Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Begegnungstage der neuen 7. BINA-Klasse in Liebethal

18.08.2019

Wir waren sehr aufgeregt! Endlich war der Tag gekommen, an dem wir unsere neuen tschechischen Klassenkameraden zum ersten Mal treffen sollten.

Wir mussten uns jedoch bis zum offiziellen Beginn um 15:30 Uhr gedulden. Und dann war es soweit...

více …

Výměnný pobyt v Mělníku

V úterý 11. června 2019 jsme se, bohužel už v osm hodin, sešli na nádraží v Pirně a jeli jsme do Mělníka. Cesta vlakem byla zajímavá a jakmile jsme překročili hranici, tak se také zlepšil signál. Ve čtvrt na dvanáct jsme dorazili do Mělníka. Tam nás naši partneři, více či méně nadšeni, přijali. 

více …

POZOR! Důležité informace k uzavření průjezdu městečkem Liebstadt v části Döbra.

Milé žákyně a žáci,

od 02.09.2019 bude uzavřen průjezd městečkem Liebstadt v části Döbra. Také autobusy regionální dopravy Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) nemohou jezdit z místní části Döbra do Waltersdorfu/Hennersbachu. Autobusy se v obci Döbra musí otočit. Zde si můžete prohlédnout jízdní řád během výluky: Umleitungsplan.pdf

 

více …

Položení základního kamene

Dne 4. června 2019 nadešel čas: konečně byl položen základní kámen naší dlouho toužebně očekáváné přístavby. Spolu s řadou hostů položili pan Wolff (státní tajemník Saska pro kulturu a škoství), pan Hanke (starosta města Pirna) a náš ředitel pan Wenzel symbolický základní kámen, do kterého umístili časovou kapsli (viz obrázky 1 a 3).

více …

Dodatečný výběr do české části 10. třídy česko-německého binacionálního studia

K začátku školního roku 2019/20 se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/ žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

více …

Dodatečný výběr žáků/žákyň do české části nové binacionální třídy 7/3 dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky informuje, že proběhne dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června 2019.

více …

Objevuj svět menšin

Tak znělo motto tříletého projektu Erasmus+, během kterého se setkávali žáci a učitelé z Turecka, Bulharska, Maďarska a z Německa. Zabývali jsme se vždy menšinami zúčastněných zemí: Lužickými Srby, maďarskými Dunajskými Šváby, bulharskými Armény a tureckými křesťany. 

více …

Náš úspěch v cizině

V lednu jsme se svými bývalými českými spolužáky vytvořily robota z Lega. Pohybuje se na dálkové ovládání a umí vykonávat jednoduché činnosti. S tímto robotem se naše skupina zúčastnila mezinárodní soutěže ve finském městě Rihimäki.

více …