Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Dodatečný výběr do 8. ročníku česko-německého binacionálního studijního programu

V 8. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného českosaského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/ žákyni.

více …

Exkurze do kostela Panny Marie

Dne 30.11.2017 v 7:30 hodin se naše třída 7/1 sešla s Dr. Sperfeldem u kostela Panny Marie, abychom si rozšířili své všeobecné znalosti o kostelech a také konkrétně o kostele Panny Marie, který tvoří nedílnou součást panoramatu Pirny.

více …

Dílnička umělecké tvorby

Během listopadového internátního víkendu se část naší jídelny proměnila v dílničku. Každý si mohl vyzkoušet enkaustiku (malování horkým voskem), modelování s hmotou Creall nebo vytváření přáníček. 

více …

Soutěž v přednesu literárních děl

V úterý, 12. prosince 2017, se jako každý rok na naší škole konala soutěž v přednesu literárních děl. Osm žáků a žákyň šestých tříd předvedlo porotě, která se skládala ze žákyň, žáků a vyučujících, své umění. 

více …

Den otevřených dveří

V pátek 2. února 2018 se v době od 14:00 do 18:00 hodin bude na naší škole konat den otevřených dveří. Více informací najdete --> zde

Kemp bojových umění

Společný internátní víkend

Během víkendu od 17. do 19. listopadu 2017 měli internátní žáci možnost zůstat na internátě. Pořádal se sportovní víkend.

více …

Mikuláš na internátě!

Tak jak je tomu v Česku zvykem, navštívil i v tomto roce internátní žáky svatý Mikuláš šestého prosince. Mikuláš v doprovodu čerta a anděla svojí statnou postavou zahradil žákům cestu do jídelny a nenechal kolem sebe nikoho projít.

Nikolausbescherung im Internat_2

více …