Internát > Život na internátě

Život na internátě

V internátě Gymnázia Friedricha Schillera bydlí chlapci a dívky v oddělených prostorech a jsou vychováváni podle „rodinného principu“. Nejbližšími partnery a důvěrníky jsou jim mentoři, kteří také mj. dohlížejí na dodržování internátního řádu a na rozvoj každého jednotlivce.

Internát zohledňuje a podporuje pocit spoluzodpovědnosti a zodpovědnosti podle věkových skupin. Žáci si volí své mluvčí, kteří spolu s vedením internátu tvoří pracovní skupinu, která je zodpovědná za život v internátě.

Společný život v relativně malém prostoru vyžaduje od každého velkou ohleduplnost. To se týká především hluku a čistoty, dále vhodného chování během jídla, během času vyhrazeného pro samostudium a během večerních hodin.

Režim dne

Průběh dne je zpravidla u každého ročníku jiný, avšak doba snídaně, oběda a večeře je pro všechny stejná. Takto například vypadá průběh dne žáků 7. třídy:

více …

Náplň volného času

Každý žák je pánem svého volného času a je jen na něm, jak jej stráví. čím je žák starší, tím má více individuálního volného času, pozdější večerku a delší vycházky. Věříme totiž, že postupem času každý žák moudří a díky tomu mu můžeme svěřit více zodpovědnosti za své chování.

více …

Žáci z internátu vyprávějí

Škola nám končí kolem půl čtvrté. Ale mezi vyučováním máme přestávku na oběd. Obědváme společně s německými žáky. Když se odpoledne vrátíme na internát, musíme se učit na další den a dělat úkoly. Mladší žáci mají pevně stanovenou studijní dobu od 16.30 do 18.00 Uhr, starší žáci mají volnou studijní dobu. To znamená, že každý z nich se může samostatně rozhodnout, kdy se bude učit.

více …