Binacionální projekt > Informace > Nižší gymnaziální cyklus (ročníky 5 -10)

Nižší gymnaziální cyklus (ročníky 5 - 10)

Aufführung der deutsch-tschechischen Theater-AG

Výuka v bilinguální česko-německé třídě

Počátek bilinguální výuky pro německé žáky (5. a 6. třída)

Po úspěšném výběrovém řízení je z 15 německých žáků vytvořena německá část budoucí česko-německé bilinguální třídy. Němečtí žáci se učí češtinu jako partnerský jazyk, anglický jazyk jako povinný první cizí jazyk. V 7. třídě je připojením 15 českých spolužáků vytvořena česko-německá bilinguální třída.

Společná výuka v česko-německé bilinguální třídě (7. – 10. třída)

Některé vyučovací předměty jsou vyučovány v národních skupinách nebo integrovaně, výuka ale vždy probíhá pouze v počtu max. 15 žáků. Předměty jsou vyučovány v německém jazyce (NJ) nebo v českém jazyce (ČJ).

Zahájením školního roku 2019/20 vstoupil v platnost aktualizovaný vzdělávací program pro nižší gymnaziální cyklus česko-německého binacionálního bilingvního studia. Hlavní změnou bylo navýšení vyučovacích předmětů, které jsou vyučovány integrovaně a v NJ; jedná se o předměty Společenská výchova (G/R/W)  od 7. ročníku a dále předměty Matematika, Fyzika, Geografie, Biologie v 10. ročníku (viz. Vyučovací předměty a jejich hodinová dotace).

Vyučovací předměty českých žáků v přehledu:

 • Tělesná výchova:  integrovaně v NJ (7.-10. roč.)
 • Hudební výchova: integrovaně v NJ (7.-10. roč.)
 • Výtvarná výchova: integrovaně v ČJ (7.-10. roč.)
 • Informatika: integrovaně v NJ (7.-10. roč.)
 • Společenská výchova: integrovaně v  NJ (7.-10. roč.)
 • Přírodní vědy (10. třída): integrovaně v NJ
 • Dějepis: v národní skupině v  ČJ (7.- 9. roč.) /  integrovaně v NJ (10. roč.)
 • Etická výchova (povinně volitelný předmět): v národní skupině v ČJ (7.-8. roč.) / integrovaně v NJ (9.-10.roč.)
 • Náboženství (povinně volitelný předmět): integrovaně v NJ (7.- 10. roč.)
 • ​Zeměpis: výuka v národních skupinách, bilinguálně (7.-9. roč.) / integrovaně v NJ (10. roč.)
 • Matematika, Fyzika: v národní skupině v ČJ (7.-9. roč.) / integrovaně v NJ (10.roč.)
 • Český jazyk a lit., Chemie: v národní skupině v ČJ (7.-10.roč.)

 

Česky vyučované předměty (ročníky 7,8,9) jsou vyučovány podle školních učebních osnov, které odpovídaji požadavkům českého rámcově vzdělávacího programu - RVP pro základní vzdělávání  s  přihlédnutím k požadavkům saských vzdělávacích plánů pro snadnější vstup do vyššího gymnaziálního cyklu (ročníky 11 a 12), který již probíhá plně podle saských vzdělávacích plánů. Předměty vyučované v německém jazyce (a také předmět Anglický jazyk) se řídí saským vzdělávacím plánem a ve výuce jsou používány německé učební pomůcky, které jsou schválené pro výuku ve Svobodém státě Sasko.

Další informace k učebnímu plánu a školním kurikulárním dokumentům Vám rád sdělí Český studijní koordinátor Dr. Křenek, E-Mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.

Stundentafel_BINA-Klassen_5_bis_10_gueltig_ab_Schuljahr_2020_2021.pdf

Chemieunterricht am FSG

zpět na předchozí stránku