Binacionální projekt > Informace > Přijímací řízení pro české žáky

Přijímací řízení pro české žáky

Vzdělání:

 • Studium je všeobecného zaměření. Vzhledem k tomu, že vyučování probíhá bilingvní formou nebo v němčině, jsou kladeny zvýšené nároky na jazyky:  především němčinu a angličtinu jako povinné cizí jazyky. Žáci mají dále možnost zvolit  francouzštinu, ruštinu a latinu jako dobrovolně volitelné předměty.
 • Binacionální biligvní studium probíhá na základě učebního programu, který je zakotven v mezistátním ujednání a jeho přílohách.
 • Doba studia pro české projektové žáky činí 6 let: začíná v 7. třídě, ve 12. ročníku je studium zakončeno maturitní zkouškou Svobodného státu Saska.
 • Saské maturitní vysvědčení je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatřeno  nostrifikační doložkou, která opravňuje ke studiu na vysokých školách v ČR, Německu a dalších státech Evropské unie.
 • Během studia žáci nabývají dovednosti pro úspěšnou spolupráci v mezinárodním týmu.

Další informace ke koncepci vzdělávání a internátní péče v česko-německém binacionálním bilingvním vzdělávacím programu Vám rád sdělí český studijní koordinátor Dr. Křenek, E-Mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.

Přijímací zkoušky do 7. ročníku binacionálního studia:

 • Přijímací řízení do 7. ročníku se v pověření MŠMT ČR od školního roku 2023/24 uskuteční v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
 • Přihlásit se mohou žáci 6. ročníku základní školy nebo primy osmiletého gymnázia v České republice.
 • Přihlášky je nutno zaslat na adresu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně.
 • Přijímací zkoušky se konají každoročně v  měsíci březnu ve dvou dnech, termín a další informace o výběrovém řízení v březnu 2024 budou zveřejněny v brzké době na tomto místě. 

 • S dotazy k výběrovému řízení se můžete obracet  na českého studijního koordinátora,Dr. Křenka, e-mail:  dr.krenek.t@fsg.lernsax.de nebo tel. +49 3501 781575 (pondělí, 14:30 - 15:30 hod).

Přihlášky do vyššího ročníku binacionálního studia:

 • V případě uvolnění studijního místa v některém z vyšších ročníků (8-10) je na webu školy zveřejněno doplňující výběrové řízení. Odpovídající znalosti německého jazyka jsou nezbytnou podmínkou. Přijetí do 11. a 12. ročníku není možné z důvodu již probíhající maturitní kvalifikační fáze.
 • Formulář přihlášky: Prihlska_doplnujc_prijimaci_zkousky_BINA_2022-23.pdf
 • Tyto doplňující přijímací zkoušky se konají v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
 • ​Zájemci se mohou ucházet o přijetí pouze do ročníku, který odpovídá právě navštěvovanému ročníku české školy.
 • Pokud není právě vypsáno výběrové řízení do odpovídajícího ročníku, doporučujeme zájemcům o přijetí, aby zaslali motivační dopis na adresu školy: schillergymnasium@pirna.info. Budeme na něj reagovat a sdělíme Vám možnosti a  podmínky pro případné pozdější přijetí.

Informace k aktuálnímu doplňujícímu výběrovému řízení, které se uskuteční v našem gymnáziu  v lednu / únoru   2024:

Informace  budou zveřejněny na tomto místě na začátku října 2023.

 

Informace o požadavcích k doplňujícím přijímacím zkouškám: 

Matematika: 

Pozadavky_k_doplnujicim_prijimacim_zkouskamdo_vyssho_rocniku_Matematika_pololeti.pdf

Kompetence v oblasti cizích jazyků: německý jazyk a anglický jazyk podle Společného evropského referenčního rámce:

GER-Selbstbeurteilungsraster.pdf

SERR_pro_cizi_jazyky.pdf