Sdružení rodičů > Cíle Sdružení přátel školy

Cíle Sdružení přátel školy

1. Obraz školy na veřejnosti

2. Podpora školních výchovných projektů

 • Projekt prevence násilí v 5. a 7. třídách

3. Podpora školních kroužků, např.

 • školní sbor
 • divadelní kroužek
 • taneční kroužek
 • sportovní kroužky

4. Pochvaly a ocenění

 • rozloučení s maturanty
 • ocenění žáků s vynikajícími školními výsledky a se zvláštními zásluhami o naši školu
 • podpora žáků, kteří reprezentují naši školu v soutěžích na jiných akcích

5. Podpora sociálně slabších žáků při školních výletech, projektech atd.

6. Podpora žákovských projektů

 • školní časopis
 • benefiční koncert
 • podpora soutěže o nejhezčí vánoční stromeček
 • podpora při pořádání maturitního plesu

7. Podpora školních projektů

 • školní slavnost a oficiální otevření školy
 • přivítání nových 5. tříd a českých dětí binacionální - bilingvální 7. třídy
 • vánoční koncert
 • podpora setkání bývalých učitelů - důchodců
 • den dětí ze základních škol
 • školní slavnost na závěr školního roku

8. Organizace kulturních akcí pro žáky, rodiče a místní veřejnost (např. přednášky, pódiové diskuze)

9. Podpora školy

 • při žádostech o příspěvky externích investorů
 • při úpravě a vybavení školy

10. Hledání sponzorů a získávání členů