Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Dodatečný výběr do 8. a 9. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Ve dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-saském vzdělávacím projektu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se uvolnilo stipendijní studijní místo v 8. a v 9. ročníku pro českého žáka/ žákyni. Přihlášky zasílejte na adresu školy do 31.10.2017.

více …

Saský premiér převzal záštitu nad oslavou výročí na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

V neděli 6. srpna 2017 se na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně slavilo mimořádné jubileum. Ve škole se po dvacáté otevírala nová česko-německá třída.

Na začátku školního roku 1996 nastoupilo prvních 15 německých žáků do páté třídy. O dva roky později se k nim v sedmé třídě přidali čeští spolužáci, takže v roce 1998 začala fungovat první binacionální a bilingvní třída, takzvaná BINA-třída.

více …

Doping beim Drachenbootrennen!

Stadtfest in Pirna. Die Nerven knistern. Neun Drachenboote starten zum Kampf. Jeder will gewinnen. Der Crew des FSG reicht es. Jahr für Jahr landete die Mannschaft im letzten Drittel. Das war Frust pur.

více …