Schulleben > Archive > Auszeichnungsfahrt nach Prag

Auszeichnungsfahrt nach Prag

Am 13.12.2012 fahren die besten Schüler der binationalen Klassen 7-12 nach Prag. Sie werden das Kloster Strahov, das Außenministerium, das Sächsisches Verbindungsbüro und anschließend den Altstädter Weihnachtsmarkt besuchen. Es ist eine traditionelle Auszeichnungsfahrt, an der auch die Generalkonsulin der Tschechischen Republik teilnimmt. Die Fahrt wurde uns von RVD Fernbuslinien ermöglicht (gesponsert).

Weitere Informationen unter diesem Link:

Výlet do Prahy

Každoročně se pořádá tradiční cesta do Prahy, kam jsou pozváni žáci binacionálních tříd Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně s vynikajícími výsledky. Letos připadl termín na 13.12.2012, kdy se celkem šest českých a šest německých žáků za doprovodu pana doktora Urbánka, paní Anders a ředitele školy, pana Wenzela vydalo autobusem z pirenského autobusového nádraží na jednodenní výlet do centra hlavního města české republiky.

Program, který byl pro nás připraven a na který jsme se velice těšili, jsme započali návštěvou Strahovského kláštera na Letné. Zde nás provedl jeden z členů premonstrátského řádu. Následně na nás již čekalo oficiální přivítání v orientálním salónku na ministerstvu zahraničí. Dozvěděli jsme se něco o práci ministerstva a měli jsme tu šanci představit náš binacionální projekt.
Po obědě jsme si mohli užít nádherný výhled na Prahu přímo z náměstíčka u Pražského hradu. Prošli jsme se po zámeckých schodech k Malostranskému náměstí a odtud jsme pokračovali až ke Karlovu mostu, kde nás čekalo další oficiální uvítání v nově otevřeném Sächsisches Verbindungsbüro.
Samozřejmě jsme pak od pana Urbánka dostali i trochu volného času, během kterého jsme si mohli projít vánoční trhy na Staroměstském náměstí a nasávat nádhernou atmosféru vánoční Prahy.
Ve večerních hodinách jsme pak již vyčerpaní odjeli opět autobusem zpět do Pirny. Cesta nám všem udělala velikou radost a věříme, že budeme mít tu šanci se jí v budoucnosti opět zúčastnit.
Naše velké poděkování náleží paní doc. PhDr. Jarmile Krejčíkové, CSc. (Generální konzulát v Drážďanech) a autobusové firmě RVD, jež nám výlet svým sponzorským darem umožnila.

« back