Vyučování

Trénink kompetencí  a dovedností  "Učíme se učit"

Ve školním roce 2006/07 byl na naší škole ve třídách 5 a 6 zaveden v rámci speciálních vyučovacích hodin trénink kompetencí a dovedností s názvem „Učíme se učit“, které jsou vyžadovány podle nového učebního plánu.

Výuka toho předmětu má rozvíjet schopnosti  žáků k samostatnému  kontinuálnímu učení  s cílem, aby byli žáci dobře připraveni na celoživotní učení. Proto má tento předmět zvláštní význam. Aby byla všem německým žákům naší školy, kteří přicházejí na naše gymnázium z různých základních škol našeho regionu, dána možnost osvojit si potřebné návyky, je tento předmět nabízen od začátku 5. ročníku. Čeští žáci absolvují tento kompetenční tréning v modifikované podobě formou dodatečných hodin v prvním roce svého studia v 7. ročníku.

Organizace:

Třída 5

 

3 vyučovací dny v prvním týdnu školního roku

1 vyučovací den v 1. pololetí

1 vyučovací den ve 2. pololetí

Třída 6

 

1 vyučovací den v 1. pololetí

1 vyučovací den ve 2. pololetí

Struktura tréninku kompetencí

Metodický trénink:

Komunikační trénink:

Týmový trénink:


Základní dovednosti
Samostatnost
Učební strategie 
Pracovní techniky
Strukturování
Časový management 
Poznání vlastního
učebního typu

 


Ochota k pomoci
Umění naslouchat
Umění vést hovor
Popis
Umění diskutovat
Základy rétoriky

Připravenost k podání výkonu
Umění spolupráce
Pravidla týmové práce

Cíle:

Získané dovednosti a poznatky jsou od 7. třídy dále rozvíjeny ve výuce jednotlivých předmětů.  Bližší informace Vám podají třídní učitelé, učitelé odborných předmětů a vedoucí metodických sdružení paní Schiebel a paní Scharf.