Binacionální projekt > Aktuální informace

Informace pro rodiče žáků budoucího 7. ročníku

Aktuální přijímací řízení

Jak a kdy je možné podat přihlášku ke studiu v česko-německém binacionálním bilingvním studijním programu?

Žáci letošních 6. tříd české ZŠ nebo primy víceletého gymnázia se mohou přihlásit k přijímacím zkouškám, které se budou konat 18. a 19. března 2024 v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášku je nutné zaslat do 28. února 2024 na adresu: schillergym@pirna.de.

Podrobnější informace k přijímacím zkouškám s formulářem přihlášky najdete zde: Přijímací řízení pro české žáky.

Koho kontaktovat v případě dotazů?

S dotazy k příjímacím zkouškám nebo ke studiu v česko-německém binacionálním bilingvním studijním programu prosím kontaktujte českého studijního koordinátora Dr. Tomáše Křenka emailem: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de anebo v telefonicky na čísle +49 3501 781575 (sekretariát školy) v jeho konzultačních hodinách každé pondělí od 14:00 do 15:00 hod.