2020/21

Ohlédnutí za čtyřmi roky výuky latiny

Na překladu tohoto článku právě pracujeme. Non scholae, sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Tak zní známé latinské přísloví. Ale proč se pro život učíme mrtvý jazyk? Kdopak by se ve škole dobrovolně namáhal latinou? Mnozí by jistě řekli: nikdo normální. Přesto jsem po čtyřech letech latiny a absolvované zkoušce z latiny svého rozhodnutí nikdy nelitoval, a to nejen kvůli jazyku. Proč? Inu, začněme od začátku.

více …

Informace k prvnímu školnímu dni 31.08.2020

Milé žákyně a milí žáci,

milí rodiče,

upozorňujeme Vás/ vás na informace k prvnímu školnímu dni 31.08.2020.

Ve školní budově platí POVINNOST nosit roušku. Každý žák si musí přinést svoji vlastní roušku, škola nebude dávat roušky k dispozici.

Pro žákyně a žáky 5. ročníku začíná školní rok třídnickými hodinami v době od 07:30 do 11:45 hodin. Třídní učitelky a učitelé si své žákyně a žáky vyzvednou ve vstupní hale školy.

Žákyně a žáci 6. -12. ročníku budou mít třídnické hodiny se svými třídními učiteli či tutory v době od 08:00 do 11:30 hodin. Rozmístění tříd je uvedeno v části suplování. Do budovy školy lze vstupovat hlavním vchodem a od 7:45 hodin také vchodem u školního muzea.

Důležitá informace: Dne 31.08.2020 mohou ve školní jídelně obědvat pouze žákyně a žáci pátého a šestého ročníku!

Důležitá informace pro naše české žáky a žákyně: Vyplněnou a podepsanou německou verzi následujícího formuláře ke koronavirovým opatřením s sebou přivezte na internát již v neděli. Dvojjazyčný formulář je uložen zde:

Erklaerung_Betretungsverbot_Schule_u_Internat.pdf

Dbejte prosím na důsledné dodržování platných hygienických opatření, která jsou uvedena v hygienickém plánu školy:

Hygieneplan_veroeffentlicht_am_28.8.2020.pdf

 

Přejeme všem dobrý start do nového školního roku!

Aktuální případ infekce koronavirem ve 12. ročníku naší školy

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

jedna žákyně 12. ročníku naší školy byla pozitivně testována na koronavirus.  V pondělí 31.8. a v úterý 1.9.2020 se ještě zúčastnila vyučování.

Všechny žákyně a všechny žáky, kteří s ní chodí do třídy, jsme informovali. Byli dnes, ve čtvrtek  3.9.2020, otestováni na koronavirus. Výsledky budou známy nejdříve zítra, v pátek 4.9.2020. Krajská hygienická stanice bude tyto žákyně a žáky informovat individuálně. Nezávisle na výsledcích musí tyto žákyně a tito žáci 12. ročníku na dva týdny do karantény.

Kromě toho vedení školy vyhlásilo pro celý 12. ročník od zítřka, pátku 4.9.2020, do úterý 15.9.2020 včetně, distanční výuku. Úkoly budou žákům zadávat vyučující pomocí LernSaxu.

Děkuji Vám za pochopení. Zůstaňte prosím zdrávi.

Další informace naleznete zde nebo v oddílu suplování.

Pokud budete mít dotazy, rád Vám odpovím.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum
ředitel školy

(Stav 03.09.2020)

Pozdravy ředitele školy studentkám, studentům a rodičům k začátku nového školního roku

Zde si můžete stáhnout aktuální dopis ředitele školy studentkám, studentům Schüler*innen a rodičům Eltern k začátku nového školního roku.

Další upozornění

Milí rodiče, milé studentky a milí studenti, zde najdete naše hygienická pravidla: Hygieneplan Pokud budete mít otázky ke zdravotním aspektům, je Vám k dispozici telefonní linka pro občany regionu Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří: 


Tel.  0049 3501 515-1166 oder -1177

Schůzky s ředitelem školy

Milé studentky a milí studenti,

bez předchozího ohlášení se mnou můžete hovořit každé pondělí a čtvrtek v době od 12:00 do 12:30 hodin. Přicházejte prosím přes sekretariát.

Pro studentky a studenty posledních dvou ročníků jsem kromě toho k dispozici ve videokonferenci na LernSaxu vždy v pátek od 14:00 hodin. Pro 12. ročník od 14:00 do 14:15 a pro 11. ročník od 14:15 do 14:30 hodin.

S mnoha pozdravy

Kristian Raum

Další případ infekce koronaviru v naší škole (10.09.2020)

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

dnes ve čtvrtek, 10.09.2020, jsme byli informováni o dalším případu nákazy koronavirem na naší škole. Tentokrát se jedná o jeden případ ve jedenáctém ročníku. Hygienická stanice v Pirně nařídila okamžitou karanténu pro všechny žákyně a žáky 11. ročníku do včetně úterý, 22.09.2020. To znamená, že od zítřka budou žáci 11. ročníku až do 22.09. vyučováni distanční formou přes LernSax.

O všech dalších krocích, včetně testování apod., budou rodiče informováni přímo hygienickou stanicí.

Pro zodpovězení případných dotazů jsem k zastižení zítra, v pátek 11.09. v době od 09:00 do 09:30 hod. přímo ve videokonferenci pro žáky 12. ročníku a v době od 10:00 do 10:30 hod.  pro žáky 11. ročníku. 

Distanční vyučování pro žáky 12. ročníku bude pokračovat do včetně 18.09.2020.

Další aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány ne webu gymnázia.

Přeji všem žákyním a žákům 11. a 12. ročníku, aby se jim dobře učilo. Držme všichni ve škole pohromadě!

Dodržujte prosím důsledně hygienické pravidla, jak jsou uvedena v hygienickém plánu školy: Hygieneplan

Pokud budete mít otázky ke zdravotní problematice, můžete se obrátit na linku pro občany regionu Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Tel. 0049 3501 515-1166 nebo 0049 3501 515-1177


Se srdečným pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

(Stand: 10.09.2020, 12.30 Uhr)

Aktuální informace pro české žáky a rodiče z regionů Praha a Středočeský kraj (pátek 18.09.2020, 17:20 hod.)

Regiony České republiky Hl. město Praha a Středočeský kraj byly Institutem Roberta Kocha zařazeny na seznam regionů se zvýšeným rizikem infekce  SARS-CoV-2.(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)

Na základě dnešní komunikace se Saským ministerstvem kultu proto podle vyhlášky Saského ministerstva sociálních věcí ze 13.08.2020  pro žáky a učitele, kteří se v těchto regionech zdržují, není v současnosti možný přístup do internátu a školy. Milé žákyně a milí žáci z Prahy a Středočeského kraje, budeme s Vámi komunikovat přes LernSax a mail. 

Pro ostatní internátní žáky, kteří nepřijíždějí z Prahy nebo Středočeského kraje, se příjezd do internátu posouvá na pondělí, 18:00 hod. Do pondělí 11.00 hod. zveřejníme další aktuální informace. Informujte se prosím  pravidelně zde na homepage školy.

Je mým cílem, aby se v pondělí společně se všemi zodpovědnými úřady podařilo nalézt jasné a dlouhodobější řešení pro tuto situaci. V této souvislosti musí být ověřeno, do jaké míry je možné využít testování na  Covid-19, jehož negativní výsledek by umožnil příjezd do Pirny také žákům z Prahy a Středočeského kraje.

Děkuji Vám/ vám všem za Vaše /vaše pochopení. Je to pro nás velmi složitá situace, ale společně to zvládneme. 

V případě potřeby se prosím obracejte s dotazy na své mentory anebo také na mne: dr.raum.k@fsg.lernsax.de.

 

S přátelskými pozdravy

Kristian Raum

ředitel školy

Aktuální informace pro české studentky, studenty a rodiče (pondělí, 21.9.2020, 11 hodin)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

dnes, v pondělí, 21. září 2020, Hygienická stanice v Pirně nově vyhodnotila situaci. Podle § 3 odst. č. 4 saského nařízení o karanténě COVID-19 se karanténa a zákaz výkonu činnosti na pendlery nevztahuje. Podle právního rozboru hygienické stanice se definice pendlerů vztahuje také na naše české vyučující a žáky, kteří tak mohou Gymnázium Friedricha Schillera nadále navštěvovat.

Všichni žáci a žákyně tak mohou dnes, v pondělí, od 18:00 hodin přijíždět na internát. Výjimku tvoří 11. ročník, který má do zítřka, 22.9.2020, karanténu. Stejně tak nemohou přijet žákyně a žáci,  kteří přišli v posledních dnech do kontaktu s osobou, u níž byla potvrzena nákaza novým koronavirem. Jsem rád, že hygienická stanice situaci takto vyjasnila a je mi líto, že na krátkou dobu panovala nejistota. Prosím tímto všechny o pochopení, neboť celá situace je velmi složitá. Snažíme se vždy jednat v zájmu našich žáků, žákyň, rodičů a zdraví všech. 

Pokud budete mít otázky, rád je zodpovím.

S přátelským pozdravem,

Kristian Raum

Informace pro české rodiče, 22.09.2020

Vážení čeští rodiče Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně,

vývoj událostí minulých dní byl turbulentní a jako ředitel školy jsem musel svá rozhodnutí okamžitě přizpůsobit aktuální situaci ku prospěchu celé školy. Děkuji Vám za Vaše pochopení a Vaši podporu.

Velmi mne těší, že se téměř všichni čeští žáci mohli v pondělí opět vrátit do internátu a do školy. Hygienická stanice v Pirně nás velmi podporuje tím, že je na naše české učitele a žáky nahlíženo jako na pendlery a to umožňuje pokračování školní výuky.

Další velkou podporou je nabídka ze strany hygienické stanice v Pirně na vykonání dobrovolného, bezplatného testu pro naše české žáky a to velmi nekomplikovaným způsobem. Toto testování proběhlo dnes a děkuji Vám ještě jednou za skvělou podporu rychlým zasláním Vaší odpovědi se souhlasem s testováním. Pro žáky 11. ročníku testování proběhne zítra (23.09.).

Hygienická stanice v Pirně nabízí také pro příští týdny možnost dobrovolného testování v každé pondělí dopoledne. Vedení školy velmi doporučuje, aby rodiče tuto nabídku využili a je připraveno testování organizačně zajistit. Zašlete prosím nové prohlášení rodičů: Einverstndniserklrung_der_Erziehungsberechtigten_ber_eine_Beprobung_auf_Virus_Covid.pdf

na e-mail sekretariátu školy: sekretariat@fsg.lernsax.de. Toto prohlášení bude platit pro budoucí testování. Testování proběhne v testovacím centru Zemského okresního úřadu na Sonnensteinu, pedagogický doprovod žáků bude zajištěn.

V případě dotazů nebo připomínek se prosím neváhejte na mne obrátit.

Všichni se snažíme udělat maximum ku prospěchu všech našich žákyň a žáků.


Velice Vám děkuji!


Mit besten Grüßen,

Kristian Raum
ředitel školy

22.09.2020

Welcome back!

Milá jedenáctko a dvanáctko,

buďte vítáni zpět ve škole. Těšíme se na vás a přejeme vám jen to nejlepší. Rád vám zodpovím vaše dotazy a poslechnu si vaše připomínky. Bez předchozího ohlášení se mnou můžete hovořit v pondělí a ve čtvrtek v době od 12:00 do 12:30, popř. žáci 11. a 12. třídy v pátek od 14:00 do 14:30 hodin. (Můžete se mnou hovořit osobně v ředitelně, telefonicky nebo ve videokonferenci.) Můžete mi také napsat e-mail nebo si v sekretariátu můžete domluvit schůzku.

Se srdečnými pozdravy

Kristian Raum

ředitel školy

Pirna, 21. a 23.9.2020

Nový případ infekce Covid-19 v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (23.09., 15:00)

Dnes jsme byli hygienickou stanicí v Pirně informováni, že se v ročníku 12 vyskytl nový případ infekce Covid-19. Hygienická stanice bude informovat přímo ty žákyně a žáky, kteří budou muset zůstat v karanténě.

Dnes v 15 hodin jsme obdrželi informaci, že hygienická stanice učinila rozhodnutí, že v karanténě budou muset zůstat pouze ty osoby, které byly v přímém kontaktu s pozitivně testovanou osobou (např. soused v lavici). Protože se tímto jedná pouze o 6 žákyň / žáků, rozhodlo vedení školy o zrušení opatření z dnešního dopoledne a rozhodlo následující:

1) Žáci 12. ročníku, kterým není nařízena ochranná karanténa, budou od zítra opět navštěvovat prezenční vyučování.

2) Žákyně a žáci v karanténě budou vyučováni distančně a budou mít možnost, aby se alespoň částečně podíleli na vyučování kurzu podle rozvrhu prostřednictvím videokonference přes LernSax.

3) České žákyně a žáci 12. ročníku, které /kteří již dnes odcestovali domů, budou zítra a pozítří vyučováni distanční formou (jako v bodě 2).

4) Pro žáky a žákyně 11. ročníku platí od dnešního dne, 12:25 hodin, povinnost nosit roušku také během vyučování. Toto opatření platí až do odvolání. Toto platí i pro učitele, pokud se během vyučování pohybují v odstupu od žáků menším než 1,5 m.

5) Čeští žáci a žákyně budou testováni každé pondělí dopoledne a budou vyučováni v internátě, dokud nebudou známy výsledky testů (úterý, 09:00 hod).

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Váš

Kristian Raum
ředitel školy

Aktuální informace pro české žáky a rodiče (pátek, 25.09., 15:00)

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

dnes v 15 hod. jsem od Zemského úřadu pro školství a vzdělávání obdržel následující informace :

"České žákyně a žáci Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, kteří na víkend odjeli do oblasti, která nepatří mezi rizikové oblasti v české republice (podle Institutu Roberta Kocha /RKI/, stav: 23.09.2020 – Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj), se v neděli večer jako obvykle vrátí do internátu. Budou poučeni, že během víkendů nesmí navštívit žádnou rizikovou oblastu podle platného seznamu RKI. Žáci budou v pondělí úřadem zemského okresu ‚Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří‘ otestováni na virus COVID-19 a do obdržení výsledku testu zůstanou v internátě. V případě negativního výsledku se mohou následně účastnit školního vyučování.

České žákyně a čeští žáci, kteří se během víkendu zdržovali v některé z rizikových oblastí České republiky (podle seznamu RKI), se nemohou v neděli večer vrátit do internátu. Budou vyučováni pomocí digitálních médií / Lernsax distanční formou. Pokud bude v budoucnu i Ústecký kraj zařazen mezi rizikové oblasti, pak budou platit výše uvedené nařízení také pro žáky a učitele, kteří se zdržovali v tomto regionu.“

Toto nařízení znamená, že všechny žákyně a všichni žáci, kteří nejsou z Ústeckého kraje, se bohužel nemohou v neděli, 27.9., vrátit do internátu a do školy. Velice lituji, že se situace takto vyvinula a obzvláště lituji, že jsme Vám tuto důležitou informaci nemohli sdělit dříve.

Pro případné dotazy jsem Vám/ vám dnes do 17:00 hod. k dispozici ve videokonferenci pro žáky 12. ročníku a jsem také k zastižení emailem.

S přátelskými pozdravy

Kristian Raum
ředitel školy

Informace pro české rodiče a žáky (pátek, 25.9.2020, 20:00 hod.)

Právě prohlásil Institut Roberta Kocha celou Českou republiku za rizikovou oblast. V souladu s nařízením Zemského úřadu pro školy a vzdělávání LaSuB (viz. předešlá aktualita) nemohou všichni čeští žáci, kteří se během víkendu zdržovali v české republice, vstoupit do budovy internátu a školy.

Tímto nařízením byla zrušena výjimka pro pendlery, kterou našim žákům z důvodu specifické situace naší školy udělila hygienická stanice v Pirně.

Děkuji na tomto místě pracovníkům hygienické stanice za jejich mimořádnou podporu při hledání konstruktivního řešení – i přes to, že toto řešení nyní již nemůže být použito.

Přeji všem našim českým žákyním a žákům a jejich rodinám vše dobré a rád bych vás ujistil, že celá škola je s vámi solidární. Našim pedagogům děkuji za jejich snahu o realizaci distančního vyučování českých žáků za současně probíhajícího prezenčního vyučování ve škole.

Jsem přesvědčen, že jen společně se všemi zúčastněnými můžeme tuto velkou výzvu zvládnout. Především naše žákyně a žáky 12. ročníku bych rád ujistil, že učiníme vše, co je možné, abychom usnadnili jejich cestu k maturitě.

K zodpovězení Vašich/ vašich dotazů jsem k dispozici a později zveřejním i nové termíny mých videokonferencí, během kterých se mnou můžete hovořit.

Se srdečnými pozdravy
 
Kristian Raum
ředitel školy

Změna termínu videokonference s vedením školy (aktualizace v pondělí, 28.9.2020 v 15:10 hodin)

Milé žákyně, milí žáci a milí rodiče,

příští videokonference s vedením školy se bude nově konat v úterý, 29. září 2020 v době od 09:00 do 09:20 hodin. Hlavním tématem bude situace českých žáků.

Prosím naše české žákyně a žáky ještě o trpělivost. Vedení školy pokračuje ve vyjednávání dnes v pondělí, 28.9., s hygienickou stanicí v Pirně (15 hod.) a se Zemským úřadem pro školy a vzdělávání (dnes večer). Další aktuální informace o možnostech návratu do internátu a do školy proto mohou být zveřejněny nejdříve zítra ráno na tomto místě.

Na této adrese můžete navštívit zmíněnou videokonferenci: https://www.edudip.com/de/webinar/video-sprechstunde-mit-der-schulleitung/450480

Se srdečnými pozdravy,

Kristian Raum

Možnost vyzvednutí učebních pomůcek v internátě

Vážení čeští rodiče,

rádi bychom Vám poskytli možnost, abyste mohli vyzvednout učební pomůcky svého dítěte (popř. i jiných spolužáků)  v internátě, a to  ve středu 30.09. a čtvrtek 01.10.2020 vždy v době od 17:00 do 19:00 hod. Prosíme, abyste oznámili mentorovi skupiny, ve kterém termínu si učební  pomůcky dítěte zamýšlíte vyzvednout. Poněvadž vstup rodičů do internátu není dovolen, budou učebnice předem připraveny a  předány mentorem Vám, popř. jiné osobě, kterou pověříte,  před hlavním vchodem do internátu.

S pozdravem

Tomáš Křenek, český studijní koordinátor
Veit Magdon, koordinátor pro binacionální internát

Videokonference s vedením školy

Vážení rodiče, milí žáci,

bohužel nejsou dosud žádné nové informace, návrat našich českých žákyň a žáků do školy a internátu není nadále možný.

Přesto bych rád připomenul mou pravidelnou videokonferenci, která se bude konat v pátek od 14:00 do 14:30 hod. Jsem k dispozici pro Vaše dotazy a připomínky. Vstup do konference je přes: https://www.edudip.com/de/webinar/videokonferenz-mit-der-schulleitung/456848

Se srdečnými pozdravy

Kristian Raum

Konzultace se sociální pedagožkou v internátě

Vážení žáci, vážení rodiče,

sociální pedagožka paní Zdražilová nabízí možnost poradenství i bez předchozí domluvy vždy v pondělí od 9:00 do 9:30 hod. a ve středu od 18:00 do 18:30 hod. na tel. čísle: 00493501466233 (Dienstzimmer Internat) nebo online na Lernsax.de. Kromě těchto konzultačních hodin můžete paní Zdražilovou kontaktovat kdykoliv také přes email: zdrazilova.h@fsg.lernsax.de.

S pozdravem

Veit Magdon, pedagogický koordinátor pro binacionální internát

Videoposelství ředitele školy (5.10.2020)

Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

i  když v současné době bohužel nemám žádné nové zprávy k aktuální situaci, přesto bych se na Vás/na vás chtěl krátce obrátit:

Videobotschaft_Kristian_Raum_5._Oktober_2020_CZ__D.pdf

D: https://youtu.be/CaYCQMxdkK8

CZ: https://youtu.be/wGlmB5u_35w

Hudební pozdrav ředitele školy Kristiana Rauma ;-) https://youtu.be/_IoyHcZyLuw

Další příspěvky a nápady můžete zaslat do sekretariátu nebo na adresu dr.raum.k@fsg.lernsax.de, větší soubory také na wetransfer.com. Mnohokrát děkuji!

Patricie Kozlova hraje Introduction und Rondo capriccioso od Camilla Saint-Saënse. Srdečné díky!  https://www.youtube.com/watch?v=DY8AsF_wLl4&list=RDDY8AsF_wLl4&start_radio=

Veronika Haupt hraje na akordeon skladbu s názvem "Виновата ли я? Bin ich etwa schuld? Je to má vina?":

Videokonference s ředitelem školy 27.10.2020

Milé studentky a milí studenti, milí rodiče,

na příští videokonferenci se se mnou můžete setkat mimořádně v úterý 27. října 2020 v době od 14:00-14:30. Budu odpovídat na otázky a podávat informace. Do konference vstupujte za pomoci následujícího odkazu: https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw. Můžete se také připojit přes telefon +49 351 27182076 (PIN: 34240)

 

Se srdečným pozdravem

Kristian Raum

 

Aktuální informace pro české žáky a rodiče (pátek 16.10.2020, 14:00 hodin) a poslední aktualizace: čtvrtek, 29.10.2020, 18:00 hodin)

 

Oproti znění ze 16.10.2020 se mění následující údaje:

Žáci a žákyně 11. a 12. ročníku přijedou na internát v neděli 1. listopadu 2020 mezi 17. a 18. hodinou.  Prosíme, informujte se před odjezdem na internát na webových stránkách školy, zda se situace nezměnila. Koronavirový test se bude konat v internátě bezprostředně po příjezdu. Při příjezdu na internát odevzdejte prosím mentorovi souhlas rodičů s testem (netýká se plnoletých žáků a žákyň). Prohlášení je ke stáhnutí zde: Einverstndniserklrung_der_Erziehungsberechtigten_ber_eine_Beprobung_auf_Virus_Covid.pdf

Žáci by během posledních 14 dní neměli mít kontakt s osobou, která byla pozitivně testována na COVID-19 a v době příjezdu musí být zdraví. Souhlas s uložením osobních dat je možné kdykoliv odvolat přes email: info@arztpraxiswegner.de. Podrobné informace k používání osobních dat naleznete v prohlášení o ochraně osobních dat na adrese: www.arztpraxiswegner.de.

Stravování na internátě začne pondělní snídaní.

 

                                                                                                                                         16.10.2020

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

jsem rád, že Vás mohu informovat, že s podporou SMK, LaSuB a hygienické stanice dnes bylo nalezeno řešení alespoň pro 11. a 12. ročník. Tito studenti se mohou po podzimních prázdninách vrátit do internátu a do školy. Internát bude na základě zvláštních předpisů na určitou dobu prohlášen za karanténní zařízení. Proto vás žádáme, abyste dodržovali níže uvedená opatření.

Doporučujeme také provést na vlastní zodpovědnost koronavirový test již v České republice a nejméně 5 dní před cestou do Pirny omezit sociálních kontakty a minimalizovat možnost nákazy.

V případě pozitivního testu není vstup na německé území v současné době možný. V takovém případě vedení  školy přezkoumá možnost pozdějšího nástupu do školy, pokud si to uvedený žák nebo žákyně bude přát.

Pokračujeme v práci na řešení situace českých žákyň a žáků 5. – 10. třídy.  Pro všechny, kteří nemohou po podzimních prázdninách přijet do Pirny, bude výuka až do odvolání probíhat distančním způsobem.

Zatím vám jménem celého vedení školy přeji příjemné a pohodové prázdniny a těším se na další setkání – buď analogové nebo digitální.

Se srdečným pozdravem

Kristian Raum

Je bezpodmínečně nutné dodržovat následující opatření:

1) Studentky a studenti 11. a 12. ročníku přijedou na internát v neděli 1. listopadu 2020 po 18. hodině.  Prosíme, informujte se bezprostředně před odjezdem na internát na webových stránkách školy, zda se situace nezměnila.

2) Příjezd studentek a studentů 11. a 12. ročníku je zcala výjimečný a v této podobě pouze jednou možný.  Jeho podmínkou je, že studentky a studenti zůstanou na internátě  bez přerušení až do začátku vánočních prázdnin, tedy do 22. prosince 2020. Víkendové pobyty budou zajištěny.

3) Po příjezdu na internát se každý jednotlivě odebere do speciálně přiděleného jednolůžkového pokoje, kde musí zůstat až do předání informace o výsledku testu.

4) Veškeré jídlo, což znamená večeři v neděli 1. listopadu 2020 (vlastní jídlo z domova!), snídani, oběd a večeři v pondělí 2. listopadu 2020 a snídani v úterý 3. listopadu 2020, si budou studentky a studenti jednotlivě odnášet z přidělených minikuchyní. Jídlo si každý musí odnést s sebou na svůj pokoj a tam ho sníst.

5) Nezbytné kontakty omezte na minimum (používejte mobil a e-mail). Koupelny, kuchyňky a toalety používejte po vzájemné dohodě.

6) Všude kromě na vlastním pokoji platí povinnost nosit roušku.

7) Všem ostatním osobám z rizikových oblastí je vstup na internát nadále zakázán.

Informace k zahájení školního vyučování dne 2.11.2020 pro všechny žáky a rodiče (31.10.2020)

„Neboť to že chceme a můžeme v míru společně žít, je možná samozřejmost, která však musí být podporována a chráněna“

(Lenka Reinerová, v Německém spolkovém sněmu, 2008)

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

doufám, že jste vaše prázdniny strávili pěkně a odpočinkově. Nyní zahájíme společně další etapu, která bude určitě velmi náročná a také se jistě objeví pochybnosti a překážky, které však společným úsilím zvládneme překonat. Mám velkou radost, že pravidelný provoz školy může dne 2.11.2020 opět pokračovat. V této souvilosti prosím o dodržování opatření aktualizovaného hygienickeho plánu školy: 2020_10_31_Präzisierung_des_Hygieneplans.pdf

Novým opatřením je především povinnost nošení roušky v celkovém areálu školy a také během vyučování ročníků 11 a 12. Nejvyšší prioritou je pro mne, aby všichni vyučující, spolupracovníci, žákyně a žáci ve zdraví přečkali následující měsíce.

Prosím Vás o připomínky, pokud vyvstanou otázky, podněty nebo problémy a v této souvislosti připomínám své konzultační hodiny vždy v pondělí a čtvrtek v době od 12:00 do 12:30 (s výjimkou dne 5.11.) i bez předchozího objednání a videokonferenci vždy v pátek v době od 14:00 do 14:30 hod.(https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw).

V souvislosti se zavražděním francouzského učitele dějepisu Samuela Patyho dne 16. října 2020 jsem požádal všechny vyučující, aby v pondělí, dne 2.11., společně se svými žáky formou mezinárodní minuty ticha uctili památku všem obětem nenávisti a násilí. Připoměňme si společně také – nebo právě v době koronavirální pandemie – velkou hodnotu svobody projevu a občanské solidarity a připojme se k apelu francouzského ministra školství a prezidentky německé konferenze ministrů kultu – zcela v duchu citované myšlenky Lenky Rejnarové.

Pro případné připomínky jsem Vám k dispozici. Konkrétní informace k realizaci čtvrtletních konzultací budou brzy zveřejněny.

Přeji všem dobrý start a Vám/ vám osobně stejně jako Vašim/ vašim příbuzným pevné zdraví.

Kristian Raum
ředitel školy
 

P.S.: Hledáme žáky/ žákyně jako pomocníky pro přechod silnice! Pro lepší bezpečnost při přecházení silnice 1. třídy a ulice Seminarstrasse před naší školou bych rád realizoval projekt dopravních pomocníků. Potřebujeme 2 osoby, které vždy ráno v době od 07:00 do 07:30 hod. podpoří bezpečnou cestu do naší školy. Po konzultacích s městem Pirnou potřebujeme k dlouhodobé realizaci projektu celkově minimálně 4 osoby ve věku nad 18 let, které by činnost dopravních pomocníků prováděly bez nároku na finanční ohodnocení a mohly se podle potřeby prostřídat. Tyto osoby budou proškoleny dopravním úřadem. Prosím, aby se zájemci o tuto službu hlásili v sekretariátu školy.

Město Pirna v současnosti přezkoumává, která část komunikace v blízkosti školy by mohla být vyznačena jako možnost k zastavení osobního auta za účelem bezpečného vystoupení dětí. Tímto je ze strany magistrátu podpořena má snaha o zvýšení bezpečnosti na ulici Seminarstrasse. Další informace budou brzy zveřejněny.

Informace k příjezdu českých žáků (stav 6. listopadu 2020, 16:00)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

saská vláda vyhlásila změny právních podmínek pro občany překračující hranice. Tyto změny naštěstí usnadňují příjezd také našim českým studentům a studentkám. Z pověření Zemského úřadu pro školství a vzdělávání jsme proto dnes začali připravovat koncepci postupného příjezdu sedmého až desátého ročníku, která zohledňuje podmínky koronavirové pandemie. Tuto koncepci zde brzy zveřejníme. Všechny rodiče budeme o konkrétní realizaci a podmínkách návratu na internát a do školy informovat příští týden.

Rád zodpovím všechny Vaše dotazy, mimo jiné na videokonferencích, které pořádám vždy v pátek v době od 14:00 do 14:30 hodin. (https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgw. Připojit se můžete také prostřednictvím tel: +49 351 27182076; PIN: 34240)

S přátelským pozdravem

Kristian Raum
ředitel školy

Aktuální informace (pondělí 9.11.2020, 15:30 hodin)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

dnes Vás a vás musím bohužel informovat o tom, že na nižším stupni našeho gymnázia máme dva případy nákazy koronavirem. Oba žáci/obě žákyně se dnes nezúčastnili vyučování. Osobně jsme informovali jejich spolužačky, spolužáky a vyučující nebo tak učiníme v následujících hodinách. Částečně přejdeme na distanční výuku, viz přehled suplování.

Oba dva případy nám ukazují, jak je důležité dodržovat hygienické předpisy i na nižším stupni gymnázia. Rozhodující je zejména nošení roušky na chodbách školy a na školním dvoře. 

Děkuji proto všem za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum
ředitel školy

Aktuální informace (čtvrtek, 12.11.2020, 18:00 hodin)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

na naší škole se bohužel opět vyskytly dva nové případy nákazy koronavirem. Jedná se o dva kolegy/dvě kolegyně, kteří vyučovali v souladu s hygienickými předpisy (odstup, rouška). Jejich žákyně a žáci tedy neměli přímý kontakt s pozitivně testovanou osobou. Přesto jsme se rozhodli vyučovat uvedené třídy až do odvolání distančním způsobem. Třídní učitelé právě informují rodiče. Prosím sledujte také suplování na webových stránkách školy.

Rád zodpovím Vaše dotazy, mimo jiné na videokonferencích.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum
ředitel školy

Distanční výuka na Gymnáziu Friedricha Schillera ve dnech 16. a 17. listopadu 2020

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

od včerejšího dne nám naštěstí nebyly hlášeny žádné nové případy nákazy koronavirem. Přesto bychom rádi využili současné situace, kdy je podle plánu v průběhu nadcházejícího týdne ve dnech 18. – 20. listopadu 2020 státní svátek a dva dny ředitelského volna. Chceme tím na naší škole snížit riziko šíření infekce a psychickou a zdravotní zátěž, kterou s sebou přináší.

Z tohoto důvodu přijímáme následující opatření:

1. Veškerá výuka na Gymnáziu Friedricha Schillera bude ve dnech 16. a 17. listopadu 2020 (pondělí a úterý) probíhat distančně. Žáci obdrží v souladu s našimi pokyny prostřednictvím učební platformy LernSax úkoly, popř. budou mít v časovém okně vyučovací hodiny, pokud to bude možné, videokonferenci se svým vyučujícím.

2. Čtvrtletní, popř. pololetní kontrolní písemné práce (klauzury) 11. a 12. ročníku se budou psát podle plánu ve stanoveném čase prezenčním způsobem. Je třeba dbát na dostatečné rozestupy a pravidelné větrání. Vezměte prosím na vědomí změny místností na seznamu suplování.

3. O studentky a studenty na internátě bude i nadále postaráno podle plánu. Budou se účastnit distanční výuky.

O dalších opatřeních, která budou platit od 23. listopadu 2020, Vás budeme informovat na začátku příštího týdne.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum
 
ředitel školy

Informace k jízdnímu řádu autobusových linek v okolí Bad Gottleuba

Vážení členové školního společenství,

vezměte prosím na vědomí následující informace dopravní společnosti RVSOE a okresního úřadu:

Fahrplaninformation_RVSOE.pdf

(stav: 17.11.2020)

Schülerlotsen gesucht!

FSG

Viele Schülerinnen und Schüler müssen auf ihrem Schulweg die Bundesstraße und/oder die Seminarstraße queren. Das ist zu oft ein sehr gefährliches Unterfangen. Daher sucht das Schillergymnasium Ehrenamtliche über 18 Jahren, die morgens zwischen 7:00 und 7:30 Uhr jeweils zu zweit einen sicheren Schulweg ermöglichen.

více …

Minikonzerte im Dezember – Instrumentalist*innen gesucht

Aula

Du spielst ein Instrument? Dann kannst du dazu beitragen, dass uns im Dezember trotz coronabedingter Absagen anderer Festveranstaltungen weihnachtlich zumute wird. Mittags um 12 Uhr soll es so oft wie möglich ein instrumentales Minikonzert von Solist*innen mit einem kurzen Instrumentalmusikstück in der Aula geben.

více …

Aktuelle Informationen zum Unterricht am Friedrich-Schiller-Gymnasium (Stand 20.11.2020, 10 Uhr)

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen,

ich freue mich Ihnen/Euch mitteilen zu können, dass am Montag, 23.11.2020, der Präsenzunterricht regulär wieder aufgenommen wird. 

Leider wurde ich gestern und heute über drei weitere Corona-Fälle an unserer Schule informiert. Die betreffenden Klassen - es handelt sich um die Sek. I - entnehmen bitte dem Vertretungsplan die Anordnung weiteren Distanzunterrichts. Bitte schauen Sie/schaut dort bzw. hier auf der Homepage auch noch am Vortag nach, ob es Änderungen gegeben haben sollte.

Ich wünsche allen ein gutes und erfolgreiches weiteres Lernen - in Distanz und Präsenz.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung, u.a. in meiner wöchentlichen Videokonferenz am Freitag, 14:00-14:30 (https://bbb.schullogin.de/kri-een-e1k-vgwDie Telefoneinwahl ist über Tel: +49 351 2718244, PIN 49519, möglich.

Mit freundlichen Grüßen,

Kristian Raum 

Informace k rodičovským schůzkám na Gymnáziu Friedricha Schillera

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci uspořádáme v tomto roce rodičovské schůzky ve dnech 26., 27. a 30. listopadu a také 1. prosince 2020 prostřednictvím videokonferencí. Zde v  mém videoposelství naleznete několik důležitých informací. Další informace o používání videokonferenčního systému BBB najdete zde. Technické požadavky pro přístup jsou počítač s mikrofonem (případně také s webovou kamerou) nebo smartphone. Alternativně je také možné „klasické“ přihlášení po telefonu. Příslušné odkazy a telefonní čísla oznámíme na webové stránce školy v den rodičovských schůzek. Budete-li mít dotazy, obraťte se na pracovnici našeho sekretariátu paní Preusche, která bude ve dnech rodičovských schůzek k dispozici na telefonu.

Přesný termín schůzek si rezervujte stejně jako v předchozích letech prostřednictvím systému Otis. Příslušné informace o přístupu do tohoto systému obdržíte nejpozději 23. listopadu 2020 od třídních učitelek/ učitelů.

Možná, že na první pokus některá videokonference nebude fungovat. Pokusme se však tuto cestu společně vyzkoušet - jako "školu hrou". Informujte nás, pokud něco nebude fungovat, abychom se s Vámi určitě mohli spojit. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Se srdečným  pozdravem

Kristian Raum

PS: Malý kontrolní seznam pro případné technické problémy s videokonferencí

- Máte nainstalovaný aktuální prohlížeč? (např. Chrome)

- Aktualizovali jste ještě jednou odkaz na videokonferenci nebo restartovali prohlížeč?

- Uzavřeli jste jiné programy na pozadí?

- Zkusili jste alternativně otevřít odkaz na smartphonu?

Doplněk k hygienickým opatřením platný od 23.11.2020

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

naše hygienická opatření se zatím osvědčila a v některých situacích nás zachránila před dalšími karanténními opatřeními. V další fázi musíme být s ohledem na zvýšený počet výskytu infekce koronavirem v naší škole obzvláště opatrní - zejména konzumace jídla ve školní budově a na školním dvoře skrývají riziko infekce, které musíme ještě více snížit. Proto naléhavě žádám všechny, aby spolupracovali, abychom dobře zvládli následující týdny až do Vánoc. Mnohokrát děkuji.

Následující nová nařízení platí od 23. listopadu 2020

Konzumace jídla na dvoře a v budově školy (foyer, chodba, schodiště) je zakázána. Je povolena pouze ve třídách a ve školní jídelně.

Z tohoto důvodu žáci dočasně nemusí celou velkou přestávku trávit na dvoře od 9:00 do 9:20 hodin. Žáci by se měli nejprve najíst a poté jít na dvůr nebo naopak. Děti z 5. a 6. ročníku by měly začít svačit už v 8:55 s učitelem, který je v 9:05 hodin pošle na nádvoří. Pro odborné učebny a cestu na tělocvik se připravují zvláštní předpisy.

3) V jídelně smí jíst u jednoho stolu pouze žáci jedné (!) třídy nižšího gymnázia. Studenti posledních dvou ročníků musí u jídla během volných hodin a během obědové přestávky jíst sami. (Výjimka: internátní studenti mohou na internátě jíst u stolu společně se svým spolubydlícím.)

Kristian Raum

Ředitel školy

 

Informace k rodičovským schůzkám na Gymnáziu Friedricha Schillera

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci uspořádáme v tomto roce rodičovské schůzky ve dnech 26., 27. a 30. listopadu a také 1. prosince 2020 prostřednictvím videokonferencí. Zde v  mém videoposelství naleznete několik důležitých informací. Další informace o používání videokonferenčního systému BBB najdete zde. Technické požadavky pro přístup jsou počítač s mikrofonem (případně také s webovou kamerou) nebo smartphone. Alternativně je také možné „klasické“ přihlášení po telefonu. Příslušné odkazy a telefonní čísla oznámíme na webové stránce školy v den rodičovských schůzek. Budete-li mít dotazy, obraťte se na pracovnici našeho sekretariátu paní Preusche, která bude ve dnech rodičovských schůzek k dispozici na telefonu.

Přesný termín schůzek si rezervujte stejně jako v předchozích letech prostřednictvím systému Otis. Příslušné informace o přístupu do tohoto systému obdržíte nejpozději 23. listopadu 2020 od třídních učitelek/ učitelů.

Možná, že na první pokus některá videokonference nebude fungovat. Pokusme se však tuto cestu společně vyzkoušet - jako "školu hrou". Informujte nás, pokud něco nebude fungovat, abychom se s Vámi určitě mohli spojit. Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Se srdečným  pozdravem

Kristian Raum

PS: Malý kontrolní seznam pro případné technické problémy s videokonferencí

- Máte nainstalovaný aktuální prohlížeč? (např. Chrome)

- Aktualizovali jste ještě jednou odkaz na videokonferenci nebo restartovali prohlížeč?

- Uzavřeli jste jiné programy na pozadí?

- Zkusili jste alternativně otevřít odkaz na smartphonu?

Zde najdete odkazy na webové konference jednotlivých vyučujících, telefonní čísla pro volbu do konferencí a PIN.

Informace k provozu školy (28.11.2020, 11:00)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

Saské ministerstvo kultury včera schválilo výjimky, týkající se specifického přizpůsobování výuky na školách. Jedná se o případy, kdy  regionální hodnoty výskytu nových infekcí koronavirem na 100 000 obyvatel za 7 dní dosáhnou hodnoty 200. Na naší škole již máme dlouhodobé zkušenosti s různými formami prezenční, distanční a hybridní výuky a dobře si uvědomujeme jejich výhody a nevýhody i zátěž pro studenty, rodiče a učitele, která s nimi souvisí. Ministerstvo již stanovilo, že přednostně se budou prezenčně vyučovat 5. a 6. třídy, jakož i maturitní ročníky. To podle mne platí také pro české studenty a studentky v binacionálním projektu. Budou se učit nadále podle plánů, se kterými byli seznámeni.

V pondělí 30. listopadu 2020 se bude na Saském ministerstvu školství a kultury konat porada o aktuální situaci na školách. V rámci přípravy na další kroky jsme již v uplynulých dnech vypracovali koncepty, které budeme začátkem příštího týdne koordinovat se Zemským úřadem pro školy a vzdělávání (LaSuB). Budeme Vás/vás samozřejmě co nejdříve informovat. Do té doby bude běžný provoz školy pokračovat beze změn.

S pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Informationen zum Unterrichtsbetrieb am F.-Schiller-Gymnasium (Montag, 30.11.2020, 14:00)

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen,

durch die Neuregelung der Corona-Schutzverordnung vom 27. November 2020 gilt entsprechend der Inzidenzzahl in unserem Landkreis ab morgen, Dienstag, 1. Dezember 2020, in unserer Schule eine generelle Mundschutzpflicht auch im Unterricht ab der Klassenstufe 7. In Anbetracht der Gesamtsituation und in Abstimmung mit dem LaSuB hat die Schulleitung heute entschieden, den Regelbetrieb bis Weihnachten aufrecht zu erhalten und keine Gruppenbildung nach dem Wechselmodell vorzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Kristian Raum

Adventní pozdravy, onemocnění a provoz školy

Vážení rodiče, vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,

přeji Vám všem, abyste navzdory všem omezením prožili šťastné a veselé adventní období s mnoha krásnými hodinami. Ať Vám adventní kalendář saské kontaktní kanceláře v Praze přinese radostné chvíle. https://adventskalender-verbindungsbuero-prag.de/ Děkujeme za tento pěkný nápad!

S přátelským pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti

dnes jsem byl informován, že se na nižším stupni naší školy bohužel vyskytly další dva případy onemocnění koronavirem.

Protože však nedošlo k rizikovému kontaktu s ostatními studenty nebo zaměstnanci, může běžný provoz školy nerušeně pokračovat.

Přejeme všem studentům a učitelům, kteří jsou v současné době v karanténě, vše nejlepší a popřípadě brzké uzdravení.

Kristian Raum

ředitel školy

Informace k volbě kurzů pro 10. ročník

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti 10. ročníku,

protože se letos nekonaly pravidelné rodičovské schůzky k volbě kurzů do jedenácté a dvanácté třídy, nahrál pan Fleck, náš zástupce ředitele pro vyšší stupeň gymnázia, svou prezentaci jako video. Rád bych mu za to poděkoval, stejně jako panu Molínovi za překlad do českého jazyka.

Informace k volbě kurzů 1. část: D https://youtu.be/wjmRmxJxzuY CZ https://youtu.be/Lucb-q3QmTc

Informace k volbě kurzů 2. část:  D https://youtu.be/yGuDrX8nUgQ CZ https://youtu.be/ARj0jrniUHI

Informace k volbě kurzů 3. část:: https://youtu.be/Sq4FEG48H5k CZ https://youtu.be/R7vIwMuagRE.

Na Vaše otázky Vám rád odpoví pan Fleck.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

První vydání nového zpravodaje "Schiller-Funken" (pátek, 4. prosince 2020)

Vážení rodiče, vážené kolegyně a vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

dnes vychází náš nový zpravodaj "Schiller-Funken". Najdete ho zde.

Těšíme se na Vaše/vaše ohlasy a příspěvky.

Moc Vás/vás zdraví

Cornelia Kaanen und Kristian Raum

Nový případ nákazy koronavirem na naší škole (neděle, 6. prosince 2020, 14:00)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

bohužel máme na nižším stupni gymnázia nový případ nákazy koronavirem.  Třída, které se to týká, se bude po celý následující týden (7.-11.12.2020) vzdělávat distančním způsobem (viz přehled suplování). Také jsme informovali vyučující.

Přeji Vám/vám vše nejlepší ke dnešní druhé adventní neděli.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Dodatečný výběr do české části dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že ve školním roce 2020/21 jsou volná stipendijní studijní místa pro českého žáka/ žákyni ke studiu v ročnících 7, 8, 9 a 10 dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky k výběrovému řízení  mohou zájemci zasílat na adresu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně do 18.01.2021.

více …

Nový případ nákazy koronavirem na naší škole (středa, 9. prosince 2020, 10:00 hodin)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

bohužel máme na nižším stupni gymnázia nový případ nákazy koronavirem.  Třídu, které se to týká, jsme informovali a bude se vzdělávat distančním způsobem.

Brzy sdělíme další informace o dalšímu provozu školy.

Přeji Vám/vám vše nejlepší a pevné zdraví.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Aktuální informace k provozu školy (středa, 9.12.2020, 13:00 hodin)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

v souladu s rozhodnutím saské zemské vlády ze dne 8. prosince 2020 se bude vyučování na naší škole konat v týdnech od 14. do 18. prosince 2020 a od 4. do 8. ledna 2020 distančním způsobem prostřednictvím LernSaxu podle naší vnitřní směrnice. Také klauzury se budou psát distančním způsobem. Ve dnech 21. a 22. prosince 2020 budou prázdniny.

Žádám vás, abyste si nejpozději do pátku 11. prosince 2020 vzali s sebou domů všechny potřebné učební materiály a abyste nic nezapomněli (včetně sportovních tašek) v šatních skříňkách  nebo na internátních pokojích.

Odjezd českých studentů se uskuteční 11. prosince 2020. Internát bude uzavřen do 10. ledna 2020. Za současného stavu předpokládáme, že pravidelný provoz školy a internátu bude obnoven dne 11. ledna 2021. V případě dalších omezení nebo nutnosti kombinace distančního a prezenčního vyučování se budeme snažit zajistit nepřetržitou prezenční výuku zejména v 10. –12. ročníku. Jakmile budeme mít k dispozici závazné informace, budeme vás informovat.

Učitelé a já rádi zodpovíme jakékoli dotazy, které byste během dvou distančních týdnů mohli mít. Moje konzultační doba je v pondělí, 14. prosince a 4. ledna, ve čtvrtek 10.12./17.12./7.1. (vždy 12:00 - 12:30 hodin) a v pátek 11. prosince /18. prosince /8. ledna (14: 00-14: 30 hodin) prostřednictvím videokonference: https://bbb.schullogin.de/kri-lpb-0fd-p7w (viz také zde). Schůzku se mnou si take můžete domluvit prostřednictvím sekretariátu, který je otevřen do 21. prosince. a znovu od 4.1.2021.

Děkuji Vám/vám za spolupráci v této obtížné situaci a přeji všem veselé Vánoce. Doufám, že je strávíte ve zdraví.

S pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Informace k distančnímu vyučování

Vážení rodiče, milí žáci,

včera, 14.12.2020, se na platformě Lernsax bohužel vyskytly problémy, které přetrvávají i dnes. Toto platí také pro platformu pro videokonference Big Blue Button. Škola nemá možnost tyto problémy ovlivnit. Rádi bychom Vám /vám ale sdělili, že o problémech víme a že kvůli nim žákům nevzniknou žádné nevýhody s ohledem na testy, čtvrtletní práce a klauzury, které žáci v těchto dnech píší distanční formou. V případě kolize budeme hledat individuální řešení společně s učitelem  předmětu a poradcem pro vyšší gymnaziální cyklus.

Informace Saského ministerstva kultu ke kybernetickému útoku na LernSax: 20201215-Cyberangriff_legt_LernSax_lahm-Medieninformation.pdf Siehe auch: https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2020/12/15/cyberangriff-legt-lernsax-lahm/

S pozdravem

Kristian Raum, ředitel

Nabídka digitální podpory v době distanční výuky (16.12.2020)

Vážení rodiče, vážené studentky a vážení studenti,

ministerstvo kultury nabízí zájemcům z řad studentek a studentů školy bezplatný přístup k výukové platformě Sofatutor. Nejprve na dobu 1 měsíce, v případě zájmu je možno tuto nabídku prodloužit. Bližší informace najdete zde nebo v mém vysvětlujícím videu. Přístupové kódy můžete získat v sekretariátu školy.

Kromě toho jsem pro Vás/vás připravil vysvětlující videa o tom, jak používat konferenční platformu BigBlueButton a jak vytvářet výuková videa.

Doufám, že se při jejich shlédnutí a vytváření budete dobře bavit.

S přátelským pozdravem

Kristian Raum,

ředitel školy

Další vydání školního zpravodaje "Schiller-Funken" je tady: Veselé Vánoce/ Frohe Weihnachten! (18.12.2020)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče, vážené kolegyně a vážení kolegové, milí spolupracovníci a partneři Gymnázia Friedricha Schillera,

s potěšením bychom Vás rádi upozornili na druhé vydání našeho nového zpravodaje „Schiller-Funken“.

Najdete v něm mnoho zajímavých témat a můžete nahlédnout do předvánočního života školy. Přejeme všem radostné čtení a především: Veselé Vánoce a Frohe Weihnachten!

Se srdečným pozdravem,

Cornelia Kaanen a Kristian Raum

vedení školy

Schiller-Funken 2

Všechno nejlepší do nového roku 2021 a dobrý start do období distančního vzdělávání (4. ledna 2021)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

jménem všech kolegů a zaměstnanců školy bych Vám/vám chtěl popřát do nového roku 2021 mnoho šťěstí a zdraví. I když výzvy starého roku nadále pokračují, věřím, že je společně zvládneme. Dnes začíná druhý týden distančního vzdělávání. Přeji všem, aby byl úspěšný. Také bych rád upozornil na moje výuková videa, která najdete ve druhém školním zpravodaji Schiller-Funken.

V době konzultačních hodin ředitele školy mě můžete zastihnout ve videokonferenci. Jakmile budou známy nové informace k provozu škol po 11. lednu 2021, zveřejním je zde.

Technický tým platformy LernSax, se kterou jsou v české republice v současné době opět velké problémy, mi dnes ráno sdělil, že na řešení problémů se pracuje. Problémy s přístupem bohužel v současné době (11:00 hodin) přetrvávají a tak jsem o nich technický tým LernSaxu opět informoval.

Se srdečným pozdravem

Kristian Raum

Konzultace se sociální pedagožkou

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

sociální pedagožka paní Zdražilová ode dneška nabízí poradenství  i  bez předchozí domluvy každý pracovní den. Od pondělí do pátku ji v době od 19:00 do 19:30 zastihnete telefonicky na čísle: 00493501466233 (internát) nebo online prostřednictvím BBB (https://bbb.schullogin.de/kri-hpl-zmv-g0i). Kromě toho máte samozřejmě stále možnost kontaktovat paní Zdražilovou prostřednictvím e-mailu: zdrazilova.h@fsg.lernsax.de

Se srdečným pozdravem

Veit Magdon, pedagogický koordinátor internátu, a Kristian Raum, ředitel školy

Informace k provozu školy (6.1.2021)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

 

podle nařízení saské zemské vlády z 5. ledna 2021 bych vám/Vám dnes chtěl zaslat několik důležitých informací k provozu školy. Počítejte prosím s tím, že budou školským úřadem (LaSuB Dresden) ještě upřesněny nebo možná pozměněny.

  1. Distanční výuka bude pokračovat až do 29. ledna 2020. Výjimku budou mít 11. a 12. ročník. Prezenční výuka v dělených skupinách jim začne 18. ledna. Podrobnější informace, které se budou týkat také našich českých studentek a studentů, budou ještě následovat. Pan Fleck upravil plán klauzurních prací a od zítra ho budete moci najít ve složce maturitních tříd na LernSaxu.

  2. Zimní prázdniny budou rozděleny a přesunuty: první týden se posune na konec ledna, resp. začátek února: od 30.1., resp. 1.2. do 6.2.2021, druhý týden bude umístěn před velikonoční prázdniny, které proto začnou 27., resp. 29. března 2021. Pokud to epidemiologická situace dovolí, začne 8. února 2021 střídavá prezenční výuka skupin.

Pokud si rodiny již zajistily na původní období zimních prázdnin dovolenou v oblasti, která není Spolkovým ministerstvem zahraničí vyhlášena za rizikovou, mohou žáci resp. jejich rodiče požádat o uvolnění z výuky.

Navzdory novým vyhláškám a opětovně se vyskytujícím poruchám platformy LernSax se spolu se všemi vyučujícími velmi snažíme zajistit kontinuální výuku. Děkujeme vám/Vám za aktivní spolupráci, za zpětnou vazbu a upozornění.

S přátelským pozdravem,

Kristian Raum

ředitel školy

Den vysokých škol 14.01.2021

Milé žákyně a milí žáci 11. a 12. tříd,

na základě aktuální situace se koná Den vysokých škol v tomto roce virtuálně. Všichni zájemci o vysokoškolské studium se přesto mohou o studijních nabídkách saských vysokých škol informovat stejně podrobně jako dříve, ale tentokrát online.

Zde přejdete přímo k nabídkám a termínům:

https://www.pack-dein-studium.de/Termine.html

Některé nabídky jsou k dispozici nejen 14.01.2021, ale také v jiných termínech a časech. Většina akcí se však koná právě jen ve zmiňovaný den – nejlepší možností je proto dobře se informovat na uvedené adrese.

S přátelským pozdravem

Lenka Kazdová

Naše škola ve vysílání televize MDR (7.1.2021)

Německá televize MDR, regionální zpravodajství Sachsenspiegel, odvysílala 7.1.2021 v 19:00 hodin krátký příspěvek o naší škole. Můžete ho najít v mediatéce ARD zde.

Výzva k rozvoji školy (8.1.2021)

Aufruf zur Schulentwicklung

Vážené školní společenství našeho Gymnázia Friedricha Schillera,

chtěl bych Vás/vás upozornit na moji výzvu k rozvoji školy, kterou naleznete zde nebo po kliknutí na obrázek výše.

S přátelským pozdravem,

Kristian Raum

ředitel školy

Konzultační hodiny výchovných poradců

Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče,

v době distančního vyučování nabízí výchovní poradci konzultační hodiny telefonicky. Zastihnete je na čísle 00 49 3501/781575 (telefonní číslo naší školy) v následujících časech:

P. Häcker: pondělí: 10:30 -11:00 hod.

P. Kazdová: pátek: 8:30 – 9:00 hod.

Samozřejmě je můžete i nadále kontaktovat mailem:

haecker.m@fsg.lernsax.de, kazdova.l@fsg.lernsax.de

Telefonní rozhovory nebo videokonference si můžete domluvit také na dobu mimo konzultační hodiny.

Výuka od 18.1.2021 (stav 17.1.2021)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

v pondělí 18.1.2021 bude po testování na Covid znovu zahájena prezenční výuka pro jedenáctý a dvanáctý ročník. Všechny žáky jsem prostřednictvím e-mailu informoval o podrobnostech a o možnosti testování. Jak to bude probíhat, se dozvíte zde.

Věnujte prosím pozornost aktualizovaným informacím v e-mailu, který jsem zaslal žákům třídy 11. a 12. třídy dne 16. ledna 2021 (viz také plán suplování). Seznam často kladených dotazů naleznete zde.

S přátelskými pozdravy

Kristian Raum 

ředitel školy

Program podpory pro naše žáky

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci 10. ročníku,

Studienkompass je program, který finančně podporuje naše žákyně a žáky z rodin bez zkušeností s akademickým vzděláním a doprovází je při přechodu mezi základním školním vzděláním ke studiu nebo k vyučení.

Podpora začíná dva roky před maturitou a končí po prvním roce studia nebo učení. Účast je bezplatná.

Přihlášení je možné od 11. ledna do 21. března 2021 pro žáky 10. tříd na:

www.studienkompass.de/bewerbung

Další informace k tomuto programu najdete na webové stránce: https://www.studienkompass.de/

Jestliže je tato nabídka pro Vás zajímavá, kontaktujte mě na: kazdova.l@fsg.lernsax.de.

S přátelským pozdravem

Lenka Kazdová

27. leden - Den obětí národního socialismu, Schiller-Funken

U příležitosti dnešního pamětního Dne obětí národního socialismu vychází speciální vydání našeho školního zpravodaje "Schiller-Funken". Srdečně zveme k jeho přečtení:

2021_01_27_Schiller-Funken_Sonderausgabe.pdf

Kampaň „Auf einen Chat mit…..!“ od 25.01. do 26.02.2021

Vážení rodiče, milé studentky a studenti,

vzhledem k současným okolnostem se největší tradiční iniciativa v Sasku věnovaná volbě povolání „Schau rein!“ přesunuje na začátek léta.

Z tohoto důvodu nabízí kampaň „Auf einen Chat mit…!“ možnost informovat se o učebních a studijních oborech a také o podnicích a firmách v tomto regionu.

více …

Informace k provozu školy od 8.2.2021 a nové vydání školního zpravodaje "Schiller-Funken" (4. vydání)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče, kolegové a kolegyně,

první etapu nového roku jsme dobře zvládli a velmi jsme si zasloužili zimní prázdniny, které začnou zítra. Děkuji všem za obětavou spolupráci, trpělivost a důvěru.

Poté, co se v pondělí 8.2.2021 opět dobrovolně otestují, bude pro 11. a 12. ročník pokračovat prezenční výuka v maturitních předmětech. Podrobnější informace k průběhu testů a vyučování zde zveřejním nejpozději v pátek 5.2.2021.

Až budou k dispozici spolehlivé informace k výuce 5. až 10. ročníku, neprodleně je také zveřejním. Tyto ročníky budou prozatím pokračovat v distanční výuce.

V novém vydání školního zpravodaje Schiller-Funken (4. vydání) najdete mnoho nových zajímavých zpráv. Nahlédněte do něj a podívejte se na reportáž televize Pirna-TV o naší škole. Dále zde najdete mnoho otázek a odpovědí k tématu psychické zátěže během distanční výuky, interview s předsedkyní Studentské rady školy, studentkou Vivien Rücker, a také velmi poučné výsledky naší velké onlinové ankety mezi žákyněmi a žáky 5. až 7. tříd. (Od 2.2.21 až do doby jejich vyhodnocení nebudou  výsledky ankety dočasně k dispozici.)

Přeji všem studentkám a studentům a všem vyučujícím pohodový prázdninový týden! Odpočiňte si.

Se srdečným pozdravem,

Kristian Raum

ředitel školy

Informace pro 11. a 12. ročník k testování na koronavirus 8.2.2021

Milé studentky a milí studenti 11. a 12. ročníku,

jak už bylo oznámeno, bude se v pondělí 8. února 2021 opět konat testování na koronavirus. Tentokrát testování proběhne ve školní jídelně v době od 7:30 do 15:30 hodin. Na rozdíl od testu z 18. ledna 2021, který proběhl na centrálním místě, bude tentokrát v důsledku decentralizovaného postupu k dispozici pouze jeden testovací tým Červeného kříže.  Z toho plyne větší časová náročnost. Přesto jsem rád, že můžeme test provést hned v pondělí a to přímo v naší budově. V zájmu naší školní komunity vás všechny žádám, abyste tuto dobrovolnou nabídku využili. Prosím, přineste s sebou toto podepsané prohlášení o souhlasu s testováním. V případě pozitivního výsledku testu musí nezletilé studentky a studenty vyzvednout jejich zákonní zástupci. Podrobnější informace o postupu a také o nezbytné změně v termínu maturity nanečisto obdržíte e-mailem.

Se srdečným pozdravem,

Kristian Raum

ředitel školy

Informace k přijímacímu řízení do 5. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

těší nás, že se Vy a Vaše dítě zajímáte o přijetí do 5. ročníku našeho Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně.

V tomto případě se nejedná o přijímací řízení pro české žákyně a žáky k přijetí do 7. ročníku binacionálního projektu. Proto najdete následující informace pouze v německém jazyce.

více …

Výuka od 15.2.2021 (stav pátek, 12.02.2021, 12 hodin)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

s odvoláním na dopis saského státního ministra školství a kultury bych Vám dnes chtěl sdělit následující informace:

1) dosavadní distanční vzdělávání v 5. až 10. ročníku a omezené prezenční vyučování ve 12. ročníku budou pokračovat. 

2) Vyučování v 11. ročníku bude od 15. února 2021 probíhat střídavým způsobem ve dvou skupinách v týdenních intervalech. Všechny informace jsou na plánu suplování popř. byly zaslány mailem.

Kromě toho bych také rád upozornil na Poučení k videokonferencím poučení k videokonferencím, které studentům a studentkám zprostředkují třídní vyučující a tutorky či tutoři. Všichni je musí vzít na vědomí a podepsat poučení nejpozději do 25. února 2021. Respektujte také prosím Pokyny pro distanční výuku, které jsme aktualizovali na základě ankety, provedené mezi studenty a vyučujícími. Oba dokumenty nám do budoucnosti zaručí akceschopnost a bezpečí.

S přátelským pozdravem Kristian Raum, ředitel

Valentýnský koncert - iniciativa žákovské rady ke čtrnáctému únoru

Kliknutím na obrázek se od 14.2.2021 dostanete k překvapení žákovské rady k svátku sv.Valentýna. Koncert koordinovala mluvčí žáků Vivien Rücker. Srdečné díky všem účinkujícím za toto cituplné gesto v obtížné době.

Kontakt na sekretariát

Vážené dámy a pánové,

doposud jste k e-mailové korespondenci s námi používali naši všeobecně platnou adresu schillergymnasium@pirna.info.

Chtěli bychom Vás informovat, že naše e-mailová adresa se s okamžitým účinkem mění. Od nynějška používejte prosím:

schillergym@pirna.de oder sekretariat@fsg.lernsax.de

Prosím změňte si případně nastavení ve svém e-mailovém programu, aby naše pošta nekončila ve spamu. Pokud budete mít otázky, rádi Vám odpovíme. Zavolejte nám.

Vychází 5. číslo školního zpravodaje "Schiller-Funken"

... s reportáží televize Pirna-TV o našich českých studentkách a studentech, s rozhovorem s paní Pazderovou, s obrázkovou hádankou k přístavbě školy a s novými obrázky flockdown! Přejeme příjemnou zábavu při čtení:

2021_02_Schiller-Funken_5.pdf

Kampaň „Auf einen Chat mit…!“ – nové termíny

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

jak jsme Vás již dříve informovali, probíhá od 25. 01. 2021 kampaň „Auf einen Chat mit…!“

Tato akce přináší žákům vhled do podnikání v regionu Saské Švýcarsko – východní Krušné hory a umožňuje jim, aby se informovali ohledně praktika a učebních a studijních oborů.

více …

Literární soutěž na téma: "Láska v čase korony"

Milí začínající autoři a milé začínající autorky :-)

Zde najdete všechny informace o zcela výjimečné literární soutěži na Gymnáziu Friedricha Schillera.

Literarischer_Wettbewerb1.pdf

Moc se těšíme na vaši účast!

Nové vydání školního zpravodaje "Schiller-Funken" (6. vydání)

... s novými fotografiemi na sněhu, s mnoha interview, recepty a možností aktivní spolupráce: 2021_03_Schiller-Funken_6.pdf

V pondělí 15. března 2021 začne - pokud budou dobrá incidenční čísla - střídavá prezenční výuka. Bližší informace naleznete na suplování. Pracujeme intenzívně na plánování a prosíme o Vaše/ vaše pochopení.

Pro české žákyně a žáky tříd 7 -10 musí bohužel z důvodu platných opatření pro cestování do Německa pokračovat distanční výuka.

K. Raum, ředitel školy

Výtvarná soutěž: Pestrý svět bez alkoholu

Milé žákyně a milí žáci,

zajímavým podnětem pro uměleckou tvorbu je výtvarná soutěž „Bunt statt blau“ - "Pestrý svět bez alkoholu", kterou organizuje iniciativa DAK Gesundheit.

Zde jsou nejdůležitější informace:

více …

Střídavé vyučování od 15.03.2021/Možnost testování 15.03.2021 (stav 10.3.2021)

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

pokud to epidemiologická situace umožní, začneme v pondělí 15. března 2021 se střídavou prezenční výukou. Protože se jedná o týden B, začne s prezenční výukou skupina B. Bližší informace naleznete na plánu suplování. Na tomto místě v pátek zveřejníme dopis pro rodiče.

Pro české žákyně a žáky 7. -10. ročníku musí bohužel z důvodu platných opatření pro cestování do Německa pokračovat distanční výuka.

Stravování ve školní jídelně bude znovu zahájeno.

K návratu do prezenční výuky nabízí Školský úřad žákům 7. - 10. tříd rychlotesty, protože dosud neměli možnost testování. Tuto možnost jako škola velmi podporujeme, protože snižuje riziko nákazy a ve spolupráci s Červeným křížem organizujeme 15. března 2021 souběžně s výukou testování školenými pracovníky. Pokud máte o uvedené testování zájem, vyplňte a podepište následující prohlášení a pošlete ho po svém dítěti do školy.  2021_03_11_Testung_am_15.3.2021_Einverständniserklärung.pdf

S přátelským pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Dopis pro rodiče k distanční výuce, aktualizovaná hygienická opatření, změny začátků vyučovacích hodin (11.3.2021)

Tyto informace se netýkají českých žáků binacionálního projektu.

Pro české žákyně a žáky 7. -10. ročníku musí bohužel z důvodu platných opatření pro cestování do Německa pokračovat distanční výuka.

více …

Rychlotesty/Povinné testování na FSG

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

vezměte prosím na vědomí následující informace k testování na koronavirus:

2021_03_16_Elternbrief_Schnelltest.pdf

Od 18. března 2021 platí na naší škole zákaz vstupu osob, které se nemohou prokázat negativním výsledkem testu na koronavirus. Testování je možné provést, jak bylo oznámeno v dopise Saského ministerstva školství 2021_03_SMK_Elternbrief.pdf, za pomoci samotestu po příchodu do školy. Tyto testy se provádějí samostatně a pouze v přední části nosu.

Zde najdete prohlášení, které je nezbytně nutné přinést v testovací den do školy. Bez něho nebude test možné provést a osoba bez testu bude muset být vykázána ze školy: 

2021_03_Selbsttests_Einwilligungserklaerung_Schueler_CZ.pdf

Zde najdete návod k použití testovací sady: 2021_03_16_Selbsttest-Anleitung.pdf

Pokud budete mít otázky, tak je rád zodpovím. V tom případě prosím využijte mé speciální konzultační hodiny ve středu 17.3.2021, v době 15:30-16:00 hodin: https://bbb.schullogin.de/kri-lpb-0fd-p7w

S přátelským pozdravemn,

Kristian Raum

ředitel školy

Nabídka prezenční výuky pro naše české žáky (19.3.2021)

Vážení rodiče,

na základě nového znění podmínek pro příjezd do Svobodného státu Sasko se mohou  čeští žáci tříd 7 až 10 v pondělí 22.3. v 18:00 hod. vrátit do internátu a účastnit se  v příštím týdnu prezenčního vyučování. 

Další konkrétní informace obdržíte mailem v dopise od vedení školy.

Pro žáky, kteří nemohou přijet, bude pokračovat distanční vyučování.

S pozdravem

Kristian Raum

ředitel

Nové vydání školního zpravodaje "Schiller-Funken" (7. vydání, 23.3.2021)

Zde najdete nové vydání školního zpravodaje "Schiller-Funken": 2021_03_Schiller-Funken_7.pdf

... a nové videorecepty, interview s paní ředitelkou partnerského gymnázia v Mělníku,  tipy na videohry, básně a informace k Mezinárodnímu dni Francophonie, který se konal 20. března 2021. Bonne lecture! - Pěkné počtení!

Začátek výuky po prázdninách 12. dubna 2021 (stav k 8. dubnu 2021)

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

podle současných informací budeme v pondělí 12. dubna 2021 pokračovat s prezenční výukou, která začala před prázdninami. Pro 5. – 11. ročník to bude opět střídavá výuka. Ve dnech 12. – 16.4.2021 (týden B) bude mít prezenční výuku skupina B. Pro 12. ročník zůstávají v platnosti stávající opatření, výuka v maturitních předmětech. Také hygienická opatření zůstávají v platnosti. Podle saské hygienické vyhlášky ze dne 29. března 2021 musí nejen učitelé, ale také všichni studenti každý týden absolvovat dva autotesty (výtěr z přední části nosní dutiny). Po úspěšném zahájení testů před Velikonocemi to zvládneme bez problémů.

Respektujte prosím také následující informaci:

„Žákyně a žáci, případně zastoupeni svými zákonnými zástupci, se mohou písemně odhlásit z prezenčního vyučování. [...] Odhlášení musí být motivováno obavami z ochrany před infekcí; případné odhlášení a nové přihlášení na jednotlivé dny v týdnu by bylo hrubým zneužíváním situace a proto nepřichází v úvahu.“ (§ 5a odst. 6) V případě odhlášení z výuky  je nutné zaslat omluvenku předem třídnímu učiteli. Podobně jako v případě nemoci si žáci obstarají úkoly prostřednictvím spolužáků nebo je dostanou k dispozici po LernSaxu.

Pro žákyně a žáky binacionálního projektu se dosavadní pravidla také nemění.  Specifické informace obdrží české studentky a studenti od svých mentorů.

Přeji nám všem úspěšný nový začátek výuky po prázdninách.

Se srdečným pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

Rockdown-Challenge am Friedrich-Schiller-Gymnasium

Wir starten mit viel Schwung in die nächste Schuljahresphase:

Rockdown

Alle können sich weiterhin beteiligen. Hier ist der Schiller-Rockdown-Song zu finden: Schillers_Rockdown-Song.mp3 Beiträge können an schillerfunken@fsg.lernsax.de geschickt werden.

Nabídka pracovního místa: vychovatel/sociální pracovník (30.4.2021)

Gymnázium Friedricha Schillera hledá zaměstnance na pozici vychovatele/sociálního pracovníka na internátě. 

O výběrovém řízení se prosím Informujte na saském kariérním portálu Stellenausschreibung a pokud budete mít další dotazy, obraťte se na nás.  Informace si můžete také stáhnout zde.

Aktualizované konzultační hodiny výchovných poradců

Zde najdete aktualizované konzultační hodiny našich výchovných poradců. Prostě klikněte na obrázek vlevo ...

... a uvidíte přehled konzultačních hodin od pondělí do čtvrtka. Budou rádi, když se předem ohlásíte. 

Samozřejmě jim můžete poslat i mail a případně si domluvit schůzku i v jinou dobu.

Provoz školy od 26.04.2021

aktualizace: 25.04.2021, 15:30 hod.

Vážení rodiče, milí žáci,

podle novely zákona o ochraně před infekcemi, která byla Spolkovým sněmem přijata v minulém týdnu, musí být školy a školní internáty uzavřeny, pokud incidenční hodnota (počet nakažených na 100 tis. obyv.) v daném okrese po dobu tří dní v řadě stoupne nad 165. Uzavření škol musí být provedeno v následující den.

Již včera, 24.04.2021, dosáhlo incidenční číslo v okrese Východní Krušnohoří – Saské Švýcarsko hodnoty 175,1. Pokud toto číslo v následujících dvou dnech neklesne pod 165, budeme muset s platností od středy, 28.04.2021, pro žáky 5 až 10 ročníku uzavřít školu a přejít na distanční výuku. V pondělí a úterý bude každopádně probíhat prezenční výuka podle rozvrhu.

Lituji tohoto celoněmeckého nařízení, které zpochybňuje naše saské snahy o zachování kontinuity ve školním vzdělávání a prosím Vás o pochopení.

Prosím Vás rodiče, abyste na základě této předběžné informace byli připraveni, že budete pravděpodobně muset své dítě vyzvednou z internátu dříve než v pátek, 30.04., podle vývoje situace možná již v úterý odpoledne.

Pro žáky 11. a 12. ročníku toto opatření neplatí. Žáci 11. ročníku budou vyučováni podle rotačního systému beze změny. Platí však, že žáci 11. ročníku mají ve svém distančním týdnu zůstat doma. O možných výjimkách (klausury) a jak postupovat, byli žáci informováni mailem v pátek, 23.04.

Žáci 12. ročníku konají regulérně své zkoušky ve škole.

Obzvláště našim maturantům přejeme hodně úspěchu. Vám a všem ostatním přejeme hodně zdraví!

S pozdravem

Kristian Raum, ředitel

S přátelským pozdravem

Kristian Raum, ředitel školy

Informace dopravních podniků VVO

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci

dopravní podnik VVO žádá o přísné dodržování povinnosti nošení roušek v autobusech a vlacích podle rozhodnutí spolkové vlády ze dne 23.04.2021. Povoleny jsou už jen masky FFP2 (chirurgické roušky nestačí). https://www.vvo-online.de/de/aktuelles/news/Corona.cshtml

S přátelským pozdravem,

K. Raum

Ředitel školy

„Schau rein!“ – aktuální informace

Vážení rodiče,

milé žákyně a milí žáci,

„Schau rein“! – Týden otevřených podniků v našem regionu se letos nebude konat prezenčně. Tato v Sasku největší iniciativa k volbě povolání přináší tentokrát digitální nabídku, zahájení akce je plánováno na 21.06.2021. Podniky budou inzerovat svoje online nabídky v době od 22.06. do 25.06.2021 (úterý až pátek). Přihlášení žáků není časově omezeno.

Všechny informace najdete pod www.schau-rein-sachsen.de. Přístup pro žáky bude k dispozici po 12.05.2021.

V případě dotazů jsem Vám ráda k dispozici (kazdova.l@fsg.lernsax.de).

S přátelským pozdravem

Lenka Kazdová