Profily

Profily na nižším stupni (Sek. I)

1. Evropské portfolio jazyků

Povinné:     angličtina, čeština, francouzština
Volitelné:    latina, ruština, španělština, francouzština

2. Matematicko-přírodovědný profil s nejmodernějšími informačními a komunikačními technologiemi

3. Společenský profil s důrazem na právní výchovu a politiku

4. Hudebně-umělecké a sportovní nabídky ve volitelné oblasti

5. Binacionální profil (BINA)