Škola a výuka > Organizační struktura

Organizační struktura

Ředitel školy: pan Dr. Kristian Raum
Zástupkyně ředitele: paní Kaanen
Pedagogický koordinátor pro internát pan Magdon
Poradce pro vyšší gymnaziální cyklus pan Fleck
Pedagogicko-psychologické poradenství  paní Kazdová, pan Häcker
Koordinátorka bina-
cionálního vzdělávacího programu
paní Weber
Český studijní koordinátor pan Dr. Křenek
Sekretariát paní Preusche, paní Hengst
Styk s veřejností pan Steinert, pan Johne
Vedoucí jazykové oborové sekce paní Scharf
Vedoucí společenskovědní oborové sekce pan Steinert
Vedoucí matematicko-přírodovědní oborové sekce paní Schiebel
Rada rodičů paní Schiller (předsedkyně), pan Ssykor (zástupce)
Sdružení na podporu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pan Kühne (předseda)