Školní život > Akce > Terminkalender

Plán školního roku 2022/23

Září

13.09.

třídní schůzka, 11.ročník

19.-23.09.

praktikum z českého jazyka, Praha, německá polovina třídy 10/3  

20.-23.09.

studentský výměnný pobyt, Mělník

Říjen

03.10.

Den sjednocení Německa (svátek)

05.10.

Pedagogický den, domácí práce pro všechny třídy

05.-13.10.

studentský výměnný pobyt, Francie

11.10.

třídní schůzka o volbě studia a povolání (11. +12. ročník)

17.10.-31.10.

podzimní prázdniny 2022 + Den reformace (svátek)

Listopad

07.-11.11.

fotografování (třídy: 5., 7., 9., 11.)

08.11.

cesta ke studiu a k volbě povolání (10. ročník)

09.11.

matematická olympiáda

16.11.

Den pokání a modlitby (svátek)

17./18.11.

exkurze, Terezín (třídy: 10/2, 10/3)

25.11.

exkurze, Ústí nad Labem (DTB 12)

28.11.

Ředitelské volno

29./30.11.

exkurze, Terezín (třídy:10/1, 10/4)

29.11.-02.12.

(digitální) konzultační dny učitelů

 

 

Prosinec

 

06.12.

Vánoční koncert

14.12.

zkrácené vyučování

21.12.

vysvědčení 12/I

22.12.20-02.01.21

Vánoční prázdniny 2022

 

 

Leden 2023

 

04./05.01.

loutkové divadlo Bille

12.01.

volejbal (třídy: 10.-12.)

12.01.

den otevřených dveří na univerzitách a vysokých školách

23.01.

německo-francouzký den

 

 

Únor

 

01.02.

zkrácené vyučování

03.02.

Den otevřených dveří na FSG

03./06./08.02.

Maturita nanečisto

10.02.

pololetní vysvědčení (třídy: 5.-11.)

13.-26.02.

Zimní prázdniny 2023

28.02.

třídní schůzky k volbě povolání a studia (třídy: 9. + 10.)

 

 

Březen

 

01.03.

srovnávací test z němčiny (8. ročník)

06.03.

BLF srovnávací test z německého jazyka (10. ročník)

08.03.

BLF srovnávací test z anglického jazyka (10. ročník)

09.03.

Kam po maturitě -poradenství (11. ročník)

10.03.

BLF srovnávací test z matematiky (10. ročník)

16.03.

Matematický klokan

13./14./16.03.

příjmací zkoušky do nové německé binacionální třídy (5. ročník)

13.-18.03.

"Schau rein - Podívej se!" (podniková praxe na zkoušku)

20./22./24.03.

náhradní termíny srovnávacích testů BLF z německého a anglického jazyka  a matematiky

21.03.

zeměpisná soutěž

 

 

Duben

 

07.-16.04.

Velikonoční prázdniny

17.-21.04.

Konzultace pro 12. ročník

24./25.04. 

dny domácích prací pro 12. ročník

26.04.

maturitní zkouška z německého jazyka

27./28.04.

maturitní zkouška z cizích jazyků (praktická část/písemná část)

27.04.

GirlsDay + BoysDay, typická dívčí povolání, tentokrát pro kluky a obráceně klučičí povolání pro děvčata

 

 

Květen

 

01.05.

První máj (svátek)

03.05.

maturitní zkouška z matematiky

04.05.

maturitní zkouška z latiny

08.05.

maturitní zkouška ze zaměpisu/z občanské nauky

09.05.

maturitní zkouška z dějepisu

09.-20.05.

podnikové praktikum ( 9. ročník)

09.-12.05.

(digitální) konzultační dny učitelů

10.05. 

maturitní zkouška z biologie

11.05.

maturitní zkouška z fyziky

12.05.

maturitní zkouška z chemie

18./19.05.

Nanebevstoupení Ježíše Krista (svátek) / prázdniny

16.05.-13.06.21

ústní maturitní zkoušky

29.05.

Svatodušní pondělí (svátek)

 

 

Červen

 

05.-16.06.

Praktikum (9. ročník)

23.-29.06.

dodatečné ústní maturitní zkoušky

13./14.06.

Vocatium Dresden, veletrh vzdělávání v Drážďanech (11. ročník)

16.06.

vysvědčení  12/ II

19.-26.06.

Sportovní den na FSG/výměna učebnic ( 6.-10. ročník)

21.06.

zkrácené vyučování

22.06.-28.06.

dodatečné ústní maturitní zkoušky

 

 

Červenec

 

03.07.

výměna učebnic (5. ročník)

04.07.

Genial sozial – den sociálních projektů

03.-06.07.

Celotýdenní exkurze, 11. ročník

05./06.07.

Projekt středověk (6. ročník)

07.07. 

vysvědčení (5.-11. ročník)

10.07.-20.08.

Letní prázdniny 2023

překlad: Jana Matějů, 8/3