Binacionální projekt > Informace > Přijímací řízení pro české žáky

Přijímací řízení pro české žáky

Vzdělání:

 • Studium je všeobecného zaměření. Vzhledem k tomu, že vyučování probíhá bilingvní formou nebo v němčině, jsou kladeny zvýšené nároky na jazyky:  především němčinu a angličtinu jako povinné cizí jazyky. Žáci mají dále možnost zvolit  francouzštinu, ruštinu a latinu jako dobrovolně volitelné předměty.
 • Binacionální biligvní studium probíhá na základě učebního programu, který je zakotven v mezistátním ujednání a jeho přílohách.
 • Doba studia pro české projektové žáky činí 6 let: začíná v 7. třídě, ve 12. ročníku je studium zakončeno maturitní zkouškou Svobodného státu Saska.
 • Saské maturitní vysvědčení je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatřeno  nostrifikační doložkou, která opravňuje ke studiu na vysokých školách v ČR, Německu a dalších státech Evropské unie.
 • Během studia žáci nabývají dovednosti pro úspěšnou spolupráci v mezinárodním týmu.

Další informace ke koncepci vzdělávání a internátní péče v česko-německém binacionálním bilingvním vzdělávacím programu Vám rád sdělí Český studijní koordinátor Dr. Křenek, E-Mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.

Přijímací zkoušky do 7. ročníku binacionálního studia:

 • Přijímací řízení do 7. ročníku je realizováno v Gymnáziu Děčín v pověření MŠMT ČR.
 • Přihlásit se mohou žáci 6. ročníku základní školy nebo primy osmiletého gymnázia v České republice.
 • Přihlášky je nutno zaslat na adresu Gymnázia v Děčíně do 24. 2. 2023.
 • Přijímací zkoušky se konají každoročně v  měsíci březnu v Gymnáziu Děčín, přijímací zkoušky ve školním roce 2022-23 proběhnou dvoukolově ve dnech 21. a 22. března 2023
 • Bližší informace o přijímacím řízení získáte na webu Gymnázia Děčín: https://www.gymnaziumdc.cz/gymnazium-fr-schillera-v-pirne.

Přihlášky do vyššího ročníku binacionálního studia:

 • V případě uvolnění studijního místa v některém z vyšších ročníků (8-10) je na webu školy zveřejněno doplňující výběrové řízení. Odpovídající znalosti německého jazyka jsou nezbytnou podmínkou. Přijetí do 11. a 12. ročníku není možné z důvodu již probíhající maturitní kvalifikační fáze.
 • Tyto doplňující přijímací zkoušky se konají v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.
 • ​Zájemci se mohou ucházet o přijetí pouze do ročníku, který odpovídá právě navštěvovanému ročníku české školy.
 • Pokud není právě vypsáno výběrové řízení do odpovídajícího ročníku, doporučujeme zájemcům o přijetí, aby zaslali motivační dopis na adresu školy: schillergymnasium@pirna.info. Budeme na něj reagovat a sdělíme Vám možnosti a  podmínky pro případné pozdější přijetí.

Informace k aktuálnímu doplňujícímu výběrovému řízení,

které se uskuteční v našem gymnáziu  v lednu / únoru   2023:

Gymnazium_Pirna_dodatecn_vber_do_7__8_9_10_rocniku_13_01_2023.pdf

 

Informace o požadavcích k doplňujícím přijímacím zkouškám: 

Matematika: 

Pozadavky_k_doplnujicim_prijimacim_zkouskamdo_vyssho_rocniku_Matematika_pololeti_2022_23.pdf

Kompetence v oblasti cizích jazyků: německý jazyk a anglický jazyk podle Společného evropského referenčního rámce:

GER-Selbstbeurteilungsraster.pdf

SERR_pro_cizi_jazyky.pdf