O nás > Organizační struktura

Organizační struktura

Ředitel školy: pan Dr. Kristian Raum
Prozatímní zástupce ředitele: pan Dr. Sperfeld
Pedagogický koordinátor pro internát pan Hirsch
Poradce pro vyšší gymnaziální cyklus pan Johne
Pedagogicko-psychologické poradenství  paní Kazdová, pan Häcker
Koordinátorka bina-
cionálního vzdělávacího programu
paní Titscher
Český studijní koordinátor pan Dr. Křenek
Sekretariát paní Preusche, paní Blut
Styk s veřejností pan Steinert, pan Johne
Vedoucí jazykové oborové sekce paní Scharf
Vedoucí společenskovědní oborové sekce pan Steinert
Vedoucí matematicko-přírodovědní oborové sekce paní Schiebel
Rada rodičů paní Schiller (předsedkyně), pan Ssykor (zástupce)
Sdružení na podporu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně pan Kühne (předseda)