Internátní řád

Pravidla pro žáky bydlící na internátu jsou shrnuta v internátním řádu. Pro rychlou orientaci Vám předkládáme výtah bodů, které se nám zdály být nejdůležitějšími. Internátní řád je závazný ve svém úplném původním německém znění.

Výtah z internátního řádu

§ 4

6:00 - 6:30 Budíček
6:30 - 7:00 Snídaně v menze
7:30 - 11:45 Dopolední výuka
11:45 - 12:25 Oběd
12:25 - 14:00 Odpolední výuka
do 16:30 Individuální program + kroužky
16:30 - 18:30 Studijní doba
18:00 - 18:45 Večeře v menze (dle ročníků)
do 21:00 Individuální program
od 21:00 Večerka (podle věku žáků)

§ 5

 • Každý žák  je povinen na internátu udržovat pořádek. K tomu se počítá i dodržování služeb. (např. v kuchyňce)

§ 6

 • V případě nemoci je žák povinen uvědomit mentory. Ti rozhodnou o tom, zda žák bude poslán domů.

§ 11

 • Chlapcům je vstup do dívčívch pokojů bez vědomí mentorů zakázán. To samé platí i pro dívky.

§ 12

 • Jakákoliv krádež je potrestána zpravidla vyloučením žáka z projektu.

§ 13

 • Elektrické přístroje lze přivézt na internát a používat pouze se svolením vedení internátu.

§ 14

 • V internátu je žákům k dispozici kolárna. Internát však nepřebírá zodpovědnost za kola. Kola zde musí být uschována.

§ 15

 • Zbraně a explozivní látky jsou v internátu zakázané.

§ 16

 • Přechovávání a konzumace alkoholu, drog a jiných omamných látek je přísně zakázáno.
 • V internátě je kouření elektronických cigaret přísně zakázáno.

§ 17

 • Chov zvířat je na internátě zakázaný.

§ 24

 • Na internátě je k dispozici počítačová místnost, posilovna, televizní místnost, hudební sál s klavírem a klubovna.

§ 25

 • Při opuštění budovy internátu jsou žáci povinni se zapsat do listiny ve foyer a po návratu na internát se rovněž zapisují.

§ 26

 • V den odjezdu domů musí žáci opustit internát do 16:30 hodin.
 • V neděli žáci musí přijet na internát do 21:00 hodin.

§ 30

 • Při opakovaném porušení internátního řádu a podle závažnosti provinění mohou být žáci potrestáni následujícími způsoby:
  • Internátní důtka
  • Podmínečné vyloučení
  • Okamžité vyloučení ze školy a internátu