2016

Státní návštěva na Gymnáziu Friedricha Schillera

Vysoká úroveň Gymnázia Friedricha Schillera se rozšířila až do vyšších kruhů. Dne 6. ledna 2016 přicestovala královská návštěva.

více …

O lakomé Barce / Die geizige Bäb

Herci tělem i duší

Den otevřených dveří na Gymnáziu Friedricha Schillera zakončila premiéra bilingvního divadelního představení "O lakomé Barce". Divadelnímu kroužku pod vedením Kláry Czastkové a Constanze Huber se vydařil experiment zvláštního druhu.

více …

Fotomosty - Fotos bauen Brücken

Ve středu, 24. února 2016, se v sále Ute-Georgi konala vernisáž fotofrafické soutěže „Kouzlo zimy -Winter zaubert“. O hudební a literární doprovod se postarala Selma Zschornack, Teodor Pazderka a školní sbor pod vedením Dr. Sperfelda a Dr. Salveta.

více …

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Moje zkušenost s krajským kolem olympiády v německém jazyce

Krajské kolo olympiády v německém jazyce se konalo 25.2. 2016 v Ústí nad Labem in Usti nad Labem. Paní Dr. Vrabel, můj spolužák Josef a já jsme z internátu vyrazili už v půl šesté ráno. Byl jsem nervózní, ale současně velmi unavený. 

více …

Naše první představení

My, kdo chodíme do kroužku čestiny, jsme si společně s paní Pospíšilovou připravili malé vystoupení, které jsme předvedli ve dvou zakladních školách v Pirně.

více …

"Schillerův Titanik" opět na startu

Během městských slavností dne 18.06.2016 startovala při závodu dračích lodí také posádka naší školy. Stejně jako v roce 2015 se jmenovala "Schillerův Titanik". Ačkoliv posádka před soutěží absolvovala pouze jeden trénink, těsně postoupila do malého finále. V něm ještě jednou zapádlovala s plným nasazením a vybojovala druhé místo. To jí vyneslo celkové 6. místo.

více …

"Stavíme mosty" - "Den česko-německého setkávání"

Den česko-německého setkávání se na naší škole pořádá pro žáky třetích tříd základních škol z regionu již od roku 1998 a všichni učitelé a žáci naší školy ho dodnes organizují s velkým nasazením a mnoha nápady. V tomto roce se Den česko-německého setkávání konal 21.06.2016.

více …

Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení Dnů česko-německého setkání v zahradě vily Nadace Brücke /Most

Také letošní školní rok začal slavnostním přivítáním nových českých žáků přijatých do Gymnázia Friedricha Schillera. Slavnost se konala letos již po devatenácté v zahradě vily Nadace Brücke/Most v Drážďanech.

více …

Mezinárodní výstava

Dům módy- Galerie Hraničář

Dne 22.06.2016 jsme společně s třídami 10/3 a 7/3 navštívili Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Výstava se zabývala problematikou Fast Fashion, fenoménem rychlé módy, která mimo jiné zatěžuje životní prostředí a vytváří tlak na sociální poměry v zemích produkce tzv. třetího světa.

více …

Cesta za vyznamenáním do Prahy

14 nejlepších žáků binacionálního studia vyznamenáno cestou do Prahy!

Dne 1. září 2016 jsme se spolu s dalšími dvanácti nejlepšími studenty mladších ročníků zúčastnili výletu do Prahy na pozvání Generálního konzulátu české republiky v Drážďanech.

více …

Částicová fyzika – Masterclass

V pátek, 21. října 2016, se konal pro výběrový kurz „Fyzika v angličtině“ šestihodinový projekt částicové fyziky v rámci tzv.

více …

Druhá Saská sloviniáda

Dne 10. a 11.6. 2016 se konala „2. Saská sloviniáda“. Pět žáků tehdejší třídy 9/5 jelo s paní Pazderovou do Holzhau, aby se zúčastnilo tohoto setkání. Byli tam žáci z osmi různých škol Saska, aby se od sebe navzájem v různých skupinách a workshopech učili rusky, srbsky, polsky a česky.

více …

Begegnung - Setkavani

Setkání s menšinami

Setkání se konají na Friedrich-Schiller-Gymnáziu v Pirně denně: především se žáky, učiteli a rodiči, s kulturou a zvyky sousední země, ale také s menšinami. Mezinárodní a mezikulturní setkání jsou tak pro naše gymnázium vždy tématem. Proto se dne 16.9.2016 zcela přirozeně do našeho školního života začlenilo přijetí delegace "Domowina"- oblastního spolku z Budyšína.

více …

Školní skupina "Achtsam (Pozorní)" potřebuje vaše hlasy

Internetové hlasovaní od 1. do 7. prosince

Jak se vám líbí naše nová vlastní píseň v německém, anglickém a českém jazyce?

Doposud jsme v aule, na školním dvoře, v internátu a na maturitním plese hráli „pouze“ cover-verze.

více …

Naše návštěva v Kamenci

Třídy 9/3 a 9/4 navštívily v rámci vyučování německého jazyka Lessingovo rodné město. Poté, co jsme dorazili do Kamence, jsme se rozdělili do dvou skupin.

více …

„Jazyky spojují“

9. Regionální jazykový seminář

Od 7.11.2016 do 9.11.2016 se v Drážďanech konal 9. Regionální jazykový seminář. 30 jazykově nadaných žákyň a žáků a 5 učitelů se setkalo v nadaci Brücke-Most, aby zpracovali ve čtyřech jazykových skupinách - francoužština, španělština, ruština a latina, vždy jednu divadelní hru. Podporováni byli v jednotlivých skupinách (kromě latiny) jazykovými asistenty, rodilými mluvčími, kteří se již několik let učí německý jazyk.

více …

Kemp bojových umění

O víkendu 11. – 13. listopadu 2016 se na binacionálním internátu gymnázia Friedricha Schillera v Pirně uskutečnil společný sportovní víkend, jehož zaměřením byla bojová umění a sebeobrana. Tréninků se zúčastnilo okolo třiceti žáků od deváté do dvanácté třídy.

více …

Vánoce v krabici od bot

Od 21.10.2016 do 15.12.2016 pracovaly třídy 8/2 a 8/4 na projektu Vánoce v krabici od bot.

více …

MPV 2016 třída 10 -Bionika-

V rámci mezipředmětového (MVP) vyučování desáté třídy se žáci předem rozdělili do různých tématických skupin, které se všechny zabývaly jednotlivými oblastmi bioniky. V rámci jednotlivých specializací – kolektivní inteligence, lotus-efekt, Fin-Ray-efekt a lehké stavby – jeli žáci do Drážďan.

více …

Bionika ve výtvarné výchově

Naše skupina (žáci tříd 10/1 až 10/5) dostala za úkol vytvořit nějakou koláž. Měla to být člověku podobná bytost v popředí s prvky z přírody a techniky.

více …