Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Dodatečný výběr žáků/žákyň do české části nové binacionální třídy 7/3 dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky informuje, že proběhne dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června 2019.

více …

Entdecke die Welt der Minderheiten

So lautete das Motto des dreijährigen Erasmus+-Projektes, bei dem sich Schüler und Lehrer aus der Türkei, Bulgarien, Ungarn und Deutschland trafen. Wir haben uns mit je einer Minderheit der teilnehmenden Länder beschäftigt, den Lausitzer Sorben, den ungarischen Donauschwaben, den bulgarischen Armeniern und den Christen aus der Türkei.

více …

Unser Erfolg im Ausland

Im Januar haben wir mit den ehemaligen tschechischen Mitschülern einen Roboter aus Lego hergestellt. Er kann sich mit Hilfe einer Fernbedienung bewegen und einfache Tätigkeiten ausüben. Mit diesem Roboter haben wir an einem internationalen Wettbewerb in Finnland in der Stadt Rihimäki teilgenommen.

více …

Kunstwettbewerb bei AstraDirect

Im Januar haben wir über unsere Teilnahme am Kunstwettbewerb informiert. Jetzt sind die Ergebnisse bereits bekannt. Insgesamt 330 Einrichtungen haben sich zu diesem Kunstwettbewerb angemeldet und 3 von ihren sind nun stolze Preisträger. Unsere Schule war auch erfolgreich, wir haben die Auszeichnung in Gold bekommen und unser Förderverein dazu 100 € als Spende.

více …

Den otevřených dveří v pátek 1. února 2019

Také letos bychom Vás rádi pozvali na Den otevřených dveří.

více …

Den setkávání

Tak jako každý rok měli i letos dne 10. ledna návštěvníci možnost nahlédnout do života na našem gymnáziu. Skupina žáků naší školy s paní Neuper přivítala žáky čtvrtých tříd a jejich doprovod ve foyeru školy a vysvětlila jim krátce průběh dne. V 8:00 hodin pak třída 8/3 zahájila program v aule a pan Wenzel, ředitel naší školy, pronesl úvodní slovo.

více …

Výtvarná soutěž

V tomto školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou ke svému dvacátému výročí organizovala firma AstraDirect. Žáci navrhovali vlastní design šatních skříněk.

více …