Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Výměnný pobyt s Francií

Na začátku října jsme se opět dočkali: navštívili nás žákyně a žáci z naší francouzské partnerské školy v Morteau (oblast Bourgogne-Franche-Comté). Předmětová komise francouzštiny a vedení školy přivítali celkem 56 hostů (52 žákyň a žáků a 4 doprovázející osoby). 

více …

Velký úspěch ve spolkovém finále soutěže Mládež trénuje na olympiádu (Jugend trainiert für Olympia)

Vedení školy a vyučující tělesné výchovy blahopřejí následujícím studentkám k úspěšné účasti ve spolkovém finále soutěže Mládež trénuje na olympiádu (Jugend trainiert für Olympia), které se uskutečnilo v Berlíně. 

více …

Úspěšná účast v jazykové soutěži Saská Bohemiáda

Ve dnech 26. až 27. září 2019 se v cisterciáckém klášteře sv. Marienthal v Ostritz u Žitavy konal 6. ročník soutěže Saská Bohemiáda. Jazykové soutěže se zúčastnilo šest chlapců a pět dívek ze sedmého až desátého ročníku naší střední školy.

více …

Za odměnu do Prahy

Ve čtvrtek, 5. září 2019, jsme za odměnu jeli do českého hlavního města, do Prahy. Stejně jako v minulých letech ocenil Generální konzulát České republiky vynikající výsledky a angažovanost patnácti žáků z česko-německého binacionálního bilingvního vzdělávacího projektu a pozval je do Prahy. Společně s námi jeli i tři zástupci binacionálního projektu: pan Hennig, pan ředitel Wenzel a český studijní koordinátor pan Dr. Křenek.

více …

Významná historická pozůstalost věnovaná našemu školnímu muzeu

Zanedlouho oslavíme 150. výročí dokončení stavby a otevření naší školní budovy v Seminární ulici. Jak je známo, sloužila dnešní hlavní budova a pozdější přístavba v prvních desetiletích Královskému saskému učitelskému semináři v Pirně. Z této doby také pochází soukromá pozůstalost, která nyní přešla do opatrování našeho školního muzea.

více …

Klimatická konference v Lipsku

Ve dnech 12. a 13. září 2019 se na univerzitě v Lipsku konala školní klimatická konference a jako pozorovatel se jí účastnila i naše škola. Po krátkém úvodu do tématu Klimatické školy a trvale udržitelný rozvoj ...

více …

Dny setkání nové binacionální sedmé třídy v Liebethalu

18.08.2019

Moc jsme se těšili. Konečně nadešel den, kdy jsme se měli poprvé setkat s našimi českými spolužáky.

Museli jsme však vyčkat až do oficiálního začátku v 15:30 hodin. A pak se stalo následující:

více …

Výměnný pobyt v Mělníku

V úterý 11. června 2019 jsme se, bohužel už v osm hodin, sešli na nádraží v Pirně a jeli jsme do Mělníka. Cesta vlakem byla zajímavá a jakmile jsme překročili hranici, tak se také zlepšil signál. Ve čtvrt na dvanáct jsme dorazili do Mělníka. Tam nás naši partneři, více či méně nadšeni, přijali. 

více …