2009

Exkurze na letiště v Drážďanech

Am Dienstag, 01.12.2009, erwartete die Schülerinnen und Schüler des naturwissenschaftlichen Profils der Klassen 10/1 und 10/4 des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pirna ein besonderer Höhepunkt. Angesagt war eine Exkursion zum Flughafen Dresden International.

více …

„Setkání se sousedy – překonávání předsudků“

Přes třicet německých a českých žáků a žákyň z binacionálních tříd a třídy 9/4 našeho gymnázia bylo v pátek před podzimními prázdninami pozváno k účasti na interkulturním setkání mládeže z české republiky, Polska a Saska.

více …

Závody dračích lodí

Pod zvučným jménem "Hot Schiller Peppers" se již podruhé během městských slavností v Pirně zúčastnila smíšená posádka naší školy závodů dračích lodí. Pod heslem "Všichni jsme na jedné lodi" se sešli rodiče, učitelé a žáci; Češi a Němci; bývalí Fetscherovci a Schillerané, aby společně bojovali a ukázali tím, že na našem gymnáziu všichni táhnou za jeden provaz. 

více …

Slavnostní akce k předání budovy

Fast drei Jahre hat die Sanierung und Erweiterung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums gedauert. Nun sind das Schulgebäude und das Außengelände mit Schulhof, Sport- und Parkanlage fertig. Am Freitag, dem 11.09.2009, erfolgte deshalb die Übergabe des Friedrich-Schiller-Gymnasiums im Rahmen einer Festveranstaltung.

více …

Srdečně vás vítáme!

Na třešni na zahradě nadace Brücke/Most-Stiftung v Drážďanech - Blasewitz už nevisí třešně, ale zato 30 pestrobarevných školních cukrových kornoutů – neklamné znamení, že se tu k zahájení nového školního roku schází noví němečtí a čeští žáci sedmých tříd bilingvního binacionálního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně. Již po dvanácté začíná společná školní docházka žáků a žákyň formou několikadenního německo-českého setkání. Všech 27 děvčat a chlapců v neděli 09.08.2009 při startu do nového životního úseku doprovází jejich rodiče a sourozenci.

více …

Školní slavnost 2009 - Umíme slavit!

Die Sorgenfalten auf der Stirn von Lehrern und Schülern verschwanden, denn das Wetter hielt durch – und so konnte das große Schulfest des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, wie geplant, auf dem neu gestalteten Außengelände der Schule stattfinden.

více …

Česky i německy, taková je výuka na gymnáziu v Pirně

S výukou češtiny se můžeme setkat i ve školách za našimi hranicemi. Díky projektu Pirna přicházejí každý den do styku s českým jazykem i žáci Gymnázia Friedricha Schillera v Německu. A to již po dobu deseti let.

více …

Podpis smlouvy o spolupráci s drážďanským letištěm Dresden-Airport International

Februar 2009

Dne 12. února 2009 podepsal ředitel školy pan Wenzel smlouvu o spolupráci s drážďanským letištěm. Podnětem pro spolupráci s tímto hospodářským subjektem je zvýšený zájem českých občanů, kteří stále více využívají drážďanské letiště jako dopravní uzel k cestování do celého světa. Drážďanské letiště si vybralo Gymnázium Friedricha Schillera jako svého budoucího partnera, který již má zkušenosti se stavěním mostů k sousedním státům. Různorodé společné aktivity budou výhodné pro obě strany a všichni se těší na vzájemnou spolupráci.

více …

Dějepisná exkurze do Terezína

Každý rok jezdí žáci naší školy v rámci výuky dějepisu v listopadu na dvoudenní exkurzi do Terezína. Ubytováni jsou v Terezíně v Magdeburgských kasárnách. Na programu bylo mnoho akcí. O tom, co zažili, vypovídá následující zpráva.

více …

Vánoční koncert 2009

Jak je již dlouholetou tradicí, zpívaly se také letos v aule našeho gymnázia vánoční písně. Na programu, který začal v úterý, 15.12.2009 v 19:00 hodin, byly také instrumentální skladby a tance. Již v 18:00 hodin začal malý vánoční trh.

Jazyková exkurze do Walesu

Es ist an unserer Schule schon zu einer kurzen Tradition geworden, dass die Fachschaft Englisch interessierten Schülern alle 2 Jahre eine 9-tägige Sprachreise nach Swansea in Wales anbietet.

více …

Exkurze do Schmochtitz

Žáci dvanácté třídy navštěvující kurz „česko-německé vztahy v minulosti a dnes“ se ve dnech 2. – 4. listopadu 2009 zúčastnili semináře, na kterém se zabývali poválečným odsunem Němců z českého území. Vše se odehrávalo v komplexu budov „Bischof Benno Haus“ ve Schmochtitz, kde byly k dispozici jak místnosti pro seminář, tak ubytování a strava.

více …

Volejbalový turnaj

Tradiční školní volejbalový turnaj deblů se letos konal už pošesté, a to o víkendu 21. a 22. listopadu 2009. Všech 77 zápasů bylo odehráno ve Fortschritthalle, kde byla pro tento účel připravena dvě volejbalová hřište. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 dvojic, to znamená 37 hráčů (jedno vynucené střídání kvůli zranění).

více …