Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Marimbafonový koncert

Live. Některé třídy naší školy budou mít 17. září 2018 možnost zažít v Divadle Toma Paulse německo-židovsko-amerického hudebníka Alexe Jacobowitze, jak hraje na marimbafon. Jakobowitz by chtěl svou hudbou přispět k porozumění mezi národy. To se také odráží v jeho hudbě. Čtyřmi paličkami na dřevěných tyčích svého nástroje s virtuozitou kouzlí jak tradiční židovskou hudbu klezmer a jazz, tak i Johanna Sebastiana Bacha.

Hudební vystoupení na vánočních koncertech

Letos se budou naše školní vánoční koncerty konat v úterý 12.12. v 16:30 a v 19:00 hodin. Zájemci o hudební účinkování se mohou přihlásit u vyučujících hudební výchovy do 23.11.2018. Přihlášky musí obsahovat jména žáků, třídu, název hudebního díla a jméno, popřípadě jména jeho autorů. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Sportovní les na Sonnensteinu

Také v tomto roce běhaly asi po třech kilometrech lesních cest na Sonnensteinu rozpálené podrážky žáků Gymnázia Friedricha Schillera. Přes množství hodin strávených v učebnách žáci dokázali, že jsou absolutně fit. Měli přitom nejen pot za krkem, ale také úsměv na tváři. 

V menu Förderverein byly zveřejněny informace a fotografie letošního Běhu o krále lesa.  weiter

Projekt o budoucnosti „Svět v roce 2050“ - druhá část

Záchrana nebo zkáza?

Z důvodu vysokého zájmu ze strany žáků se akce konala v plně obsazené aule. Přednášky na sebe tématicky dobře navazovaly a začínaly vždy přesně včas. Akci doprovázel na klavír Marian Bergmann. Postaral se tak o veskrze přemítavou náladu a dopřál tak účastníkům trochu času na zpracování velkého množství informací.

více …

Buďte chytří a nezačínejte!

Celoněmecká soutěž „Be smart – don’t start“ podporuje žákyně a žáky, aby s kouřením vůbec nezačínali. Všechny třídy, které během celé délky soutěže vydrží nekouřit, získají za úspěšnou účast třídní certifikát. Nekouřit znamená, že třída řekne jasné „ne“ cigaretám, elektrickým cigaretám, šíšám, tabáku a nikotinu v jakékoli formě.

více …

Projekt o budoucnosti „Svět v roce 2050“

Skupina maturantů si společně s panem Dr. Sonntagem položila otázku: Jak bude vypadat náš svět za 30 let? Vycházejíce z aktuálních publikací proslulých futurologů jsme se ve svém volném čase zabývali šancemi a riziky budoucích technologií, které se stanou s největší pravděpodobností každodenní záležitostí.

více …

Výtvarná výchova prezentuje žákovské práce

V nabídce Schulleben / Schulhausgestaltung jsou vystaveny žákovské práce z hodin výtvarné výchovy. Podívejte se.

Možná v obrazové galerii najdete své práce.