Hlavní strana

Srdečně Vás vítáme na Gymnáziu Friedricha Schillera!

Informationen für die tschechischen Eltern und Schüler (Freitag, 25.9.2020, 20 Uhr)

Eben hat das Robert-Koch-Institut die gesamte Tschechische Republik zum Risikogebiet erklärt. Entsprechend der heutigen Anordnung des LaSuB (siehe unten) können damit unsere tschechischen Schüler*innen, die sich am Wochenende dort aufhalten, weder Internat noch Schulgebäude betreten. Die bisher vom Gesundheitsamt Pirna für den Sonderfall unserer Schule angewendete Ausnahmeregel für Pendler hat demzufolge keine Wirkung mehr. Ich danke an dieser Stelle den Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes für ihre tatkräftige Unterstützung zur Findung einer konstruktiven Lösung - auch wenn diese nun leider keine Anwendung finden kann.

Ich wünsche unseren tschechischen Schüler*innen und ihren Familien alles Gute und sichere ihnen die Solidarität der gesamten Schulgemeinschaft zu. Unseren Lehrer*innen danke ich für ihre Bemühungen, unter Beibehaltung des regulären Präsenzschulbetriebs unsere tschechischen Schüler*innen auf Distanz zu beschulen. Ich bin mir bewusst, dass es sich hierbei um einen Kraftakt handelt, den wir nur gemeinsam mit allen Beteiligten bewältigen können. Insbesondere unseren Schüler*innen der Klassenstufe 12 möchte ich versichern, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um ihnen den Weg zum Abitur zu ebnen.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung und veröffentliche demnächst wieder neue Videokonferenz-Sprechzeiten.

Mit herzlichen Grüßen,

Kristian Raum

Schulleiter

Aktuální informace pro české žáky a rodiče (pátek, 25.09., 15:00)

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

dnes v 15 hod. jsem od Zemského úřadu pro školstvví a vzdělávání obdržel následující informace :

"České žákyně a žáci Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, kteří na víkend odjeli do oblasti, která nepatří mezi rizikové oblasti v české republice (podle Institutu Roberta Kocha /RKI/, stav: 23.09.2020 – Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj), se v neděli večer jako obvykle vrátí do internátu. Budou poučeni, že během víkendů nesmí navštívit žádnou rizikovou oblastu podle platného seznamu RKI. Žáci budou v pondělí úřadem zemského okresu ‚Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří‘ otestováni na virus COVID-19 a do obdržení výsledku testu zůstanou v internátě. V případě negativního výsledku se mohou následně účastnit školního vyučování.

České žákyně a čeští žáci, kteří se během víkendu zdržovali v některé z rizikových oblastí České republiky (podle seznamu RKI), se nemohou v neděli večer vrátit do internátu. Budou vyučováni pomocí digitálních médií / Lernsax distanční formou. Pokud bude v budoucnu i Ústecký kraj zařazen mezi rizikové oblasti, pak budou platit výše uvedené nařízení také pro žáky a učitele, kteří se zdržovali v tomto regionu.“

Toto nařízení znamená, že všechny žákyně a všichni žáci, kteří nejsou z Ústeckého kraje, se bohužel nemohou v neděli, 27.9., vrátit do internátu a do školy. Velice lituji, že se situace takto vyvinula a obzvláště lituji, že jsme Vám tuto důležitou informaci nemohli sdělit dříve.

Pro případné dotazy jsem Vám/ vám dnes do 17:00 hod. k dispozici ve videokonferenci pro žáky 12. ročníku a jsem také k zastižení emailem.

S přátelskými pozdravy

Kristian Raum
ředitel školy

Nový případ infekce Covid-19 v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (23.09., 15:00)

Dnes jsme byli hygienickou stanicí v Pirně informováni, že se v ročníku 12 vyskytl nový případ infekce Covid-19. Hygienická stanice bude informovat přímo ty žákyně a žáky, kteří budou muset zůstat v karanténě.

Dnes v 15 hodin jsme obdrželi informaci, že hygienická stanice učinila rozhodnutí, že v karanténě budou muset zůstat pouze ty osoby, které byly v přímém kontaktu s pozitivně testovanou osobou (např. soused v lavici). Protože se tímto jedná pouze o 6 žákyň / žáků, rozhodlo vedení školy o zrušení opatření z dnešního dopoledne a rozhodlo následující:

1) Žáci 12. ročníku, kterým není nařízena ochranná karanténa, budou od zítra opět navštěvovat prezenční vyučování.

2) Žákyně a žáci v karanténě budou vyučováni distančně a budou mít možnost, aby se alespoň částečně podíleli na vyučování kurzu podle rozvrhu prostřednictvím videokonference přes LernSax.

3) České žákyně a žáci 12. ročníku, které /kteří již dnes odcestovali domů, budou zítra a pozítří vyučováni distanční formou (jako v bodě 2).

4) Pro žáky a žákyně 11. ročníku platí od dnešního dne, 12:25 hodin, povinnost nosit roušku také během vyučování. Toto opatření platí až do odvolání. Toto platí i pro učitele, pokud se během vyučování pohybují v odstupu od žáků menším než 1,5 m.

5) Čeští žáci a žákyně budou testováni každé pondělí dopoledne a budou vyučováni v internátě, dokud nebudou známy výsledky testů (úterý, 09:00 hod).

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Váš

Kristian Raum
ředitel školy

Welcome back!

Milá jedenáctko a dvanáctko,

buďte vítáni zpět ve škole. Těšíme se na vás a přejeme vám jen to nejlepší. Rád vám zodpovím vaše dotazy a poslechnu si vaše připomínky. Bez předchozího ohlášení se mnou můžete hovořit v pondělí a ve čtvrtek v době od 12:00 do 12:30, popř. žáci 11. a 12. třídy v pátek od 14:00 do 14:30 hodin. (Můžete se mnou hovořit osobně v ředitelně, telefonicky nebo ve videokonferenci.) Můžete mi také napsat e-mail nebo si v sekretariátu můžete domluvit schůzku.

Se srdečnými pozdravy

Kristian Raum

ředitel školy

Pirna, 21. a 23.9.2020

Informace pro české rodiče, 22.09.2020

Vážení čeští rodiče Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně,

vývoj událostí minulých dní byl turbulentní a jako ředitel školy jsem musel svá rozhodnutí okamžitě přizpůsobit aktuální situaci ku prospěchu celé školy. Děkuji Vám za Vaše pochopení a Vaši podporu.

Velmi mne těší, že se téměř všichni čeští žáci mohli v pondělí opět vrátit do internátu a do školy. Hygienická stanice v Pirně nás velmi podporuje tím, že je na naše české učitele a žáky nahlíženo jako na pendlery a to umožňuje pokračování školní výuky.

Další velkou podporou je nabídka ze strany hygienické stanice v Pirně na vykonání dobrovolného, bezplatného testu pro naše české žáky a to velmi nekomplikovaným způsobem. Toto testování proběhlo dnes a děkuji Vám ještě jednou za skvělou podporu rychlým zasláním Vaší odpovědi se souhlasem s testováním. Pro žáky 11. ročníku testování proběhne zítra (23.09.).

Hygienická stanice v Pirně nabízí také pro příští týdny možnost dobrovolného testování v každé pondělí dopoledne. Vedení školy velmi doporučuje, aby rodiče tuto nabídku využili a je připraveno testování organizačně zajistit. Zašlete prosím nové prohlášení rodičů: Einverstndniserklrung_der_Erziehungsberechtigten_ber_eine_Beprobung_auf_Virus_Covid.pdf

na e-mail sekretariátu školy: sekretariat@fsg.lernsax.de. Toto prohlášení bude platit pro budoucí testování. Testování proběhne v testovacím centru Zemského okresního úřadu na Sonnensteinu, pedagogický doprovod žáků bude zajištěn.

V případě dotazů nebo připomínek se prosím neváhejte na mne obrátit.

Všichni se snažíme udělat maximum ku prospěchu všech našich žákyň a žáků.


Velice Vám děkuji!


Mit besten Grüßen,

Kristian Raum
ředitel školy

22.09.2020

Aktuální informace pro české studentky, studenty a rodiče (pondělí, 21.9.2020, 11 hodin)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

dnes, v pondělí, 21. září 2020, Hygienická stanice v Pirně nově vyhodnotila situaci. Podle § 3 odst. č. 4 saského nařízení o karanténě COVID-19 se karanténa a zákaz výkonu činnosti na pendlery nevztahuje. Podle právního rozboru hygienické stanice se definice pendlerů vztahuje také na naše české vyučující a žáky, kteří tak mohou Gymnázium Friedricha Schillera nadále navštěvovat.

Všichni žáci a žákyně tak mohou dnes, v pondělí, od 18:00 hodin přijíždět na internát. Výjimku tvoří 11. ročník, který má do zítřka, 22.9.2020, karanténu. Stejně tak nemohou přijet žákyně a žáci,  kteří přišli v posledních dnech do kontaktu s osobou, u níž byla potvrzena nákaza novým koronavirem. Jsem rád, že hygienická stanice situaci takto vyjasnila a je mi líto, že na krátkou dobu panovala nejistota. Prosím tímto všechny o pochopení, neboť celá situace je velmi složitá. Snažíme se vždy jednat v zájmu našich žáků, žákyň, rodičů a zdraví všech. 

Pokud budete mít otázky, rád je zodpovím.

S přátelským pozdravem,

Kristian Raum

Aktuální informace pro české žáky a rodiče z regionů Praha a Středočeský kraj (pátek 18.09.2020, 17:20 hod.)

Regiony České republiky Hl. město Praha a Středočeský kraj byly Institutem Roberta Kocha zařazeny na seznam regionů se zvýšeným rizikem infekce  SARS-CoV-2.(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)

Na základě dnešní komunikace se Saským ministerstvem kultu proto podle vyhlášky Saského ministerstva sociálních věcí ze 13.08.2020  pro žáky a učitele, kteří se v těchto regionech zdržují, není v současnosti možný přístup do internátu a školy. Milé žákyně a milí žáci z Prahy a Středočeského kraje, budeme s Vámi komunikovat přes LernSax a mail. 

Pro ostatní internátní žáky, kteří nepřijíždějí z Prahy nebo Středočeského kraje, se příjezd do internátu posouvá na pondělí, 18:00 hod. Do pondělí 11.00 hod. zveřejníme další aktuální informace. Informujte se prosím  pravidelně zde na homepage školy.

Je mým cílem, aby se v pondělí společně se všemi zodpovědnými úřady podařilo nalézt jasné a dlouhodobější řešení pro tuto situaci. V této souvislosti musí být ověřeno, do jaké míry je možné využít testování na  Covid-19, jehož negativní výsledek by umožnil příjezd do Pirny také žákům z Prahy a Středočeského kraje.

Děkuji Vám/ vám všem za Vaše /vaše pochopení. Je to pro nás velmi složitá situace, ale společně to zvládneme. 

V případě potřeby se prosím obracejte s dotazy na své mentory anebo také na mne: dr.raum.k@fsg.lernsax.de.

 

S přátelskými pozdravy

Kristian Raum

ředitel školy