Kronika projektu BINA na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně a Binacionálního internátu

1991

První návrhy na vznik projektu binacionálního vzdělávání ze strany vedení školy a rodičů

05.06.1992

Projekt BINA schválen Saským státním ministerstvem kultu jako zkušební vzdělávací model

1994

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně je uznáno jako gymnázium s prohloubeným vzděláním podle § 4 SOGY

1995/1996

Rozhodnutí pro binacionální gymnázium v Pirně včetně stavby internátu

03.1996

Usnesení městské rady k vybudování bilinguálního/dvoujazyčného vzdělání na gymnáziu Friedricha Schillera

03.1996

První přijímací řízení pro německé žáky do první binacionální třídy v Pirně

16.09.1997

Usnesení městské rady k vybudování binacionálního internátu formou rekonstrukce, sanace a přestavby devíti historicky hodnotných domů ve staré části města Pirny

23.05.1998

V Pirně a 20. listopadu 1998 v Praze – podpis správní dohody českým a saským ministrem kultury

05.1998

První přijímací řízení v Děčíně určené pro české žáky hlásící se do první binacionální třídy

08.1998

Zahájení stavby internátu, ubytování prvních 15 českých studentů v německých hostitelských rodinách (zejména ze stejné německé třídy)

09.1999

30 českých žáků se stěhuje do internátního provizoria v Grohmannstr. 1

03.2000

Nastěhování do binacionálního internátu Schloßstraße (1. stavební část)

08.2000

Slavnostní otevření dokončeného internátu saským a českým ministrem kultury

08.2001

Slavnostní otevření dokončené druhé školní budovy na internátu spolkovým kancléřem Gerhardem Schröderem

12.2001

Podepsání dodatku ke správní dohodě o vytvoření vyššího gymnaziálního stupně a maturity

08.2002

Začátek prvního maturitního roku binacionálního projektu

06. 2004

02. 2006

04. 2013

06.2015

10.2018

11.2023

První němečtí a čeští žáci a žákyně binacionálního projektu skládají maturitu uznanou v české republice i Německé spolkové republice

návštěva prezidentů čR a SRN Václava Klause a Horsta Köhlera

návštěva ministrů školství paní Kurth und pana Prof. Fiala

návštěva premiéra české republiky, pana Bohuslava Sobotky a ministerského předsedy Svobodného státu Saska, pana Stanislawa Tillicha

oslava 20letého výročí česko-německého vzdělávacího programu BINA

podepsání nového česko-saského smluvního ujednání o vzdělávacím programu BINA