Aktuální informace pro žáky a rodiče (19.11.2021)

Aktuální informace pro žáky a rodiče (19.11.2021)

Milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

rád bych Vás všechny tímto osvědčeným způsobem informoval o aktuální situaci na naší škole. Tento týden jsme v několika třídách měli celkem devět případů výskytu koronaviru. Vzhledem k velikosti naší školy a každodennímu testování je to důvod k obavám, ale stále to lze hodnotit jako relativně přiměřené. Dvě třídy nebo kurzy, které se musely učit z domova, se vrátí v pondělí opět do školy.

Podle nejnovějšího nařízení krajské hygienické stanice půjdou v budoucnu do karantény pouze studentky a studenti, kteří měli pozitivní test, i když bude ve třídě několik případů. Nezávisle na tom bude ministerstvo školství a kultury rozhodovat, zda některé třídy nebo kurzy případně přejdou na distanční výuku.

Studentky a studenti v karanténě budou dostávat úkoly prostřednictvím svých studijních partnerů a budou se, prosím, samostatně informovat o probírané látce. Každodenní testování bude pokračovat do 26. listopadu 2021, poté se pravděpodobně vrátíme k testování třikrát týdně.

Podle dnešního dopisu ministerstva školství bude od 22. listopadu 2021 přerušena povinnost docházky do školy. Žáci se mohou vzdělávat z domova. Příslušnou žádost musí zákonní zástupci podat písemně a musí ji odůvodnit ochranou před infekcí. Proto je vyloučeno odhlašování z výuky na jednotlivé dny. Dle vyhlášky nebudou mít tito žáci speciální online vyučováni, budou postupovat jako žáci ve výše uvedeném případě karantény.

Všem rodinám přeji do dalšího období hodně zdraví. Vydržte.

S přátelským pozdravem,

Kristian Raum

ředitel školy

« zpět