Binacionální projekt > Aktuální informace

Informace pro rodiče žáků budoucího 7. ročníku

Aktuální přijímací řízení

Jak a kdy je možné podat přihlášku ke studiu v česko-německém binacionálním bilingvním studijním programu?

Žáci letošních 6. tříd české ZŠ nebo primy víceletého gymnázia se mohou přihlásit k přijímacím zkouškám, které se budou konat 22. a 23. března 2022 v Gymnáziu Děčín. Přihlášku je nutné zaslat do konce 25. února 2022 na adresu Gymnázia Děčín.

Přijímací zkoušky se skládají z psychologického testu, testu kognitivních dovedností, pohovoru s psychology PPP a ústní zkoušky z vybraného cizího jazyka, NJ nebo AJ. Znalosti němčiny nejsou pro přijetí do 7. třídy nutné.

Více informací o přijímacím řízení naleznete na webu Gymnázia Děčín: https://gymnaziumdc.cz/gymnazium-fr-schillera-v-pirne

Kromě tohoto základního výběru mají možnost k přijetí do některého z vyšších ročníků i starší žáci v rámci doplňujících přijímacích zkoušek, které se v případě uvolnění studijního místa konají v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Výzva k podávání přihlášek je zveřejňována průběžně na webu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně a také na webu MŠMT ČR a Domu zahraničních služeb. V případě zájmu o studium můžete kontaktovat i českého studijního koordinátora Dr. Tomáše Křenka (Email: dr.krenek.t@fsg.lernsax.de).