Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Kunstunterricht präsentiert Schülerarbeiten

Im Menü Schulleben / Kunstunterricht werden Schülerarbeiten von Kurs 11 und 12 sowie von der Klasse 5 und der AG "Grafik" gezeigt.

Vánoční koncerty a vánoční trhy

V úterý, 5. prosince 2017, Vás Gymnázium Friedricha Schillera zve na tradiční vánoční koncerty, které se konají od 16:30 a 19:00 hodin. Mezi těmito koncerty budou třídy v době od 17:30 do 19:00 hodin nabízet v prostorách školy dobroty a výrobky na vánočním trhu.

Kdo se chce se svým uměleckým příspěvkem přihlásit k účasti na vánočním koncertě, musí tak učinit do 14. listopadu. Přihlášky odevzdávejte na papíře svým učitelům hudební výchovy a uveďte na nich jméno, třídu, druh vystoupení, skladatele a název díla.

Pátá saská Bohemiáda v klášteře St. Marienthal

Ve čtvrtek 28.09.2017 vyjelo 13 žákyň a žáků ze sedmé až desáté třídy našeho gymnázia s paní Dr. Vonkovou a paní Maléřovou z pirenského nádraží směrem na Žitavu. Mířili do Ostritz, do cisterciáckého kláštera St. Marienthal. Konala se tam pátá saská Bohemiáda, ve které jde především o setkávání českých a německých žáků. 

více …

Auszeichnungsfahrt nach Prag

PragAm Montag, dem 18.09.2017 war es so weit. 17 ausgewählte deutsche und tschechische Schülerinnen und Schüler aus allen Klassenstufen des deutsch-tschechischen  binationalen Bildungsganges  werden für ihre herausragenden Leistungen im vorigen Schuljahr mit einer Exkursion nach Prag belohnt. Begleitet wurde unsere kleine Reisegruppe vom Schulleiter Herrn Wenzel, Herrn Fleck und Herrn Křenek. Diese Auszeichnungsfahrt wurde auch dieses Mal vom Generalkonsulat der Tschechischen Republik in Dresden vorbereitet und finanziert.

více …

Interview s novými členy školního parlamentu

Milí čtenáři, jsme školní reportéři Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Interviewovali jsme nové členy žákovského parlamentu naší školy. Jmenují se Elisa Böber a Dorothea Höhnel. Dalšími členy pětičlenného školního parlamentu jsou Alexa Henker (zodpovědná za práci s veřejností), Laura-Chantalle Hartlig a Johannes Eberwein.

více …

Auf den Spuren jüdischen Glaubens und Lebens

Wir, die Klasse 6/1, sind am Donnerstag, den 07.09.2017 nach Dresden zur Synagoge gefahren. Von einer Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde haben wir viel über das Judentum erfahren, z.B. dass ein Feuerwehrmann den Davidstern gerettet hat, als die Synagoge von den Nationalsozialisten abgebrannt wurde.

více …

Dodatečný výběr do 8. a 9. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Ve dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-saském vzdělávacím projektu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se uvolnilo stipendijní studijní místo v 8. a v 9. ročníku pro českého žáka/ žákyni. Přihlášky zasílejte na adresu školy do 31.10.2017.

více …

Saský premiér převzal záštitu nad oslavou výročí na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

V neděli 6. srpna 2017 se na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně slavilo mimořádné jubileum. Ve škole se po dvacáté otevírala nová česko-německá třída.

Na začátku školního roku 1996 nastoupilo prvních 15 německých žáků do páté třídy. O dva roky později se k nim v sedmé třídě přidali čeští spolužáci, takže v roce 1998 začala fungovat první binacionální a bilingvní třída, takzvaná BINA-třída.

více …