Škola a výuka > Program školy

Program školy

Naše hlavní myšlenky:

Chceme se učit, jak se učit.

Vychováváme ke spolehlivosti, upřímnosti a toleranci – naši žáci si váží školního klimatu, které je beze strachu a násilí.

Zprostředkováváme vědomosti a kompetence typické pro odborné předměty i mezipředmětové vztahy, abychom zajistili dobrou přípravu k maturitní zkoušce.

Vychováváme žáky tak, aby vyrostli v chytré, sociálně zodpovědné, inovativní a zralé občany.

Učíme se na binacionálním gymnáziu a zosobňujeme tím prožívané česko-německé vztahy v otevřené Evropě.

Obohacujeme městskou kulturu prostřednictvím duchovně kulturního působení při výstavách, účastí na projektech, při „Trhu kultur“ a při „Slavnosti města“

Jsme svázáni s domovem a otevřeni světu. Extremistické myšlenky u nás nemají místo.

Naše hlavní myšlenky sdílejí společně rodiče, žáci i učitelé.

Náš pedagogický program k realizaci těchto hlavních myšlenek:

Kultura učení:

 • Dvouhodinové vyučování a otevřené formy výuky ve smyslu orientace na žáka

 • Doplnění principu klasických učeben o moderně koncipované odborné učebny
 • „Učit se, jak se správně učit“ jako progresivní trénink metod a kompetencí v německých 5. - 6. třídách  a v české 7. třídě

 • Mezipředmětové vyučování formou projektů

 • Multimediální knihovna k využití při výuce a k prohlubování vlastních zálib

 • Fotomedia, Člověk a čas, Příroda a technika, Fyzika v angličtině a Česko-německé vztahy jako volitelné kurzy ve vyšším gymnaziálním stupni

 • Odborné exkurze ve všech ročnících

Školní kultura:

 • Široká nabídka celodenních aktivit

 • Jazykové kurzy s možností získání certifikátu (Latinum, DELF, CAE, FCE)

 • Školní kapela

 • Škola je držitelem certifikátu „Škola bez rasismu – škola s kuráží“

 • Individuální poradenství ohledně volby povolání a studia na VŠ

 • Park s biotopem

 • Nová moderní sportovní hala pro výuku tělocviku

 • Školní noviny

 • Žákovské vysílání
 • Školní muzeum

Náš příspěvek k životu a učení se ve společné Evropě

V rámci binacionálního profilu patří náš zvláštní zájem kompetentnímu osvojování si cizích jazyků, které nejsou jen vyučovány jako izolované předměty, ale jsou intergovány do výuky vybraných předmětů.

Díky maturitě v binacionálním profilu získáme nejen zkušenosti v průběhu školní docházky, ale otevírají se nám mezinárodní perspektivy.

Mezinárodní kontakty a aktivity jsou dále prohlubovány studentskými výměnami a pobyty v Bad Kissingenu, Praze  a jazykovými pobyty ve Walesu a Londýně.

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně  se podílí na evropském projektu partnerství škol ERASMUS+.

Přepracováno 2017/18