Pozvánka na týmovou poradu Gymnázia Friedricha Schillera ve středu 22. června 2022

Pozvánka na týmovou poradu Gymnázia Friedricha Schillera ve středu 22. června 2022

Vážení zástupci rodičů, milí zástupci žáků, milé studentky a milí studenti, vážení rodiče,

v tomto roce se v oblasti rozvoje školy mnoho událo, a sice jak v rámci naší školy jako celku, tak v rámci binacionálního vzdělávacího programu. Za to si zaslouží poděkování zejména binacionální projektová skupina a pracovní skupina pro rozvoj školy, do níž jsou rovnoměrně zapojeni rodiče, učitelé i žáci. Vaše kritické a konstruktivní připomínky a návrhy jsou i do budoucna velice důležité pro naše další směřování.

Ve středu 22. června 2022 od 14:15 do 15:45 vás proto zvu do auly na týmovou poradu našeho gymnázia. Po krátkém zahájení a seznámení s dosavadním stavem diskuzí a práce bude příležitost debatovat u různých diskuzních stolů o aktuálních otázkách, jako např.:

  1. Jak dále rozvíjet naši nabídku zájmových kroužků v celodenních programech GTA, aby byla českými a německými žáky intenzivněji využívána?
  2. Jak lépe propojit základní stavební prvky na podporu vzdělávání nadaných žáků (nabídka zájmových kroužků v celodenních programech GTA a v binacionálních programech na podporu vzdělávání nadaných žáků, příp. v programech na podporu učení, výuka jednotlivých předmětů) pro dosažení lepších výsledků? Jaké jsou další potřeby v tomto směru?
  3. Jaká přijímat opatření pro zvýšení motivace žáků k aktivní účasti?
  4. Jak mohou rodiče podporovat své děti při dosahování těchto cílů?

Pokud máte nějaké další otázky, dejte mi je prosím vědět předem, případně je můžete přednést přímo na poradě. Výsledky diskuzí budou využity jako pracovní podklady pro vedení školy a školní výbory. V nadcházejícím školním roce budou další příležitosti pro zapojení žáků a rodičů.

Na tuto poradu jsou rovněž srdečně zváni vedoucí kroužků v celodenních programech GTA a učitelé.

Děkuji vám a zůstávám s pozdravem

Kristian Raum

ředitel školy

« zpět