Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Aktuální možnosti pro kontakt se školou v naléhavých záležitostech

20.03.2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

i přes počáteční potíže se komunikační a vzdělávací platforma LernSax osvědčila. Všem pedagogům, rodičům, žákyním a žákům bych rád na tomto místě srdečně poděkoval za vzájemnou kvalifikovanou a vstřícnou podporu. Mimořádné poděkování bych rád v této souvislosti vyslovil kolegovi panu Stablovi, který se neúnavně snaží, abychom mohli platformu LernSax co možná nejlépe využívat.

Z důvodu několika dotazů sděluji, že možnosti kontaktu s naším gymnáziem jsou po dobu přerušení výuky omezeny. Naléhavé a neodkladné záležitosti je možné vyřídit formou e-mailové nebo telefonické komunikace se sekretariátem školy. Rodičovské schůzky a další akce ve škole jsou zrušeny. Technické dotazy a připomínky zasílejte prosím na emailovou adresu: hilfe@fsg.lernsax.de

Od pondělí, 23.03.2020, zahájí svou činnost v sekretariátu školy paní Woyack. Přejeme jí dobrý start v této turbulentní době a hodně úspěchu v její práci!

Rád bych poděkoval panu Beckerovi, který v rámci svého profesního vzdělávání v minulých dvou týdnech v sekretariátu zastupoval a bravurním způsobem zajistil akceschopnost sekretariátu školy. Pro jeho další vzdělávání mu přejeme hodně úspěchu!

Se srdečnými pozdravy

Bernd Wenzel, ředitel školy

Pokyny k využití platformy LernSax v distanční výuce

17.03.2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

 

učitelé zahájili přípravu distanční výuky. Pochopitelně bylo a stále je ještě potřeba překonat problémy spojené se spuštěním celého systému. Jsme však velmi vděční, že se podařilo vytvořit podmínky pro realizaci dálkové výuky ve velmi krátké době. Pokyny k využití platformy LernSax naleznete zde: Anleitung_Anmeldung_bei_Lernsax__4.pdf

 

  • Žákyně a žáci pátých a šestých tříd budou určitě ještě potřebovat podporu ze strany svých rodičů.

 

  • Pokud žák již vlastní přístupová data pro Lernsax, ale nemůže tento přístup použít (např. z důvodu zapomenutí uživatelského jména/ hesla), pak musí vyhledat pomoc na e-mailové adrese: hilfe@fsg.lernsax.de.

 

  • Ve shodě se Saským pověřencem pro ochranu osobních dat informujeme všechny uživatele platformy LernSax, kteří platformu využívají v době od 16.03.2020 z důvodu rozšíření koronavirální infekce následovně: Udělení dobrovolného a písemného svolení podle čl. 7 Nařízení o ochraně osobních dat (DS-GVO) není nezbytné vyžadovat na přechodnou dobu přerušení školní výuky z důvodu koronavirální pandemie. Toto platí jak pro žákyně/žáky a také pro rodiče. Po pominutí této výjimečné situace dostanou uživatelé příležitost k tomu, aby se rozhodli, zda chtějí LernSax užívat i nadále.

 

Přeji všem hodně úspěchu v zapracování se v této formě učení a vyučování!

 

S přátelskými pozdravy

 

Bernd Wenzel, ředitel školy

Kompletní uzavření školy od 18.03. do 17.04.2020

16.03.2020, 16:00 hod.

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

 

Saské státní ministerstvo kultu oznámilo na svém twitteru kompletní uzavření všech škol ve Svobodném státě Sasko na dobu od 18.03. až do konce velikonočních prázdnin (17.04.2020). Další informace na: https://bildung.sachsen.de. #Corona_SN

 

Z důvodu tohoto nařízení bude také naše gymnázium od 18.03. do 17.04.2020 uzavřeno. Nouzový pedagogický dozor bude zajištěn ještě v úterý, 17.03., do 12:30 hod.

více …

Aktuální informace k uzavření školy

16.03.2020, 15:30 hod.

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

 

v následujím textu Vám sděluji informace o aktuálním stavu v souvislosti s přerušením školního vyučování od pondělí, 16.03.2020.

 

V pondělí, 16.03.2020, se pedagogický sbor sešel ve škole, aby připravil uzavření školy a realizaci distančního vyučování po dobu přerušení vyučování ve školách v Sasku. Nejprve se podařilo vytvořit technické předpoklady pro použití internetové platformy LernSax.

 

Většina žákyň a žáků již vlastní fungující přístupová data k využití platformy LernSax. Pro třídy, které přístupy dosud neobdržely, byla přístupová data vytvořena a rodiče žáků je obdrží emailem od třídního učitele. Žákyně a žáci, popř. jejich rodiče, kteří s touto komunikační cestou nesouhlasí, se musí samostatně (např. využitím kontaktů ke spolužákům/ rodičům ve třídě) postarat o získávání informací o úkolech. Zasílání úkolů analogicky (např. poštou) není z technických důvodů možné.

více …

Obědy ve škole od 16.03.2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

poskytovatel školního stravování – firma Knack-Frisch Service GmbH sděluje, že obědy budou zajištěny od pondělí 16.03.2020 v době mezi 11:45 a 12:30 hod.  až do odvolání. Salátový bufet nebude nabízen.