Výuka > nižším stupni Sek. I > zahraniční

Zahraniční

Naše gymnázium nabízí rozmanité možnosti výuky cizích jazyků. Žáci si mohou vybrat z rozsáhlé nabídky moderních a starých jazyků.

Učitelé, kteří vyučují nabízené cizí jazyky, jsou z části rodilí mluvčí. Jako jazykoví asistenti podporují výuku a mimoškolní aktivity další rodilí mluvčí.

Pravidelné jazykové praxe a jazykové cesty prohlubují a rozšiřují získané schopnosti a dovednosti a vytvářejí interkulturní kontakty. Dlouhodobá školní partnerství umožňují pravidelné používání cizího jazyka a vedou k čilým výměnám.

Naše žákyně a naši žáci pravidelně prokazují své jazykové schopnosti v různých soutěžích.

Rozličné akce jako divadelní a filmová představení nebo projekty v cizím jazyce podporují intenzivní výuku a používání jazyka.

Kromě toho naše gymnázium nabízí nadaným žákům speciální binacionální bilinguální vzdělávání.

Nabídka cizích jazyků v rámci výuky

Cizí jazyky

Latina je na naší škole nabízena ve formě zájmového kroužku, a to v odpoledních hodinách. Žáci navštěvují kurz latiny v rozsahu tři hodiny týdně po dobu čtyř let a získají znalosti o antice v jazykové a kulturní oblasti. Tyto znalosti mohou žáci využít ve výuce jiným cizím jazykům, mateřštině i společensko-vědním předmětům.

více …