Kronika

1991 První návrhy na tento projekt (vedení školy, rodiče)
05.06.1992 Vyzkoušení modelu schváleno Saským státním ministerstvem kultu
1994 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně je uznáno jako gymnázium s prohloubeným vzděláním podle § 4 SOGY
1995/1996 Rozhodnutí pro binacionální gymnázium v Pirně včetně stavby internátu
03.1996 Usnesení městské rady k vybudování bilinguálního/dvoujazyčného vzdělání na gymnáziu Friedricha Schillera
03.1996 První přijímací řízení pro německé žáky do první binacionální třídy v Pirně
16.09.1997 Usnesení městské rady k vybudování binacionálního internátu formou rekonstrukce, sanace a přestavby devíti historicky hodnotných domů ve staré části města Pirny
23.05.1998 V Pirně a 20. listopadu 1998 v Praze – podpis správní dohody českým a saským ministrem kultury
05.1998 První přijímací řízení v Děčíně určené pro české žáky hlásící se do první binacionální třídy
08.1998 Zahájení stavby internátu, ubytování prvních 15 českých studentů v německých hostitelských rodinách (zejména ze stejné německé třídy)
09.1999 30 českých žáků se stěhuje do internátního provizoria v Grohmannstr. 1
03.2000 Nastěhování do binacionálního internátu Schloßstraße (1. stavební část)
08.2000 Slavnostní otevření dokončeného internátu saským a českým ministrem kultury
08.2001 Slavnostní otevření dokončené druhé školní budovy na internátu spolkovým kancléřem Gerhardem Schröderem
12.2001 Podepsání dodatku ke správní dohodě o vytvoření vyššího gymnaziálního stupně a maturity
08.2002 Začátek prvního maturitního roku binacionálního projektu
06. 2004 První němečtí a čeští žáci a žákyně binacionálního projektu skládají maturitu uznanou v České republice i Německé spolkové republice