Binacionální projekt > Informace > Čeští absolventi FSG

Čeští absolventi FSG

Bývalí žáci FSG a jejich další cesty

čeští absolventi binacionálního bilinguálního projektu Gymnázia Friedricha Schillera po maturitě úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách. Pravidelně se k naší škole hlásí, píšou e-maily a jezdí na návštěvy...Pro dokreslení část dopisu jedné ze studentek::

...Ačkoli jsem měla občas období, kdy jsem na Pirnu pouze nadávala (ono taky se není čemu divit – během 6 let na člověka ta depka někdy přijít musí...), tak zpětně je to jedinečná zkušenost. V současné době vystudují vysokou školu tisíce studentů a rozlišit mezi nimi je těžké. Když jsem se hlásila do firmy ... o praktikum, tak se nás do prvního kola hlásilo přes 200 (brali jednu osobu)....a ať se mi to líbí nebo ne, tak si myslím, že jedním z hlavních faktorů mého přijetí bylo "Friedrich-Schiller-Gymnasium" v mém CV...takže držím palce, aby to všichni zvládli, tuhle školu více zpopularizovali, protože to skutečně stojí za to.

Absolventen_BINA-CZ_2024

Čeští maturanti maturitního ročníku 2023 při návštěvě v internátě v lednu 2024

 

Zkušenosti z dosavadních 19 maturitních ročníků:

► Z maturitních ročníků 2004 - 2023 studuje více než 75 % bývalých žáků FSG na vysokých školách a univerzitách v Německu i Rakousku (Dresden, Bayreuth, Regensburg, Reutlingen, Heidelberg, Hamburg, Landshut, Passau, Leipzig, Chemnitz, München, Wien, Linz, … ). V každém maturitním ročníku se ale vždy našlo i několik žáků, kteří pokračovali ve studiu na vysokých školách v čR – nejčastěji to bylo studium medicíny, matematiky a fyziky a humanitních oborů na UK v Praze.

► Charakteristické je, že bakalářské i magisterské obory, které naši absolventi dále na VŠ studují, mají velmi pestré zaměření: nejčastěji je to studium ekonomie, managementu, mezinárodních vztahů a obchodu. Tuto triádu ale doplňují i další obory: divadelní vědy, právo, fyzika, chemie, informatika, kartografie, zahradní architektura, politologie, evropská studia, česko-německá studia.

► Vzhledem k zaměření binacionálního a bilinguálního vzdělávacího projektu na FSG – matematicko-přírodovědné a zároveň rozšířená jazyková výuka – mají naši studenti možnost volit jak humanitně, tak přírodovědně zaměřené studium na VŠ, nikdo není znevýhodněn.

► Naši absolventi se nezaměřují během studia na VŠ pouze na německý, anglický nebo francouzský jazyk (které měli na FSG), ale často se učí i další cizí jazyk (např. arabštinu, čínštinu, ruštinu, španělštinu, dánštinu), protože si dobře uvědomují význam znalosti cizích jazyků.

► Velká část studentů je úspěšná ve výběrových řízeních na zahraniční studentské pobyty (stipendia Erasmus, DAAD) a při konkurzech na brigády a praktika během studia u mezinárodních firem po celém světě (USA, čína, Singapur, Anglie, Irsko, Řecko, Švýcarsko, Rusko, Nový Zéland, …). Tato praktika a zahraniční zkušenost jim po úspěšném zakončení studia otevírají dveře k zaměstnání v prestižních zahraničních společnostech.

Mgr. Jitka Pokorná, studijní poradenství

zpět na předchozí stránku