2014

Vánoce, vánoce přicházejí ...

Vánoční koncert a vánoční trhy na Gymnáziu Friedricha Schillera

»Guten Abend, schön Abend es weihnachtet schon. Nun singt es und klingt es so lieblich und fein. Wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein.«

Touto známou německou vánoční písní přivítali účinkující žáci své rodiče a hosty na letošním vánočním koncertu v aule Gymnázia Friedricha Schillera. Zahájili tak dvouhodinový pořad půvabné a vytříbené hudby. Repertoár byl rozmanitý a posluchače opravdu oslovil.

více …

Projektové mezipředmětové vyučování

Každým rokem se naši žáci přesně týden před vánočními prázdninami setkávají na mezipředmětovém vyučování. Každý ročník během tohoto týdne podrobně zkoumá nějaké téma z různých úhlů pohledu. Žáci tak mohou propojit jednotlivé předměty a komplexně se zabývat rozsáhlými tématy.

více …

Workshop – Drážďanská cena lyriků 2014

V pátek 21. listopadu 2014 se naše třída 10/3 zúčastnila literárního workshopu, v jehož rámci jsme se zabývali básnickou tvorbou finalistů lyrické soutěže „Dresdner Lyrikpreis 2014”.

Nejprve se nám představili a přečetli jednu ze svých básní nominovaní umělci, čeští i němečtí. Následovalo krátké posezení, při němž jsme měli možnost blíže se seznámit s básníky, a jak je známo, nejlépe se povídá při kávě a chlebíčku, proto bylo i pro nás připraveno chutné občerstvení.

více …

Naše exkurze do Terezína

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se naše třídy 10/1 und 10/2 vydaly do Terezína, německy nazývaného Teresienstadt. Zde na nás čekala dvoudenní dějepisná exkurze. Doprovázeli nás vyučující paní Voigt, pan Hennig a pan Křenek.

více …

Jazykové praktikum německé části třídy 10/3 v Praze

V sobotu 20. září 2014 jsme v 8:30 vyjeli vlakem z Pirny do Prahy. Po dvou a půl hodinách jsme dorazili na nádraží Praha Holešovice. Zde jsme byli přivítáni našimi hostitelskými rodinami a auty nebo tramvají jsme odjeli k nim domů.

více …

Londýne, mě se jen tak nezbavíš!!!!!

Čtyřicet dva žáků a žákyň jedenáctého ročníku spolu se čtyřmi vyučujícími odjelo na cestu do Londýna. Naše cesta začala v Pirně a cesta autobusem (včetně krátkého trajektu lodí) trvala 18 hodin. Mohu všem jenom doporučit: Jeďte také!!! V každém případě jeďte také!!!! Měli jsme jen málo času a přesto jsme toho tolik zažili.

více …

Návštěva drážďanské synagogy

V pondělí 6. října 2014 jsme v Drážďanech navštívili Novou židovskou synagogu. Spolupracovnice synagogy nás velmi přátelsky přivítala a nejprve nám podrobně vyprávěla o architektu Semperovi a dějinách synagogy. Poté jsme šli do Nové synagogy. Je postavena ve tvaru kostky, která ukazuje směrem k Jeruzalému. Ve stěnách synagogy nejsou okna, jen na střeše jich je několik. V této synagoze se může společně modlit téměř 200 lidí.

více …