Sdružení rodičů > Cíle našeho Sdružení

Cíle našeho Sdružení

Podpora kulturních, uměleckých, všeobecně vzdělávacích snah a výchovných aktivit školy, které doprovázejí výuku

Náš spolek má v současnosti asi 350 členů (stav 8.09)
Pokud nás chcete podpořit v našich snahách o další zlepšení školního života našich dětí, staňte se naším členem. Vyplněnou přihlášku můžete poslat na následující adresu: info@schulfoerderverein.net

Budeme mít radost z každého nového aktivního člena.

 • Spolek je politicky a nábožensky neutrální.
 • Spolek podporuje umělecké a všeobecně vzdělávací snahy a výchovné aktivity školy, které doprovázejí výuku.
 • Spolek provádí všemi dostupnými prostředky reklamu gymnáziu jako modernímu vzdělávacímu zařízení. Spolek podporuje další rozvoj binacionálního bilingválního německo-českého vzdělávacího projektu.
 • Spolek pečuje o živé tradice včetně tradice bývalého Gymnázia Rainera Fetschera.
 • Spolek podporuje spolupráci rodičů a školy společným působením zástupců rodičů, žáků a učitelského sboru gymnázia.
 • Spolek podporuje školu při žádostech o finanční prostředky u zřizovatele školy nebo jiných finančních subjektů.
 • Spolek podporuje prémiemi a cenami skvělé výkony během studia nebo při sportovních či jiných akcích,
 • při zajišťování prostředků na údržbu a na stavební investice školy
 • příspěvky na provádění projektů, doprovázejících výuku
 • finanční spoluúčastí na třídních výletech, soustředěních sboru a jiných akcích školy u žáků ze sociálně slabších rodin.
  • účast školy na akcích v Pirně, např. soutěž dračích lodí během městských slavností, při běhu městem Citylauf
  • školní webová stránka
  • školní informační vitrína
  • příspěvky ve sdělovacích prostředcích
  • vytvoření nového plakátu spolku

Náš spolek má v současnosti asi 350 členů (stav 8.09)
Pokud nás chcete podpořit v našich snahách o další zlepšení školního života našich dětí, staňte se naším členem. Vyplněnou přihlášku můžete poslat na následující adresu: Drwuerfel@freenet.de

Budeme mít radost z každého nového aktivního člena.

Dr. F. Würfel
1. předseda

Předchozí - Další >>

 • Podpora kulturních, uměleckých, všeobecně vzdělávacích snah a výchovných aktivit školy, které doprovázejí výuku
 • Spolek je politicky a nábožensky neutrální.
 • Spolek provádí všemi dostupnými prostředky reklamu gymnáziu jako modernímu vzdělávacímu zařízení. Spolek podporuje další rozvoj binacionálního bilingválního německo-českého vzdělávacího projektu.
 • Spolek pečuje o živé tradice včetně tradice bývalého Gymnázia Rainera Fetschera.
 • Spolek podporuje spolupráci rodičů a školy společným působením zástupců rodičů, žáků a učitelského sboru gymnázia.
 • Spolek podporuje školu při žádostech o finanční prostředky u zřizovatele školy nebo jiných finančních subjektů.
 • Spolek podporuje prémiemi a cenami skvělé výkony během studia nebo při sportovních či jiných akcích,
 • při zajišťování prostředků na údržbu a na stavební investice školy
 • příspěvky na provádění projektů, doprovázejících výuku
 • finanční spoluúčastí na třídních výletech, soustředěních sboru a jiných akcích školy u žáků ze sociálně slabších rodin.
  • účast školy na akcích v Pirně, např. soutěž dračích lodí během městských slavností, při běhu městem Citylauf
  • školní webová stránka
  • školní informační vitrína
  • příspěvky ve sdělovacích prostředcích
  • vytvoření nového plakátu spolku