Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Mondfinsternis Live!

Schau mit uns die letzte Mondfinsternis für die nächsten neun Jahre! 

více …

Den setkávání

Tak jako každý rok měli i letos dne 10. ledna návštěvníci možnost nahlédnout do života na našem gymnáziu. Skupina žáků naší školy s paní Neuper přivítala žáky čtvrtých tříd a jejich doprovod ve foyeru školy a vysvětlila jim krátce průběh dne. V 8:00 hodin pak třída 8/3 zahájila program v aule a pan Wenzel, ředitel naší školy, pronesl úvodní slovo.

více …

Nový rok 2019

Neues Jahr 2019

Milé žákyně, milí žáci, milí vyučující a milí rodiče, milí návštěvníci našich webových stránek,

mnoho štěstí, pevné zdraví radost z učení a vyučování a stále dobré výsledky bez stresu Vám do roku 2019 přeje vedení školy.

Bernd Wenzel (ředitel)

Výtvarná soutěž

V tomto školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou ke svému dvacátému výročí organizovala firma AstraDirect. Žáci navrhovali vlastní design šatních skříněk.

více …

Dodatečný výběr do 9. ročníku dvojnárodnostního studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/ žákyni ke studiu v 9. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

více …

Evropské politické žákovské fórum na Gymnáziu Friedricha Schillera

„Budoucnost Evropy leží také v našich rukou!“

Für einige Schüler war Freitag, der 14.12.18, kein gewöhnlicher Schultag, denn zwischen der dritten und fünften Stunde bekam unser Gymnasium Besuch von verschiedenen hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

více …

Narozeninový Sen noci svatojánské

Gymnázium Friedricha Schillera oslavilo v pondělí 19.11. 2018 slavnostním setkáním 20. výročí trvání binacionálního bilingválního německo-českého projektu. Jako Evropská škola v Sasku je FSG jediným německo-českým gymnáziem v celém Německu.

více …

Šesťáci na výměnném pobytě v Praze

Jak se již stalo tradicí, tak i letos opět vyrazili šesťáci, kteří se učí češtinu jako druhý cizí jazyk, do pražské Základní školy německo-českého porozumění.

více …