Binacionální projekt > Tipy a triky > Komunikace se sekretariátem

Komunikace se sekretariátem

V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni dítě omluvit v sekretariátu školy. Předkládáme českou i německou verzi možné komunikace se sekretariátem.

Chtěl bych omluvit svého syna/svou dceru ....

Ich möchte meinen Sohn/meine Tochter entschuldigen ...

ze třídy 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11, 12

aus der Klasse sieben drei, acht drei, neun drei, zehn drei, elf, zwölf

kvůli nemoci

wegen Krankheit

kvůli návštěvě u doktora

wegen Arztbesuch

kvůli rodinným důvodům (svatba/pohřeb)

Familiengründe (Hochzeit/Beerdigung)

Děkuji.  Na shledanou.

Danke. Auf Wiederhören.

Termin von .... bis

Termin von .... bis

prvního

ersten

druhého

zweiten

třetího

dritten

čtvrtého

vierten

pátého

fünften

šestého

sechsten

sedmého

siebten

osmého

achten

devátého

neunten

desátého

zehnten

jedenáctého

elften

dvanáctého

zwölften

třináctého

dreizehnten

čtrnáctého

vierzehnten

patnáctého

fünfzehnten

šestnáctého

sechzehnten

sedmnáctého

siebzehnten

osmnáctého

achtzehnten

devatenáctého

neunzehnten

dvacátého

zwanzig

dvacátého prvního

einundzwanzig

dvacátého druhého

zweiundzwanzig

dvacátého třetího

dreiundzwanzig

dvacátého čtvrtého

vierundzwanzig

šestnáctého

dvacátého pátého

dvacátého šestého

sechsundzwanzig

dvacátého sedmého

siebenundzwanzig

dvacátého osmého

achtundzwanzig

dvacátého devátého

neunundzwanzig

třicátého

dreißig

třicátého prvního

einunddreißig

pondělí

Montag

úterý

Dienstag

středa

Mittwoch

čtvrtek

Donnerstag

pátek

Freitag

sobota

Sonnabend

neděle

Sonntag

leden

Januar

únor

Februar

březen

März

duben

April

květen

Mai

červen

Juni

červenec

Juli

srpen

August

září

September

říjen

Oktober

listopad

November

prosinec

Dezember

« zpět