Škola a výuka > Vyšší stupeň gymnázia > Kompetence pro Exzellenzlabels CertiLingua

Kompetence pro Exzellenzlabels CertiLingua

Následující elementy jsou doporučeny pro zřízení tohoto certifikátu. Složením zkoušky Exzellenzlabel CertiLingua pro vícejazyčné, evropské a mezimárodní kompetence jsou následující kompetence prokázány:

Jazykové kompetence:

  • Kandidáti ovládají vedle svého mateřského jazyka minimálně dva cizí jazyky slovem i písmem minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce a
  • Úspěšně používali minimálně jeden z těchto jazyků jako vyučovací nebo pracovní jazyk během delšího časového úseku a disponují dostatečnými znalostni, aby mohli pomocí tohoto jazyka rozšiřovat své vzdělání na mezinárodní úrovni (bilinguální kompetence, CLIL, EMILE).

Evropské a mezinárodní kompetence:

  • Kandidáti úspěšně využívali doplňkové vzdělávací nabídky na mezinárodní úrovni a dosáhli úrovně 4 Referenčního rámce pro evropské kompetence ELOS (Common Framework for Europe Competence). Mezinárodní schopnost jednání prokázali svou účastí na evropském / mezinárodním kooperačním projektu.
  • Variace k výše uvedeným podmínkám jsou možné.

Podmínky udělení:

  • Certifikát Exzellenzlabel CertiLingua pro vícejazyčné, evropské a mezinárodní kompetence je udělován školami nebo školskými zařízeními, které získaly pro udílení akreditaci. Podmínkou pro získání akreditace je doložení vzdělávacích nabídek, které odpovídají kvalitativním nárokům.
  • Akreditovaná škola uzná kandidátovi/absolventovi dosaženou úroveň, pokud úspěšně absolvoval vzdělávací nabídky a doložil požadované podklady. Podmínkou je dokumentace na maturitním vysvědčení. Kritéria pro dokumentovaný evropský/ mezinárodní projekt jsou vyvíjena ve spolupráci mezinárodních partnerů.

*1 Ke konvenci dosud přistoupilo 36 států, mezi nimi také státy, které nejsou členy Evropské rady, např. Nový Zéland.
*2 Elos Europe competence framwork (návrh Elos Scientific Committee)

« zpět