Škola a výuka > Vyšší stupeň gymnázia > Certificate in Advanced English (CAE)

Certifikáty z angličtiny pro žáky 11. stupně

Cíl: Složení odpovídající zkoušky Cambridge English

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací. Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší studentům velikou výhodou oproti např. českým státním zkouškám nebo maturitě. Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Tyto zkoušky ročně skládá více než 3 miliony studentů po celém světě. Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává více než 11.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v čR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří doloží Cambridge certifikát požadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

Certifikát FCE - jazyková zkouška Cambridge FCE (B2)

FCE je zkouška pro ty, kteří umí používat psanou a mluvenou formu angličtiny v každodenních situacích na pokročilé úrovni. Je ideální zkouškou pro osoby, které chtějí používat anglický jazyk pro pracovní a studijní účely. Certifikát FCE, jež po úspěšném absolvování zkoušky získáte, je samozřejmě mezinárodně uznávaný. Již to samo o sobě přináší obrovskou výhodu při žádání o práci,avšak navíc FCE certifikát deklaruje, že jste "pokročilý uživatel", což znamená, že Vaše znalost angličtiny je na pokročilé úrovni B2.

Certifikát CAE - jazyková zkouška Cambridge CAE (C1)

Certificate in Advanced English (CAE) je zkouška na vysoké kvalifikační úrovni. Zkouška pro pokročilé uživatele jazyka. Vhodná pro ty, kteří dokážou angličtinu vhodně používat při většině profesních či společenských aktivit. Certifikát CAE se uděluje úspěšným uchazečům, kteří složí CAE zkoušky a utvrdí tak svoji pokročilou znalost angličtiny. CAE certifikát je roven úrovni C1 je opravdu velmi reprezentativním certifikátem, jež žádnému pokročilému znalci angličtiny nemůže chybět. Protože je CAE certifikát, stejně jako ostatní Cambridge certifikáty, uznávaný po celém světě, poskytuje otevřené dveře při výběru zaměstnání nejen u tuzemských firem a institucí.

Na našem gymnáziu:

Naše škola nabízí od roku 2007 zájemcům o získání certifikátu CEA nebo FCE možnost připravit se pod vedením zkušených učitelů angličtiny na příslušnou zkoušku. V dobrovolném odpoledním kurzu se zájemci z 11. třídy připravují na zkoušku, kterou mohou ne rodilí mluvčí složit u autorizovaných Cambridge Exams Center. Písemná část je opravována a vyhodnocována přímo ve Velké Británii.

Aktuálně:

Také v tomto školním roce se našli zájemci, kteří jsou odhodláni příslušnou zkoušku složit. Stejně jako jejich předchůdci navštěvují přípravný kurz ve svém volném čase navíc k normální výuce. Přejeme jim pevnou vůli a hodně úspěchů!

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

Všechna zkušební centra Cambridge Exams Center musí splňovat dané požadavky ohledně průběhu zkoušek. Při přihlášení se ke zkoušce Cambridge ESOL uzavírá kandidát smlouvu se zkušebním centrem. Přihlášení se do kurzu v naší škole neznamená automaticky přihlášení se ke zkoušce. Přihlášku ke zkoušce je třeba poslat zvlášť a zaplatit přáslušný poplatek (při skládání zkoušky v Německu je poplatek asi 180 €) přímo zkušebnímu centru. Účast na přípravném kurzu nezaručuje automaticky úspěšné složení zkoušky, stejně jako studium na gymnáziu nezaručuje úspěšné složení maturitní zkoušky. Návštěva přípravného kurzu je pro naše žáky zdarma.

Na následujících odkazech najdete další informace a aktuální zkušební termíny v Německu:

https://accademia-leipzig.de/