Život školy > Archív > Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení Dnů česko-německého setkání v zahradě vily Nadace Brücke /Most

Také letošní školní rok začal slavnostním přivítáním nových českých žáků přijatých do Gymnázia Friedricha Schillera. Slavnost se konala letos již po devatenácté v zahradě vily Nadace Brücke/Most v Drážďanech.

Dny česko-německého setkání zahájil za krásného slunečného počasí v idylickém prostředí nedaleko Schillerova náměstí a Schillerovy zahrady u Labe studijní vedoucí Nadace Brücke/Most Tobias Klein. Fascinující a symbolicky výstižnou kulisou byl při této binacionální akci světoznámý most „Modrý zázrak“, jedna z dominant města.

Ve své uvítací řeči se na nové sedmáky a jejich rodiče obrátili ředitel školy OstD Bernd Wenzel, studijní koordinátor Dr. Tomáš Křenek (jako překladatel) a také další představitelé veřejného života.

Eröffnungsveranstaltung 2016

Vstup do binacionálního-bilinguálního projektu není pro žáky pouze okrajovou záležitostí. Účast v bilinguálním-binacionálním vzdělávacím projektu je prvním krokem na cestě k úspěšné mezinárodní profesní dráze. Účast v bilinguálním-binacionálním vzdělávacím projektu je prvním krokem na cestě k úspěšné mezinárodní profesní dráze. Společný život a učení podporuje vývoj všestranné osobnosti a nabízí ty nejlepší podmínky pro studium na mezinárodních univerzitách a pro budoucí úspěšné působení v mezinárodních výzkumných týmech.

Za ministerstvo kultury popřál úspěšný start pan M. Böhme a pozval přítomné na imaginární cestu lodí z Ústí do Drážďan. Výstižný obraz pro začátek společného vzdělávání. Pan Böhme rozvinul představu o cestě, při které lze sledovat oba břehy řeky.

Pěkná metafora. Žáci a žákyně se naučí orientovat se v obou kulturách, aby dosahovali společných cílů, a přitom vždy znovu vnímali a uvědomovali si kulturu vlastní. Naučí se žít s hodnotami jako je respekt, úcta, důvěra a tolerance a rozvinou v sobě vlastnosti jako je samostatnost, sebedůvěra, vytrvalost, uznání a sociální kompetence – základní pilíře společné práce. Pokud si člověk během své „plavby“ všímá jen jedné strany, unikají mu nepozorovaně poznatky vedoucí k pochopení.

Eröffnungsveranstaltung

Paní Dr. Reinöhlová, generální konzulka české republiky v Drážďanech, poukázala na velmi dobrou a úspěšnou spolupráci s Gymnáziem Friedricha Schillera v Pirně a vyzvedla důležitost společné řeči. I když je nutné překonat počáteční jazykové překážky, snaha se vyplácí. Důkazem toho jsou výborné výsledky úspěšného maturitního ročníku 2015/16. Pan Dr. Jiří Kuděla, generální konzul české republiky, zdůraznil ve své zdravici adresované „novopečeným“ maturantům na maturitním plese 2016: „Jste další generací žáků, kteří, jak doufáme a přejeme si, se v budoucnu zasadí o lepší spolupráci mezi Německem a českem, a tak přispějí ke stavbě dobrého, stabilního evropského domova.“

Cíle jsou jasně dané. Noví sedmáci výzvu přijímají. Počáteční jazykové bariéry se během česko-německého pohoštění postupně ztrácejí. I pan Wenzel předvedl vtipně na příkladu „jazykolamu“ v českém i německém jazyce, že tyto bariéry je možné překonat. Společná oslava pokračuje u tradičního stromu s kornouty pro školní nováčky.

Eröffnungsveranstaltung 2016

Mezitím jsou první binacionální pracovní dny pro nejmladší žáky z čech minulostí. Neméně náročnou výzvu pro žáky představuje i společný život v internátě. První překážky jsou zvládnuty, první slzy (radosti) prolity. „Začátek je polovina celku,“ říká Platon.

Srdečně vás vítáme na naší škole! Těšíme se na vás i na společné učení s vámi. Přejeme vám mnoho úspěchů.

« zpět