Život školy > Archív > "Stavíme mosty" - "Den česko-německého setkávání"

"Stavíme mosty" - "Den česko-německého setkávání"

Den česko-německého setkávání se na naší škole pořádá pro žáky třetích tříd základních škol z regionu již od roku 1998 a všichni učitelé a žáci naší školy ho dodnes organizují s velkým nasazením a mnoha nápady. V tomto roce se Den česko-německého setkávání konal 21.06.2016.

Z uvítacích slov našeho ředitele pana B. Wenzla a z úvodního vystoupení bilingvní třídy 5/3 pod vedením paní L. Kazdové malí hosté již v aule vytušili, co to znamená, když se řekne binacionální a bilingvní výuka a život.  Na vybraných stanicích získali za doprovodu českých a německých studentů desátých tříd další náhled do výuky odborných předmětů čeština, angličtina, francouzština, fyzika, chemie, biologie, informatika, výtvarná a hudební výchova. Přitom se malí hosté divili, dotazovali, aktivně účastnili a při společných experimentech, kreativní práci, při hrách a zpěvu si popovídali se svými průvodci.

Bylo vidět, že třeťáci chodili po škole nejprve s údivem a s velkou úctou. Zvědavě vstupovali na dosud neznámý terén po boku velkých žáků. Na konci dne setkávání, po společném zpěvu české písničky pro děti „Krávy, Krávy“ a po "základním" kurzu češtiny předala paní Petra Pazderová malým návštěvníkům jejich první jazykový diplom, který s hrdostí převzali.

Na závěr je paní učitelka upozornila, že u diplomu je připojen "ukazatel na rozcestí" a kalendář na příští školní rok. Děti je mohou využít, pokud se zajímají o bilingvní a binacionální projekt.

Přesvědčivá reakce děvčátka z města Wehlen: „To udělám!“

A.-K.K., překlad J.N.

« zpět