Život školy > Archív > Částicová fyzika – Masterclass

Částicová fyzika – Masterclass

V pátek, 21. října 2016, se konal pro výběrový kurz „Fyzika v angličtině“ šestihodinový projekt částicové fyziky v rámci tzv. Masterclass. Za skupinu částicové fyziky Institutu jaderné a částicové fyziky Technické Univerzity v Drážďanech zprostředkoval pan Liebschner základní náhled do identifikace stop srážek částic, jak jsou mimo jiné zaznamenávány na detektorech LHC v CERNu.

Žákyně a žáci, kteří se již od začátku školního roku částicovou fyzikou zabývají, dostali tak příležitost využít své dosud získané teoretické znalosti.

Na úvod bylo obecné uvedení do světa elementárních částic, do kterého se žáci mohli díky svým předchozím znalostem dobře přenést. Po přednášce o stavbě detektoru ATLAS a elektronických signálech, které za sebou v proton-protonových srážkách zanechávájí vznikající částice, byla následně vyhodnocena vzniklá zobrazení.

Po ukončení měření byla všechna data kurzu prezentována pomocí tabulky a histogramu. Výsledky měření připouštěly důkaz splynutí protonů a umožnily nahlédnutí do hledání Higgsových bosonů.

Náš dík patří skupině částicová fyzika, která toto představení umožnila a obzvláště panu Liebschnerovy pro jeho zajímavou a zábavnou prezentaci v angličtině.

P. Zeligmann

 

Projekt_WGK

 

Názory žákyň a žáků:

“I really liked about the masterclass that we were able to apply the theoretical knowledge we gained earlier this year.”

“important information which was presented in a fun way”

“It was quite interesting to see what led to the discovery of the Higgs boson.”

“The masterclass is a nice and rare opportunity to get an insight into the world of particle physics.”

“Let’s do more of that!”

“I would recommend doing this every year. It really helps understanding this topic.”

“knowledge of today’s science and one of Europe’s biggest science projects”

“The study and inquiry of science is a driving force that unites the human race. Programs like the masterclass enforce that.”

« zpět