O nás > Organizační struktura

Organizační struktura

Ředitel školy: pan OstD. Wenzel
Zástupkyně: paní Kaanen
Vedoucí internátu pan Magdon
Poradce pro Sek.II pan Fleck
Studijní poradce paní Dutzky, pan Häcker
Vedoucí projektu bina-
cionálního vzdělávacího programu
paní Weber
český studijní koordinátor pan Křenek
Sekretariát paní Grundmann, paní Hengst
Styk s veřejností pan Steinert
Vedoucí jazykového oboru paní Scharf
Vedoucí společenskovědního oboru pan Steinert
Vedoucí matematicko-přírodovědného oboru paní Schiebel
Rada rodičů pan D. Reichelt
Sdružení rodičů a přátel školy paní A. Schwermer
Školní rada