Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Projekt o budoucnosti „Svět v roce 2050“ - druhá část

Záchrana nebo zkáza?

Z důvodu vysokého zájmu ze strany žáků se akce konala v plně obsazené aule. Přednášky na sebe tématicky dobře navazovaly a začínaly vždy přesně včas. Akci doprovázel na klavír Marian Bergmann. Postaral se tak o veskrze přemítavou náladu a dopřál tak účastníkům trochu času na zpracování velkého množství informací.

více …

Dodatečný výběr do 10. ročníku česko-německého binacionálního studijního programu

V 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného českosaského vzdělávacího projektu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se k začátku školního roku 2018/19 (od 13.8.2018) uvolnila dvě stipendijní studijní místa pro českého žáka/ žákyni.

více …

Buďte chytří a nezačínejte!

Celoněmecká soutěž „Be smart – don’t start“ podporuje žákyně a žáky, aby s kouřením vůbec nezačínali. Všechny třídy, které během celé délky soutěže vydrží nekouřit, získají za úspěšnou účast třídní certifikát. Nekouřit znamená, že třída řekne jasné „ne“ cigaretám, elektrickým cigaretám, šíšám, tabáku a nikotinu v jakékoli formě.

více …

Projekt o budoucnosti „Svět v roce 2050“

Skupina maturantů si společně s panem Dr. Sonntagem položila otázku: Jak bude vypadat náš svět za 30 let? Vycházejíce z aktuálních publikací proslulých futurologů jsme se ve svém volném čase zabývali šancemi a riziky budoucích technologií, které se stanou s největší pravděpodobností každodenní záležitostí.

více …

Výměnný pobyt Pirna – Mělník

Ve středu 11.4.2018 přivítala třída 8/4 své hosty, žáky a žákyně z partnerské školy z Mělníka. Podle původního plánu jsme si je a jejich učitele měli vyzvednout na nádraží v Pirně, ale na železnici se však vyskytly problémy.

více …

Výtvarná výchova prezentuje žákovské práce

V nabídce Schulleben / Schulhausgestaltung jsou vystaveny žákovské práce z hodin výtvarné výchovy. Podívejte se.

Možná v obrazové galerii najdete své práce.

Společně jsme silní

Školní projekt podporovaný Sdružením rodičů a přátel školy (Förderverein)

„Zusammen sind wir stark“ ist ein Schulprojekt, an dem alle fünften Klassen unseres Gymnasiums teilnehmen. Für unsere Klasse 5/3 fand das Projekt am Donnerstag, den 08.02.2018 statt.

více …

Exkurze do kostela Panny Marie

Dne 30.11.2017 v 7:30 hodin se naše třída 7/1 sešla s Dr. Sperfeldem u kostela Panny Marie, abychom si rozšířili své všeobecné znalosti o kostelech a také konkrétně o kostele Panny Marie, který tvoří nedílnou součást panoramatu Pirny.

více …