Hlavní strana

Srdečně Vás vítáme na Gymnáziu Friedricha Schillera!

27. června 2022 – Mírová slavnost v Pirně

Milý kolektive Gymnázia Friedricha Schillera,

jsem potěšen, že se koná tato důležitá iniciativa za mír, a proto všechny zvu k společné účasti.

S pozdravem

Kristian Raum

ředitel

Novinky z Gymnázia Friedricha Schillera (24. 6. 2022)

Milé žactvo a vážení rodiče,

ve středu 22. června 2022 se konala naše první týmová porada za účasti zástupců učitelského sboru, žáků, rodičů a vedoucích kroužků. Vysoká účast nám dokládá, jak důležitá je výměna názorů mezi různými zájmovými skupinami. V příštích dnech zpracujeme získané výstupy a nápady, vyvodíme příslušné závěry pro nadcházející školní rok a následně je budeme  realizovat. Děkujeme všem za aktivní účast.

A ještě malé nahlédnutí do naší nové školní zahrady: na vlastnoručně vybudovaných vyvýšených záhonech, které žáci během projektových dnů osázeli, se bylinkám očividně dobře daří. Jsme rádi, že se mnohé z projektových nápadů staly součástí každodenního života školy.

Přejeme vám víkend plný zážitků.

Se srdečným pozdravem jménem týmu vedení školy

Kristian Raum

ředitel

Pozvánka na týmovou poradu Gymnázia Friedricha Schillera ve středu 22. června 2022

Vážení zástupci rodičů, milí zástupci žáků, milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

v tomto roce se v oblasti rozvoje školy mnoho událo, a sice jak v rámci naší školy jako celku, tak v rámci binacionálního vzdělávacího programu. Za to si zaslouží poděkování zejména binacionální projektová skupina a pracovní skupina pro rozvoj školy, do níž jsou rovnoměrně zapojeni rodiče, učitelé i žáci. Vaše kritické a konstruktivní připomínky a návrhy jsou i do budoucna velice důležité pro naše další směřování.

Ve středu 22. června 2022 od 14:15 do 15:45 vás proto zvu do auly na týmovou poradu našeho gymnázia. Po krátkém zahájení a seznámení s dosavadním stavem diskuzí a práce bude příležitost debatovat u různých diskuzních stolů o aktuálních otázkách, jako např.:

  1. Jak dále rozvíjet naši nabídku zájmových kroužků v celodenních programech GTA, aby byla českými a německými žáky intenzivněji využívána?
  2. Jak lépe propojit základní stavební prvky na podporu vzdělávání nadaných žáků (nabídka zájmových kroužků v celodenních programech GTA a v binacionálních programech na podporu vzdělávání nadaných žáků, příp. v programech na podporu učení, výuka jednotlivých předmětů) pro dosažení lepších výsledků? Jaké jsou další potřeby v tomto směru?
  3. Jaká přijímat opatření pro zvýšení motivace žáků k aktivní účasti?
  4. Jak mohou rodiče podporovat své děti při dosahování těchto cílů?

Pokud máte nějaké další otázky, dejte mi je prosím vědět předem, případně je můžete přednést přímo na poradě. Výsledky diskuzí budou využity jako pracovní podklady pro vedení školy a školní výbory. V nadcházejícím školním roce budou další příležitosti pro zapojení žáků a rodičů.

Na tuto poradu jsou rovněž srdečně zváni vedoucí kroužků v celodenních programech GTA a učitelé.

Děkuji vám a zůstávám s pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Novinky na Gymnáziu Friedricha Schillera (12. června 2022)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

ve středu nadešel čas a naše žákyně a naši žáci 9. třídy binacionálního projektu mohli po dlouhé koronavirové přestávce opět vyrazit do základních škol. V rámci Dne německo-českých setkání se studenti mohli podělit o své nabyté znalosti českého jazyka se žáky třetích tříd základních škol a vyzkoušet si, jaké to je být učitelem. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za přípravu a organizaci tohoto dne a těšíme se na jeho opakování v příštím roce. Další informace o binacionálním projektu najdete zde: https://www.schillergymnasium-pirna.de/bina/bina-startseite/.

Mimochodem, v následujících týdnech se bude konat mnoho třídních výletů. Jsem rád, že je to konečně opět možné, a děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich obětavou přípravu. 

Pátek 17. června 2022 bude posledním školním dnem pro naše dvanácté třídy. Před první hodinou si pro vás připraví překvapení a kromě toho vám v 8:15-9:00 hodin také zahrají na školním dvoře. Během páté vyučovací hodiny se v aule uskuteční akce studentů maturitního ročníku, na kterou budou z důvodu nedostatku místa vpuštěni pouze žáci 12. ročníku a pozvaní učitelé.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Nový školní zpravodaj SchillerFunken č. 18 je tady!

Milá Schilerova školní komunito, 

po projektových dnech před svátkem Nanebevstoupení Páně se vrátil každodenní školní život a tak je na čase, abychom se ohlédli zpět: V novém čísle školního časopisu SchillerFunken jsou zveřejněny různé zprávy o projektech, které nám opět ukazují nesmírně rozmanitou škálu aktivit a tvůrčí práci těchto dnů. Příjemné počtení!

Film k slavnosti 24. května 2022 & šťastné Svatodušní svátky

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

kliknutím na obrázek se můžete podívat na slavnostní otevření nové budovy, které se konalo během školní slavnosti 24. května 2022, nebo si přečíst můj krátký projev níže. Další dojmy a výsledky velmi úspěšných projektových dnů zveřejníme v následujících týdnech.

Mezitím vám všem přeji krásný svatodušní víkend!

Se srdečným pozdravem za vedení školy

Kristian Raum

ředitel školy

1

Projev ředitele školy ke slavnostnímu otevření nové budovy 24. května 2022:

Milé žákyně a milí žáci, milí vyučující, milí hosté,

vítejte na slavnostním otevření nové budovy v rámci našich projektových dnů "Schillernde Zukunft/Zářivá budoucnost". Vítám vás všechny u nás na Gymnáziu Friedricha Schillera.

Mezinárodní den dětí 1. června

1 2

Vše nejlepší ke dni dětí přejí všem dětem, malým i velkým, vyučující a vedení školy Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně.