Binacionální projekt > Informace > Přijímací podmínky pro německé žáky

Přijímací podmínky pro německé žáky

Předpoklady pro přijetí

Doporučení ke studiu   Reference / Posudky
Přijetí
Písemná zkouška

60 minut
  Přijímací pohovor

15 minut

 

Požadovaný profil
Schopnosti:
  • kombinačního myšlení
  • produktivního myšlení
  • diferencovaného myšlení
  • kreativního myšlení
  Požadovaný profil
Kognitivní a komunikativní dovednosti
  • paměť
  • pozorování
  • porovnávání
  • vyjadřování
  • abstrakce
  • řešení