Binacionální projekt > Informace > Vyšší gymnaziální cyklus (ročníky 11 a 12)

Vyšší gymnaziální cyklus (ročníky 11 a 12)

Vzdělávání ve vyšším gymnaziálním cyklu

 • realizováno v souladu s Vyhláškou o maturitních zkouškách a studiu ve vyšších ročnících gymnázia Svobodného státu Sasko. Dokument je online přístupný na webu:  https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12517-Schulordnung-Gymnasien-Abiturpruefung
 • Některá specifika česko-německého bilinguálního projektu upřesňuje Smlouva mezi ministerstvy školství a kultury Svobodného státu Sasko a České republiky

Organizace výuky:

 • Plná integrace žáků binacionální bilinguální větve do všeobecného systému kurzů ve vyšších ročnících
 • Vyučovací jazyk ve všech předmětech je němčina (s vyjímkou předmětů Český jazyk a Anglický jazyk)

Volba kurzů:

 • Povinné jsou tři kurzy vyšší úrovně (LK):  LK 1 Německý jazyk nebo Matematika 
  LK 2 Výběr kurzů z nabídky školy (Anglický jazyk, Dějepis, Fyzika nebo Chemie)
  LK 3 Český jazyk
 • Povinné kurzy základní úrovně podle rozvrhu hodin >> viz příloha Stundentafel_Sek_II.pdf
 • Nejvyšší počet vyučovacích hodin týdně: 34 hodin povinně a 2 hodiny volitelně

Zvláštnosti studia:

 • Povinný základní kurz „ Česko-německé vztahy“ je vyučován bilinguální formou českým a německým vyučujícím.
 • Žáci mají možnost získat k maturitnímu vysvědčení certifikát „CertiLingua“, který osvědčuje nabytí vícejazyčné evropské a mezinárodní kompetence.

Zakončení studia ve 12. ročníku:

 • Saské maturitní vysvědčení opravňující ke studiu na vysokých školách ve Spolkové republice Německo a také ve všech zemích EU
 • Certifikát o zakončení prohloubeného bilingválního binacionálního vzdělávání
 • Nostrifikační doložka MŠMT ČR opravňující ke studiu na českých vysokých školách
Stundentafel_Sek_II.pdf
 
zpět na předchozí stránku