Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Dodatečný výběr do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

 Ve dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-saském vzdělávacím projektu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se uvolnilo stipendijní studijní místo v 10. ročníku pro českého žáka/ žákyni. Přihlášky zasílejte na adresu školy do 01.08.2017.

více …

Skupina "Achtsam" hrála pro "Be Smart - Don´t Start" 

Tato akce Saského zemského sdružení pro podporu péče o zdraví e. V. (zapsaný spolek) se zaměřuje speciálně na motivaci mládeže, aby nezačala kouřit.

více …

Beiträge vom Kunstunterricht

Es sind wieder neue Beträge in unserer Galerie eingefügt. Ihr könnt euch die Arbeiten von Schülern unter Schulleben / Kunstunterricht anschauen.

Vystoupení školní skupiny Achtsam na Dnu rodiny na letišti.

V rámci partnerství mezi letištěm Drážďany a FSG bylo školní skupině nabídnuto, vystoupit 7. května 2017 na Dnu rodiny.

více …

Výlet do Prahy

3 dny před velikonočnými prázdniny jsme se s třídou vydali na výlet do Prahy. Byli jsme tam na výměnném pobytu ve spoluprací se Školou česko-německého porozumění.

více …

Rozhovor s paní Merkelovou

Nášim prvním cílem bylo české centrum. Když jsme kolem poledne dorazili, byli jsme srdečně přivítání a hovořili jsme o česko-německých vztazích. Byli jsme ohromeni rozmanitostí nabídek kulturní spolupráce mezi Německem a českou republikou.

více …

Naše první projektové setkáni v Pilisvörösvár

Dne 26.3.2017, jednoho krásného nedělního rána, se to konečně stalo. My, šest žáků sedmého ročníku Friedrich-Schiller-Gymnázia z projektu Erasmus+ v doprovodu paní Anders a paní Neuper, jsme směli jet do Maďarska.

více …

Výměnný pobyt žáků v Praze

Dne 27.3.2017 jeli žáci 9. ročníku na výměnný pobyt do Prahy.

Někteří žáci napsali o svých dojmech.

více …