Evropský certifikát za vícejazyčné, evropské a mezinárodní kompetence

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně patří od školního roku 2007/08 k pilotním školám Svobodného státu Saska, které mohou udělovat evropský certifikát CertiLingua.

Tímto certifikátem se vyznamenávají žákyně a žáci, kteří kromě maturitní zkoušky prokázali schopnost práce na evropských a mezinárodních projektech.

Koncept certifikátu Exzellenzlabels Certi Lingua

Evropský Exzellenzlabel má za úkol podporovat interkulturní vzdělávánání se žáků a učitelů a mezinárodní spolupráci prostřednictvím mobility a integrace. Představuje vyznamenání pro žáky, kteří mohou a chtějí prokázat svou vícejazyčnost a jazykové a sociální kompetence.

více …

Kompetence pro Exzellenzlabels CertiLingua

Následující elementy jsou doporučeny pro zřízení tohoto certifikátu. Složením zkoušky Exzellenzlabel CertiLingua pro vícejazyčné, evropské a mezimárodní kompetence jsou následující kompetence prokázány:

více …