Sdružení rodičů > Cíle našeho Sdružení

Cíle našeho Sdružení

Podpora kulturních, uměleckých, všeobecně vzdělávacích snah a výchovných aktivit školy, které doprovázejí výuku:

 • Sdružení je politicky a nábožensky neutrální.
 • Sdružení podporuje umělecké a všeobecně vzdělávací snahy a výchovné aktivity školy, které doprovázejí výuku.
 • Sdružení provádí všemi dostupnými prostředky reklamu gymnáziu jako modernímu vzdělávacímu zařízení. Sdružení podporuje další rozvoj binacionálního bilingválního německo-českého vzdělávacího projektu.
 • Sdružení pečuje o živé tradice včetně tradice bývalého Gymnázia Rainera Fetschera.
 • Sdružení podporuje spolupráci rodičů a školy společným působením zástupců rodičů, žáků a učitelského sboru gymnázia.
 • Sdružení pomáhá utvářet živý školní život.
 • Sdružení podporuje umělecké a sportovní aktivity.
 • Sdružení podporuje školní projekty a školní akce, jako je studentské rádio, benefiční koncert, školní slavnost, vánoční koncert, maturitní ples, den otevřených dveří, den setkání, soutěž o nejhezčí vánoční stromek.
 • Sdružení podporuje výuku cizích jazyků.
 • Sdružení podporuje akce proti násilí a xenofobii.
 • Sdružení oceňuje žáky s mimořádným angažmá na naší škole.
 • Sdružení podporuje žáky, kteří reprezentují naši školu v soutěžích.
 • Sdružení finančně podporuje účast žáků ze sociálně slabších rodin na třídních výletech.