Život školy > Archív > Bionika ve výtvarné výchově

Bionika ve výtvarné výchově

Naše skupina (žáci tříd 10/1 až 10/5) dostala za úkol vytvořit nějakou koláž. Měla to být člověku podobná bytost v popředí s prvky z přírody a techniky.

Pátek:

Jako inspiraci jsme obdrželi články z časopisů s tématem bionika a k tomu ještě shlédli části jednoho filmu. Měli jsme na výběr koláž ztvárnit černobíle nebo s barevnými prvky. Kromě toho bylo možné ještě k tomu něco také napsat, např. nějaký citát. Výsledky je nutné brát s humorem.

Pondělí:

Dnes jsme měli čas dokončit naši v pátek započatou práci. Mnoho z nás bylo již před snídaňovou pauzou hotova; ti mohli přejít k fyzice a dozvědět se něco k tématu „skládání“.

Po snídani u architekta:

„Skvělé!“, „fascinující!“, „chaotické a přesto zajímavé!“. Tak se vyjadřovali žáci F.-Schiller-Gymnázia v Pirně k tématu bionika. Pan Mildner měl jednu trochu jinou vyučovací hodinu v mezipředmětovém vyučování. Zajímavými cvičeními a experimenty poznali žáci význam bioniky ve výtvarné výchově. Architekt a filozof nám mohl dát o něco hlubší náhled a pomocí jednoduchých malých cvičení zprostředkovat skutečnosti v přírodě. Jeden velmi povedený a zábavný způsob, jak nám otevřít nové dveře a přinutit nás k přemýšlení.

Úterý:

Dnes jsme začali náš výletní den v 11. hodin na nádraží v Pirně. Naše cesta vlakem nás zavedla do Drážďan. Přes Velkou zahradu jsme se dostali k botanické zahradě, byli dovedeni do seminární místnosti, kde jsme byli rozděleni do skupin s hlavními tématy: stabilita stromů a sloupových kaktusů, stabilita listů a květů, stabilita bambusu a trsti rákosovité a „zpevňování lehkých staveb lany". Nejdříve jsme s jedním pracovním listem procházeli bionickou poznávací stezku a pomocí informačních tabulí řešili úkoly.

Nakonec jsme se ještě intenzivně zabývali zadaným speciálním tématem a vypracovali jednotlivé body (náčrtek stavebních zvláštností, popis funkčního principu, stávající technické aplikace a možnosti využití pro budoucí ekonomický tower). Všechny výsledky byly porovnány a jednotlivé skupiny představily jim určenou speciální oblast. Zase jednou zajímavé vědecké rozšíření k tématu.

Středa:

Dnes měla naše skupina téma „Skupinová inteligence". Na začátek byl k tomu v tělocvičně proveden jeden pokus. Mělo být pozorováno, zda také u člověka existuje něco jako chování v hejnu a skupinová inteligence. Samozřejmě jsme předtím nic o experimentu nevěděli, dostali jsme pouze několik pokynů na malých lístcích a muselo být dodržováno několik pravidel. Ve více minutových kolech, které vykazovaly opakovaně malé rozdíly v obsahu lístků, bylo vše učiteli pozorováno a natáčeno, abychom to mohli později vyhodnotit.

Poté jsme se sešli v učebnách a dostali přednášky o tom, co jsou chování v hejnu a kolektivní inteligence a jaký mají v přírodě význam. Nato jsme vyhodnotili videa a zjistili, že u nás skutečně něco ze skupinového chování a inteligence je. Mezi přednáškami jsme opakovaně shlédli části dokumentů a filmů na téma skupinová inteligence.

« zpět