BINA > Tipps & Tricks > Kommunikation mit dem Sekretariat

Kommunikation mit dem Sekretariat

Im Falle der Erkrankung des Kindes sind die Eltern verpflichtet, ihre Kinder im Sekretariat zu entschuldigen. Hier ist ein Beispiel der Kommunikation mit dem Sekretariat in tschechischer und deutscher Sprache.

V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni dítě omluvit v sekretariátu školy. Předkládáme českou i německou verzi možné komunikace se sekretariátem.

Chtěl bych omluvit svého syna/svou dceru ....

Ich möchte meinen Sohn/meine Tochter entschuldigen ...

ze třídy 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11, 12

aus der Klasse sieben drei, acht drei, neun drei, zehn drei, elf, zwölf

kvůli nemoci

aufgrund von Krankheit

kvůli návštěvě u doktora

aufgrund eines Arztbesuches

kvůli rodinným důvodům (svatba/pohřeb)

aus Familiengründen (Hochzeit/Beerdigung)

Děkuji.  Na shledanou.

Danke. Auf Wiederhören.

Od ... do ...

prvního

Von ... bis ...

ersten

druhého

zweiten

třetího

dritten

čtvrtého

vierten

pátého

fünften

šestého

sechsten

sedmého

siebten

osmého

achten

devátého

neunten

desátého

zehnten

jedenáctého

elften

dvanáctého

zwölften

třináctého

dreizehnten

čtrnáctého

vierzehnten

patnáctého

fünfzehnten

šestnáctého

sechzehnten

sedmnáctého

siebzehnten

osmnáctého

achtzehnten

devatenáctého

neunzehnten

dvacátého

zwanzigsten

dvacátého prvního

einundzwanzigsten

dvacátého druhého

zweiundzwanzigsten

dvacátého třetího

dreiundzwanzigsten

dvacátého čtvrtého

vierundzwanzigsten

dvacátého pátého

fünfundzwanzigsten

dvacátého šestého

sechsundzwanzigsten

dvacátého sedmého

siebenundzwanzigsten

dvacátého osmého

achtundzwanzigsten

dvacátého devátého

neunundzwanzigsten

třicátého

dreißigsten

třicátého prvního

einunddreißigsten

pondělí

Montag

úterý

Dienstag

středa

Mittwoch

čtvrtek

Donnerstag

pátek

Freitag

sobota

Samstag

neděle

Sonntag

leden

Januar

únor

Februar

březen

März

duben

April

květen

Mai

červen

Juni

červenec

Juli

srpen

August

září

September

říjen

Oktober

listopad

November

prosinec

Dezember