Kronika

1995/1996 Rozhodnutí o založení binacionálního gymnázia a internátu na ulici Nicolaistraße.
16.09.1997 Myšlenka nové budovy je zavržena. Rada města rozhoduje o přestavbě historických domů mezi ulicemi Schlossstraße a Schmiedestraße.
leden 1998 Rozhodnutí o přidělení dotace více než 8,9 milionů marek z programu Interreg II.
23.03.1998 Začíná stavební zajišťování budov.
21.05.1998 Podpis mezistátní smlouvy mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
31.07.1998 Stavební zajištění budov je dokončeno.
srpen 1998 15 českých a 15 německých žáků sedmé třídy se poprvé učí společně na Gymnáziu Friedricha Schillera. Prvních 15 českých žáků je ubytováno v německých hostitelských rodinách.
14.09.1998 Položení základního kamene a zahájení stavby internátu.
16.07.1999 Slavnostní ukončení první etapy stavby.
září. 1999 30 českých žáků se stěhuje do provizorního internátu na ulici Grohmannstraße.
9.02.2000 Stěhování do první části nového internátu v komplexu budov mezi ulicemi Schlossstraße a Schmiedestraße.
srpen  2000 Internát s pokoji pro 113 žáků a s byty pro 6 mentorů je dokončen. Stěhuje se do něj 45 českých a 8 německých žáků.

Cesta k binacionálnímu internátu

Od roku 1991 existuje na Gymnáziu Friedricha Schillera bilingvní vzdělávání, tzn. vždy jedné třídě v ročníku se dostalo prohloubeného vzdělání v českém jazyce. Dalším krokem bylo umožnit českým dětem studovat a složit maturitní zkoušku na tomto gymnáziu.Od roku 1991 existuje na Gymnáziu Friedricha Schillera bilingvní vzdělávání, tzn. vždy jedné třídě v ročníku se dostalo prohloubeného vzdělání v českém jazyce. Dalším krokem bylo umožnit českým dětem studovat a složit maturitní zkoušku na tomto gymnáziu.

Trvalo to ale až do 20. května 1998, než byly odstraněny všechny právní a byrokratické překážky. Tohoto dne bylo podepsáno ujednání mezi saským ministrem kultury panem Dr. Rösslerem a českým ministrem vzdělávání panem Sokolem o otevření prvního binacionálního a bilingvního ročníku.

Výstavba internátu měla původně probíhat vedle budovy gymnázia. Nakonec se ale město Pirna, jakožto zřizovatel školy, rozhodlo pro sanaci a renovaci původních měšťanských domů v samém centru města. Pro účely internátu bylo přestavěno mnoho památkově chráněných budov mezi Schloß- a Schmiedestraße, jakož mezi Frohngasse a Obere Burgstraße. Tyto budovy leží v bezprostřední blízkosti známého Canaletto-Haus a hlavního náměstí s radnicí.

Město Pirna, Evropská unie a úřad pro památkovou péči poskytly finanční prostředky pro sanaci a přestavbu. 14. září 1998 byl položen „základní kámen“, tzn. přestavba byla slavnostně zahájena. Opravdový první základní kámen v budovách určených k sanaci byl položen už kolem roku 1200.

Cílem bylo dokončit první část přestavby do srpna 1999. Aby bylo možné tento časový plán dodržet, pracovaly všechny zúčastněné firmy pod velkým tlakem, zčásti také ve dvou směnách. Od září 1998 navštěvovalo gymnázium prvních 15 českých žáků, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách. V srpnu 1999 se mohli tito první žáci nastěhovat do svých pokojů v rekonstruovaném internátě.

více …