Škola a výuka > Historie > Ředitelé v průběhu 137 let

Ředitelé v průběhu 137 let

Ředitelé semináře Pan Dr. Oberländer 1873 - 1885
Pan Schmidt 1886 - 1894
Pan Biel 1895 - 1900
Pan Mäder 1900 - 1905
Pan Dr. Beyer 1905 - 1909
Pan Dr. Klähr 1909 - 1924
Pan Preil 1924 - 1925
Pan Bartholomey 1926 - 1928
Ředitelé Německé střední školy Pan Bartholomey 1928 - 1937
Pan Dr. Wagner 1937 - 1938
Pan Dr. Ullrich 1938 - 1945
Prozatímní ředitel Pan Knebel 1945 - 1946
Ředitelé Rozšířené střední školy EOS R. Fetschera Pan Dreßel 1946 - 1948
Pan Sickert 1948 - 1949
Pan Andrä 1949 - 1952
Pan Reinisch 1952 - 1978
Pan Dr. Rehn 1978 - 1985
Pan Dr. Kirst 1985 - 1989
Paní Kliem 1989 - 1990
Ředitelé Gymnázia R. Fetschera Pan Reichel 1990 - 1992
Pan Hemsing 1992 - 2006
Ředitel Gymnázia F. Schillera Pan OstD. Wenzel od roku 2007