Sdružení rodičů > Představenstvo Sdružení přátel školy

Představenstvo Sdružení přátel školy

Předseda:                       pan Kühne

Místopředseda:             pan Sommer

Pokladní:                         pan Wilhelm

Zapisovatelka:                paní Martin

členové:                           paní Neuper

                                          pan Hennig