Hlavní strana

Vítejte na Gymnáziu Friedricha Schillera

Milé návštěvnice, milí návštěvníci,

srdečně Vás vítáme na internetových stránkách našeho gymnázia!

Gymnázium Friedricha Schillera Vás zve k poznávání živého školního společenství s pozoruhodnou tradicí, významnými úspěchy a příjemnou školní atmosférou. Jedinečné zaměření naší školy zaručuje výjimečnou maturitu.
Národní a mezinárodní kontakty jsou základem pro rozvoj perspektivních kompetencí našich žákyň a žáků. Skvěle opravená a velmi kvalitně vybavená školní budova, romantický park a výjimečný internát vytvářejí skvělé předpoklady pro studium a volný čas.

Ze všeho nejdůležitější je však pro nás lidská a na principu solidarity spočívající studijní atmosféra zaměřená na vysoké cíle. Toto školní společenství složené ze žákyň a žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, sekretářek a technického personálu se opírá o etické principy a je zárukou nejlepšího možného vývoje každého jednotlivce.

Internetové a také skutečné dveře školy jsou otevřeny dokořán. Těšíme se na každou návštěvu.

OStD Bernd Wenzel
ředitel školy

Položení základního kamene

Dne 4. června 2019 nadešel čas: konečně byl položen základní kámen naší dlouho toužebně očekáváné přístavby. Spolu s řadou hostů položili pan Wolff (státní tajemník Saska pro kulturu a škoství), pan Hanke (starosta města Pirna) a náš ředitel pan Wenzel symbolický základní kámen, do kterého umístili časovou kapsli (viz obrázky 1 a 3).

více …

Dodatečný výběr do české části 10. třídy česko-německého binacionálního studia

K začátku školního roku 2019/20 se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/ žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

více …

Pozvání ministerského předsedy na konferenci o klimatu

Milé žákyně a milí žáci,

společně se saskou Radou žáků podporujeme snahy mnoha mladých lidí o ochranu podnebí a zveme na "Saskou studentskou klimatickou konferenci". Uskuteční se v univerzitním campu Jahnalee v Lipsku.


 

více …

Dodatečný výběr žáků/žákyň do české části nové binacionální třídy 7/3 dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky informuje, že proběhne dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června 2019.

více …

Objevuj svět menšin

Tak znělo motto tříletého projektu Erasmus+, během kterého se setkávali žáci a učitelé z Turecka, Bulharska, Maďarska a z Německa. Zabývali jsme se vždy menšinami zúčastněných zemí: Lužickými Srby, maďarskými Dunajskými Šváby, bulharskými Armény a tureckými křesťany. 

více …

Náš úspěch v cizině

V lednu jsme se svými bývalými českými spolužáky vytvořily robota z Lega. Pohybuje se na dálkové ovládání a umí vykonávat jednoduché činnosti. S tímto robotem se naše skupina zúčastnila mezinárodní soutěže ve finském městě Rihimäki.

více …

Kunstwettbewerb bei AstraDirect

Im Januar haben wir über unsere Teilnahme am Kunstwettbewerb informiert. Jetzt sind die Ergebnisse bereits bekannt. Insgesamt 330 Einrichtungen haben sich zu diesem Kunstwettbewerb angemeldet und 3 von ihren sind nun stolze Preisträger. Unsere Schule war auch erfolgreich, wir haben die Auszeichnung in Gold bekommen und unser Förderverein dazu 100 € als Spende.

více …

Den otevřených dveří v pátek 1. února 2019

Také letos bychom Vás rádi pozvali na Den otevřených dveří.

více …