Cizí jazyky

Naše gymnázium nabízí rozmanité možnosti výuky cizích jazyků. Žáci si mohou vybrat z rozsáhlé nabídky moderních a starých jazyků.

Učitelé, kteří vyučují nabízené cizí jazyky, jsou z části rodilí mluvčí. Jako jazykoví asistenti podporují výuku a mimoškolní aktivity další rodilí mluvčí.

Pravidelné jazykové praxe a jazykové cesty prohlubují a rozšiřují získané schopnosti a dovednosti a vytvářejí interkulturní kontakty. Dlouhodobá školní partnerství umožňují pravidelné používání cizího jazyka a vedou k čilým výměnám.

Naše žákyně a naši žáci pravidelně prokazují své jazykové schopnosti v různých soutěžích.

Rozličné akce jako divadelní a filmová představení nebo projekty v cizím jazyce podporují intenzivní výuku a používání jazyka.

Kromě toho naše gymnázium nabízí nadaným žákům speciální binacionální bilinguální vzdělávání.

Naše první projektové setkáni v Pilisvörösvár

Dne 26.3.2017, jednoho krásného nedělního rána, se to konečně stalo. My, šest žáků sedmého ročníku Friedrich-Schiller-Gymnázia z projektu Erasmus+ v doprovodu paní Anders a paní Neuper, jsme jeli do Maďarska.

více …