Život školy > Archív > Mezinárodní výstava

Mezinárodní výstava

Dům módy- Galerie Hraničář

Dne 22.06.2016 jsme společně s třídami 10/3 a 7/3 navštívili Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Výstava se zabývala problematikou Fast Fashion, fenoménem rychlé módy, která mimo jiné zatěžuje životní prostředí a vytváří tlak na sociální poměry v zemích produkce tzv. třetího světa.

Organizátoři měli pro nás připravený program s výkladem. K tomuto tématu jsme zhlédli film, prohlédli si výstavu děl současných umělců a zúčastnili se zajímavého workshopu.

Výstava stejně jako film na nás velmi zapůsobily a něco nového jsme se přitom také naučili. V budoucnu budeme brát zřetel na původ a pracovní podmínky výrobce našeho oblečení při nákupu. Témata, která zde byla zmíněna, považujeme především pro budoucnost lidského rodu a životního prostředi jako velmi aktuální.

Výstava a program s průvodcem byly koncipovány ve vzájemné spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech.

Žáci 11. třídy

« zpět