Cizí jazyky

Naše gymnázium nabízí rozmanité možnosti výuky cizích jazyků. Žáci si mohou vybrat z rozsáhlé nabídky moderních a starých jazyků.

Učitelé, kteří vyučují nabízené cizí jazyky, jsou z části rodilí mluvčí. Jako jazykoví asistenti podporují výuku a mimoškolní aktivity další rodilí mluvčí.

Pravidelné jazykové praxe a jazykové cesty prohlubují a rozšiřují získané schopnosti a dovednosti a vytvářejí interkulturní kontakty. Dlouhodobá školní partnerství umožňují pravidelné používání cizího jazyka a vedou k čilým výměnám.

Naše žákyně a naši žáci pravidelně prokazují své jazykové schopnosti v různých soutěžích.

Rozličné akce jako divadelní a filmová představení nebo projekty v cizím jazyce podporují intenzivní výuku a používání jazyka.

Kromě toho naše gymnázium nabízí nadaným žákům speciální binacionální bilinguální vzdělávání.

Zpráva o setkání Erasmus+ v Turecku

V neděli 16.9.2018 jsme se v půl šesté ráno v Pirně rozloučili s rodiči a plni očekávání jsme nastoupili do taxíků. Naše skupina se skládala ze šesti žáků (byla to Esther, Flora, Luisa, Emma, Louis a já, Jacob) a doprovázeli nás tři učitelé (paní Ulmer-Heinrich, pan Wenzel a pan Dr. Křenek).

více …

Druhé projektové setkání Erasmus+ v bulharském Ruse

Milí čtenáři,

na co pomyslíte, když se řekne Bulharsko? Na růže? Na Černé moře? Na velká města či na Dunaj? Během našeho druhého projektového setkání v Ruse jsme něco z toho zažili i my.

Ale nejprve něco o cestě do Bulharska. Sešli jsme 15. října 2017 na vlakovém nádraží v Pirně. Esther Bähr, Luisa Beier, Emma Just, Jacob Zeibig, Louis Braun, paní Ulmer-Heinrich, paní Šťastná a já, Shona Heidrich.

více …

Naše první projektové setkáni v Pilisvörösvár

Dne 26.3.2017, jednoho krásného nedělního rána, se to konečně stalo. My, šest žáků sedmého ročníku Friedrich-Schiller-Gymnázia z projektu Erasmus+ v doprovodu paní Anders a paní Neuper, jsme směli jet do Maďarska.

více …