Školní život > Akce > Terminkalender

Plán školního roku 2018/2019

Září

06.09.18 Exkurze do synagogy, 6. ročník
Výlet do Prahy pro nejlepší studenty, 7. - 12. roč.
06.09. - 07.09.18 Internátní víkend
10.09.18 Exkurze do synagogy, 6. ročník
10.09. - 13.09.18 Třídní výlet 7/1
17.09.18 Žákovský koncert
17.09. - 19.09.18 Jazykové praktikum 10/3d
27.09. - 04.10.18 Výměnný pobyt ve Francii
29.09.18 Prohlídka školy pro bývalé žáky
Prosíme o včasné přihlášky ve škole.

Říjen

03.10.18 Státní svátek: Znovusjednocení
08.10. - 19.10.18 Podzimní prázdniny
23.10.18 Poradenství ke studiu a k volbě povolání
31.10.18 Státní svátek: Reformace

Listopad

13.11. - 14.11.18 Exkurze do Terezína 9/1 + 9/2
16.11.18 Rodičovské schůzky
21.11.18 Státní svátek: Den modliteb a pokání
28.11.18 Poradenství ke studiu a volbě povolání
30.11.-31.11.18 Exkurze do Terezína  9/3 + 9/4

Prosinec

03.12.18 volno
11.12.18 vánoční koncert
17.12.- 20.12.18

Poradenské centrum pro volbu povolání, 9. ročník

Sociální praktikum, 11. ročník

24.12.- 06.01.18 Vánoční prázdniny

Leden

08.01.- 15.01.19 Loutkové divadlo Bille
10.01.2019 Den otevřených dveří vysokých škol
Den setkávání pro 4. třídy
22.01.2019 Poradenské centrum pro volbu povolání, 10. ročník
24.01.2019 Poradenské centrum pro volbu povolání, 10. ročník

Únor

01.02.2019 Den otevřených dveří
18.02.-01.03.19 Zimní prázdniny

Březen

16.03.19 Prohlídka školy pro bývalé žáky
Prosíme o včasné přihlášky ve škole.

Juni

08.06.19 Prohlídka školy pro bývalé žáky
Prosíme o včasné přihlášky ve škole.