2010

10. výročí internátu

Dne 27.10.2010 oslavili žákyně a žáci binacionálního bilingválního internátu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně spolu se svými mentorkami a mentory, třídními učiteli, pilnými pomocníky z kuchyně, dílny a všech dalších oblastí internátu a s čestnými hosty z české republiky, z drážďanského ministerstva školství a kultury a se zástupci okresního města Pirny svoje „10. narozeniny“.

více …

Výměnný pobyt ve Znojmě, Česká republika

Aby se podpořily jazykové znalosti žáků, jezdí devátá třída Gymnázia Friedricha Schillera tradičně každým rokem na výměnný pobyt do české republiky. Tento projekt finančně podporuje Henkelova nadace.
Když jsme po namáhavé cestě, která trvala osm hodin, dorazili do Znojma, už na nás čekali žáci z naší partnerské třídy a přátelsky nás přijali. Poté, co jsme se seznámili se svými partnery, strávili jsme první večer v hostitelských rodinách.

více …

2. Saská Bohemiáda v Žitavě

Naše škola se dne 11. září 2010 na Gymnáziu Christiana Weise v Žitavě opět zúčastnila Bohemiády. Bohemiáda je nadregionální jazyková soutěž v českém jazyce, kterou pořádá Saské ministerstvo kultury a školství spolu se Saským vzdělávacím institutem. Soutěž si klade za cíl vytvoření možnosti pro srovnání výkonů jazykově nadaných mladých lidí ze Saska a Bavorska a prohloubení znalostí o našem sousedním státu. Dále má rozšířit radost z učení se českému jazyku a poznávání české kultury ve větším společenství.

více …

Veletrh kultur

Velké množství lidí z rozdílných kulturních oblastí je k vidění na náměstí malých měst zpravidla jen málokdy. A přece se vždy v květnu v Pirně setkávají na kulturním veletrhu rozliční lidé. Tato každoroční iniciativa spolku Action Civilcourage Pirna a Města Pirny se již koná posedmé. A každý rok veletrh znovu přilákává obyvatele Pirny. Dá se zde objevit mnoho atrakcí, ať už je to polská hudební skupina, africká hudba nebo vietnamské šperky. Všechny stánky čekají na návštěvníky, kteří mají zájem o jejich kulturu, zvyky a obyčeje.

více …

Žákovské divadlo - „Sofiin svět“

Naše divadelní skupina se sestává z 9 herců a hereček. Jsou to Christiane, Christina, Hanna, Annika, Nils, Josua, Anna, Johanna a Ann-Kathrin. Hanna a Nils hráli hlavní role, Hanna dospívající Sofii a Nils jejího učitele filozofie Alberta. Christina hrála Sofiinu matku, Johanna kouzelníka, žalobce a sledovaného člověka. Ann-Kathrin ztvárnila majora Alberta Knaga, soudce a pronásledovatele. červenou Karkulku a Nilse Holgersona hrála Anna. Josua vystoupil jako Petersen a sehrál také role různých filozofů jako Sokrata a Platona.

více …

Saský projekt "Školáci objevují muzea"

"LernStadtMuseum v Sasku – školáci objevují muzea" - to je program saského Ministerstva školství a kultury, podporovaný Nadací Roberta Bosche. Program podporuje 15 projektů, v jejichž rámci školáci společně s některým z blízkých muzeí zkoumají dějiny, přírodu nebo kulturu regionu.

více …

Výtvarná performance

Žáci tříd 8/2 a 8/4 vytvořili v hodinách výtvarné výchovy "hlavaté objekty" a budou je ve středu, 23.06.2010 v 11 hodin, prezentovat v aule naší školy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

více …

Exkurze do Kutné Hory a do Čáslavi

Dvacet německých a českých žákyň a žáků jedenáctého ročníku navštívilo ve dnech 22. a 23.04.2010 v rámci předmětu „česko-německé vztahy“ česká města Kutná Hora und čáslav.

více …

Seminář v Děčíně

Dne 4.5.2010 se na zámku v Děčíně konal seminář „Nechte plout lodě po Elbe/po Labi - Lasst Schiffe auf der Labe/Elbe fahren“. My, žáci a žákyně Gymnázia Friedricha Schillera, jsme na něj také byli pozváni. Jeli tam s námi různí politici a podnikatelé.

více …

Premiéra benefičního muzikálu Masák

Ve středu, 16.06.2010, se v aule Gymnázia Friedricha Schillera konala premiéra benefičního muzikálu Masák. Muzikál nastudoval česko-německý divadelní kroužek naší školy.

více …

Drážďanský běh za záchranu divočiny

Desátého května se v Drážďanech ve sportovním komplexu Ostra vedle nového zimního stadionu konal běh za záchranu divočiny. Dvěstědevadesát žákyň a žáků Schillerova gymnázia se spolu se svými učiteli a sponzory zasadilo o záchranu deštného lesa.

více …

20. výročí partnerství školy

s francouzskou školou College Sainte Jeanne d`Arc v Morteau

více …