Zahraniční

Naše gymnázium nabízí rozmanité možnosti výuky cizích jazyků. Žáci si mohou vybrat z rozsáhlé nabídky moderních a starých jazyků.

Učitelé, kteří vyučují nabízené cizí jazyky, jsou z části rodilí mluvčí. Jako jazykoví asistenti podporují výuku a mimoškolní aktivity další rodilí mluvčí.

Pravidelné jazykové praxe a jazykové cesty prohlubují a rozšiřují získané schopnosti a dovednosti a vytvářejí interkulturní kontakty. Dlouhodobá školní partnerství umožňují pravidelné používání cizího jazyka a vedou k čilým výměnám.

Naše žákyně a naši žáci pravidelně prokazují své jazykové schopnosti v různých soutěžích.

Rozličné akce jako divadelní a filmová představení nebo projekty v cizím jazyce podporují intenzivní výuku a používání jazyka.

Kromě toho naše gymnázium nabízí nadaným žákům speciální binacionální bilinguální vzdělávání.

Cizí jazyky

Latina je na naší škole nabízena ve formě zájmového kroužku, a to v odpoledních hodinách. Žáci navštěvují kurz latiny v rozsahu tři hodiny týdně po dobu čtyř let a získají znalosti o antice v jazykové a kulturní oblasti. Tyto znalosti mohou žáci využít ve výuce jiným cizím jazykům, mateřštině i společensko-vědním předmětům.

více …

Sprachenwettbewerb für tschechische Schüler

Wettbewerb in deutscher und in englischer Sprache

Dieser Wettbewerb wird jedes Jahr von Nationalinstitut für Kinder und Jugend des Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik organisiert.

více …

Nabídka cizích jazyků v rámci výuky