Svátek

Na této stránce naleznete seznam všech saských (popř. německých) svátků s datem a překladem.

 Saské svátky

 Datum  Feiertag  Svátek
 01.01  Neujahr  Nový rok
 März/April*
 březen/duben*
 Karfreitag  Velký pátek
   Ostersonntag  Velikonoční neděle
   Ostermontag  Velikonoční pondělí
 01.05.  Tag der Arbeit  Svátek práce
 květen*  Christi Himmmelfahrt  Nanebevzetí Krista
 červen*  Pfingstmontag  Letnice
 03.10.  Tag der Deutschen Einheit  Den sjednocení Německa
 31.10.  Reformationstag  Den reformace
 November*
 listopad*
 Buß- und Bettag  Den modlení a pokání
 24.12  Heiligabend  Štědrý den
 25.12  1. Weihnachtsfeiertag  1. svátek vánoční
 26.12  2. Weihnachtsfeiertag  2. svátek vánoční

 České svátky

 Datum  Svátek  Feiertag
 01.01  Nový rok  Neujahr
 März/April*
 březen/duben*
 Velký pátek  Karfreitag
   Velikonoční neděle  Ostersonntag
   Velikonoční pondělí  Ostermontag
 01.05.  Svátek práce  Tag der Arbeit
 08.05.  Den osvobození  Tag der Befreiung
 05.07.  Den slovanských věrozvěstů  Cyrila a Metoděje  Tag der Slawenapostel Kiryll und  Method
 06.07.  Den upálení mistra Jana Husa  Tag der Verbrennung von Jan Hus
 28.09.  Den české státnosti  Tag der tschechischen Staatlichkeit 
 28.10.  Den vzniku samostatného československého státu  Tag der Entstehung des selbstän-digen tschechoslowakischen Staates
 17.11.  Den boje za svobodu a demokracii  Tag des Kampfes für die Freiheit und  Demokratie
 24.12  Štědrý den  Heiligabend
 25.12  1. svátek vánoční  1. Weihnachtsfeiertag
 26.12  2. svátek vánoční  2. Weihnachtsfeiertag

*Svátky, u kterých je uvedený pouze měsíc, jsou pohyblivé.