Život školy > Archív > MPV 2016 třída 10 -Bionika-

MPV 2016 třída 10 -Bionika-

V rámci mezipředmětového (MVP) vyučování desáté třídy se žáci předem rozdělili do různých tématických skupin, které se všechny zabývaly jednotlivými oblastmi bioniky. V rámci jednotlivých specializací – kolektivní inteligence, lotus-efekt, Fin-Ray-efekt a lehké stavby – jeli žáci do Drážďan.

Naše skupina jela do žákovské leboratoře na Technické Univerzitě v Drážďanech, aby zde provedla několik experimentů. Mohli jsme si vybrat ze čtyř experimentů, z nichž každý měl možnost provést dva. V pokusu lehkých staveb jsme se dozvěděli, jak mohou být materiály pro tyto stavby vyráběny, zpracovány a použity. Skupina „letadla“ se experimentálně zabývala stavbou a materiály hnacího mechanizmu. Přitom jsme charakterizovali vlastnosti (hustotu, tepelnou rozpínavost, náklady a pevnost), které by tyto materiály měly vykazovat. Toto jsme zkoumali v jednotlivých experimentech s pomocí pece a tahače.

Další experimenty byly určeny k vlastní výrobě superlepidla a hydrofóbii (voděodpuzující) různě upravených kovů (zdrsněné, opracované pomocí POMA).

Bionik_01

Na konci představila každá skupina ostatním své výsledky ve formě prezentace. V úterý jsme se zabývali experimentálně lotus-efektem. Přitom jsme testovali několik rostlin na jejich hydrofóbii. Toto všechno v šesti různých pokusech, které žáci prováděli samostatně.

Bionik 02

Výsledky byly opět prezentovány a vyhodnoceny.

Bionik 03

« zpět