2012

Za odměnu do Prahy

Každoročně se pořádá tradiční cesta do Prahy, kam jsou pozváni žáci binacionálních tříd Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně s vynikajícími výsledky. Letos připadl termín na 13.12.2012, kdy se celkem šest českých a šest německých žáků za doprovodu pana doktora Urbánka, paní Anders a ředitele školy, pana Wenzela vydalo autobusem z pirenského autobusového nádraží na jednodenní výlet do centra hlavního města české republiky.

více …

Básně, tentokrát trochu jinak

Dne 26.11.2012 jsme měli tu čest přivítat na našem gymnáziu osm talentovaných básníků z česka a Německa, kteří se se svými básněmi přihlásili do mezinárodní literární soutěže Bardinale v Drážďanech a postoupili mezi finalisty. V rámci výuky češtiny se žáci 11. třídy binacionálního projektu zúčastnili dopolední besedy.

více …

Slavnostní pojmenování na internátě

Dne 13.11.2012 se na binacionálním internátě Gymnázia Friedricha Schillera konala slavnost u příležitosti pojmenování "malého sálu". Setkání se zúčastnilo mnoho osobností z politického a kulturního života.

více …

Ekologický projekt třídy 7/5 v Čechách

Od 8.10. 2012 do 12.10. 2012 jela třída 7/5 s paní Geppert, paní Haupt a českými žáky do čech, aby zrealizovali ekologický projekt. Po 3,5 hodinách cesty jsme konečně přijeli do Lesné. První den jsme dělali v lese Geocaching. Po procházce lesem byla nejdříve večeře. U čechů je to malá slavnostní hostina. Po večeři jsme šli do zahradního domku. Zde jsme hráli hry a zhotovili navzájem německy a česky naše osobní charakteristiky.

více …

Slavnostní ceremoniál k převzetí Start-stipendií v Sasku

Při slavnostním ceremoniálu v Blockhausu Drážďany byli 8. října 2012 přijati letošní stipendisti Start-stipendia do "rodiny" Start-stipendistů a Alumni. Z 65 uchazečů bylo v tomto roce vybráno 6 chlapců a dívek s migrační minulostí, kteří se vyznačují výraznou angažovaností ve škole a ve společnosti a proto si smějí až do maturity užívat příspěvků a podpory nadace Hertie.

více …

Setkání saské a německé mládeže

15. října byla naše třída 10/3 v saském parlamentu v Drážďanech. Jeli jsme autobusem tam i zpět. Nejdříve jsme se zúčastnili pódiové diskuse v plenárním sále.

více …

Jazykové praktikum v Praze / třída 10/3, německá část

Od 15.09.12 do 21.09.12 jsme byli na jazykovém praktiku v Praze. V sobotu se jel každý z nás nejprve zabydlet do rodiny, kde strávil další týden.

více …

Bioexkursion der Klasse 5/1

Bilderarchiv News

Am 17.07.2012 fuhren wir mit Bus und S-Bahn nach Moritzburg. Die Stadt, sonst ein Tummelplatz für Touristen, machte an diesem Dienstag Vormittag eher einen verschlafenen Eindruck. Außer einer Grundschulklasse, die mit uns die letzten Minuten im Bus teilte, war kaum Publikumsverkehr. Um so besser ! Straßen leer , wundervoller Blick auf das Märchenschloss im Wasser und ein Stück des Wegs durch den Moritzburger Wald wirkten sehr entspannend auf unsere ferienhungrigen Köpfe. Paul hatte im Biounterricht bei Frau Weichold verlauten lassen, dass sein Großvater ein pensionierter Falkner sei und er extra für unsere Klasse die Vögel vorführen würde.

více …

Umění na internátu

Od 7. června do začátku prázdnin se na internátě našeho binacionálního gymnázia konala vernisáž k výstavě „Kunstlehrer-Lehrerkunst“. Byla to svého druhu první společná výstava vybraných děl všech učitelů a referendářů výtvarné výchovy na gymnáziu. Inspirován myšlenkou české kolegyně Ireny Hruškové zde mohl každý účastník projevit svůj čistě osobní pohled k tématům všedního dne.

více …

Stavění mostů - Dny setkání pro žáky základních škol

Po čtrnácté se na našem gymnáziu konal Den česko-německého setkání pro žákyně a žáky třetích tříd základních škol z Pirny a okolí. Dne 17. 7. 2012 byly otevřeny dveře Gymnázia Friedricha Schillera pro "třeťáky", učitelky a učitele, zájemce z řad rodičů a prarodičů. Celkem 240 dětí vdechovalo u nás na gymnáziu školní vzduch.

více …