Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Přihlášky do 5. ročníku školního roku 2019/2020

Přihlášky se podávají v době od 20.02.2019 do 08.03.2019. Všechny informace k přihlášení Vašeho dítěte do 5. třídy najdete zde. Poznámka překladatele: Tato informace se netýká české třídy binacionálního bilingválního projektu.

více …

Den otevřených dveří v pátek 1. února 2019

Také letos bychom Vás rádi pozvali na Den otevřených dveří.

více …

Den setkávání

Tak jako každý rok měli i letos dne 10. ledna návštěvníci možnost nahlédnout do života na našem gymnáziu. Skupina žáků naší školy s paní Neuper přivítala žáky čtvrtých tříd a jejich doprovod ve foyeru školy a vysvětlila jim krátce průběh dne. V 8:00 hodin pak třída 8/3 zahájila program v aule a pan Wenzel, ředitel naší školy, pronesl úvodní slovo.

více …

Výtvarná soutěž

V tomto školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou ke svému dvacátému výročí organizovala firma AstraDirect. Žáci navrhovali vlastní design šatních skříněk.

více …

Dodatečný výběr do 9. ročníku dvojnárodnostního studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/ žákyni ke studiu v 9. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

více …

Evropské politické žákovské fórum na Gymnáziu Friedricha Schillera

„Budoucnost Evropy leží také v našich rukou!“

Pro některé žáky nebyl pátek 14. prosince 2018 obyčejným školním dnem, neboť během třetí až páté hodiny naše gymnázium navštívili vysoce postavení politici a zástupci firem.

více …

Narozeninový Sen noci svatojánské

Gymnázium Friedricha Schillera oslavilo v pondělí 19.11. 2018 slavnostním setkáním 20. výročí trvání binacionálního bilingválního německo-českého projektu. Jako Evropská škola v Sasku je FSG jediným německo-českým gymnáziem v celém Německu.

více …

Šesťáci na výměnném pobytě v Praze

Jak se již stalo tradicí, tak i letos opět vyrazili šesťáci, kteří se učí češtinu jako druhý cizí jazyk, do pražské Základní školy německo-českého porozumění.

více …