Život školy > Archív > Druhá Saská sloviniáda

Druhá Saská sloviniáda

Dne 10. a 11.6. 2016 se konala „2. Saská sloviniáda“. Pět žáků tehdejší třídy 9/5 jelo s paní Pazderovou do Holzhau, aby se zúčastnilo tohoto setkání. Byli tam žáci z osmi různých škol Saska, aby se od sebe navzájem v různých skupinách a workshopech učili rusky, srbsky, polsky a česky.

Dne 10.6. jsme se v sedm hodin ráno přesunuli vlakem do Drážďan a pak dále do Holzhau. Tam jsme byli krátce zasvěceni do tématu a bylo nám vysvětleno, co nás v těchto dvou dnech čeká.Všichni jsme se měli začlenit do skupin, které se nějakou řečí podrobněji zabývaly. Než k tomu však došlo byl oběd.

Ve skupinách jsme se něco dozvěděli o národu, kultuře, lidech, zvycích a přirozeně také o řeči. Potom začaly naše workoshopy. Dostali jsme pracovní listy, které jsme bez pomoci učitelů měli vyřešit. Tímto člověk poznává za prvé spojitost a podobnost slovanských slov a za druhé nové lidi. Protože se to odehrávalo v uvolněné atmosféře, bylo to zábavné a čas do večeře uplynul jak voda.

. Po ukončení následoval ještě jeden projekt: vymýšleli jsme náš vlastní rap společně s profesionály z Lipska. Ve všech čtyřech řečech jsme společně v rapu rýmovali. V devět hodin jsme pak měli klid na pokojích.

Příštího dne byla v 8:30 snídaně a poté jazykové skupiny. Kromě toho byly nahrány ještě poslední sloky pro náš rap, protože pro každého mělo být vytvořeno jedno CD. Jako poslední se konala ještě jedna soutěž: čtyři členové každé skupiny měli v těchto čtyřech slovanských řečech dosáhnout co nejvíce možných bodů. Přitom šlo o obecné znalosti těchto čtyř slovanských jazyků a o to, co jsme se v těchto dnech naučili. Dva znaší školy obsadili se svými skupinami první a druhé místo.

Naučili jsme se hodně o těchto národech, poznali nové lidi a zažili spoustu legrace, ale s těžkým srdcem se pak jelo domů.

 

Slawiniade

 

Od Domenica Illmanna 10/5

« zpět