Život školy > Archív > Cesta za vyznamenáním do Prahy

Cesta za vyznamenáním do Prahy

14 nejlepších žáků binacionálního studia vyznamenáno cestou do Prahy!

Dne 1. září 2016 jsme se spolu s dalšími dvanácti nejlepšími studenty mladších ročníků zúčastnili výletu do Prahy na pozvání Generálního konzulátu české republiky v Drážďanech. Touto exkurzí jsou již tradičně vyznamenáni nejlepší studenti binacionálního česko-německého vzdělávacího projektu na Gymnáziu Friedricha-Schillera v Pirně. Naši 14člennou skupinu studentů doprovázeli ředitel školy pan Wenzel, pan Křenek a paní Šťastná.

Na cestu jsme se vydali v 7:45 ráno a po příjezdu do hlavního města byla naše skupina v sídle českého ministerstva zahraničí uvítána panem Dr. Jiřím Kudělou, generálním konzulem české republiky v Drážďanech. V prvním bodě programu se nám tak naskytla příležitost k prohlédnutí historicky významných prostor černínského paláce. V dopoledních hodinách jsme však absolvovali i procházku po Starém městě, jež byla doprovázena bohatým výkladem. Pan Dr. Kuděla nás poté provedl po tzv. královské cestě z Hradčan na Malou Stranu a odtud přes Karlův most přímo k radnici pražského židovského města, cestou nám pan Kuděla svým poutavým vyprávěním přiblížil nejvýznamnější pamětihodnosti a bohatou historii Prahy. S památkami a poklady židovského města jsme měli být seznámeni v odpoledních hodinách. Díky společného obědu v košer jídelně židovského obecního domu, návštěvě Maiselovy synagogy, Pinkasovy synagogy a starého židovského hřbitova s průvodním expertním slovem pana Putíka jsme měli jedinečnou možnost k poznání židovské kultury zajímavým a autentickým způsobem. Prohlídka v židovském městě se nám velmi líbila a zanechala v nás intenzivní pocity.

Před zpáteční cestou jsme se ještě zastavili na Staroměstském náměstí, kde jsme volnou hodinu využili ke koupi pohlednic, zmrzliny a k absorpci atmosféry letní Prahy. V pozdním odpoledni již celá výprava seděla opět v autobuse, nyní však plna nevšedních zážitků a dojmů z vydařeného dne. Děkujeme Generálnímu konzulátu české Republiky v Drážďanech za přípravu celého programu a zvláště panu Dr. Kudělovi za to, že se nám celý den věnoval.

Antonie Marková, Marek Bába, 12. třída

« zpět