Život školy > Archív > Begegnung - Setkavani

Begegnung - Setkavani

Setkání s menšinami

" Neboť nekonečná je hra barev setkání..." F.Leonhard

Setkání se konají na Friedrich-Schiller-Gymnáziu v Pirně denně: především se žáky, učiteli a rodiči, s kulturou a zvyky sousední země, ale také s menšinami. Mezinárodní a mezikulturní setkání jsou tak pro naše gymnázium vždy tématem. Proto se dne 16.9.2016 zcela přirozeně do našeho školního života začlenilo přijetí delegace "Domowina"- oblastního spolku z Budyšína.

Žáci, učitelé a zástupci naší školy v čele s panem Wenzelem přivítali 37 většinou starších hostů. Výměna názorů se konala v přátelské atmosféře v láskyplně ozdobené aule při kávě a chutném moučníku, který upekly žáci a žákyně jedné z BINA-tříd.

Akci zahájil jako hostitel pan Wenzel a představil specifika Friedrich-Schiller-Gymnázia a zásadní body školní koncepce.

Projekty a tradice, které tématizují společné bytí dvou různých kultur, např. spolupráce s nadací Brücke/Most nebo ERASMUS-projekt s heslem: "Objev svět menšin" hosty zaujaly. Koneckonců také lužickým Srbům v době globalizace leží na srdci především zachování a podpora jejich řeči. Protože je práce oblastního spolku "Domowina" z Budyšína ovlivněna partnerstvím většiny s menšinou, jsou vícejazyčnost a bikulturalismus považovány za jedinečné znaky.

Cíle vést rozhovor o menšině a s menšinou bylo v tomto dopoledni dosaženo.

BINA-žáci různých ročníků společně se svými učiteli poté převzali vedení programu a ztvárnění tohoto setkání: ve formě referátů, prezentací, hudby, zpěvu a bohaté hostiny.

Posuzuje-li člověk např. projekt "Svědkové času", který představil a o který se tradičně stará pan Steinert, v kontextu těchto rozhovorů, které nakonec také tématizovaly zkušenosti starších generací a což se odráželo v otázkách, otevírají se nové obzory pro další spolupráci různých kultur a generací.

Možnost binacionální spolupráce s menšinami nabízí prostor pro další vědecké práce. To bylo také v podněcujích rozhovorech vidět.

Hosté se rozloučili lužickosrbskou lidovou písní "Šťastný den", což byla doslova symbolická nabídka pro další spolupráci.

« zpět